สามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) PDF


สามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) โดย สามก๊กวิทยา
"อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
     วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๑๕ นาฬิกา ๕๒ นาที พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ทรงครองราชสมบัติได้ ๗๐ ปี ดวงใจของผสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศตกอยู่ในความทุกข์ระทม หม่นหมอง

     เสียงร่ำไห้ร้องระงมทั่วผืนแผ่นดินไทย ผสกนิกรทั่วหล้าต่างตั้งใจที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่ตนเองมีต่อกษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่ง บ้างตั้งจิตอธิษฐาน บ้างทำบุญ บ้างสร้างกุศล บ้างก็อุทิศตนทุ่มเทแรงกายแรงใจ สร้างประโยชน์แก่สาธารณะ

     ข้าพเจ้าเอง เคยมีความตั้งใจไว้ว่า จะทำหนังสือสามก๊กในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาสักเล่มหนึ่ง โดยนำเอาเนื้อหาของฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) มาปรับปรุงแต่งเติม ใส่รูปภาพประกอบที่มีสีสันสวยงาม ทำให้ดูสนุก น่าสนใจ แจกให้ท่านนำไปอ่านกัน

     แต่ด้วยความเกียจคร้าน งานนั้นจึงยังไม่เคยได้ตั้งต้นขึ้นสักที ดังนั้น ในโอกาสที่พสกนิกรชาวไทยได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รัก ข้าพเจ้าจึงได้มีมานะ ตั้งจิต เห็นเป็นเวลาอันควรค่าที่จะสร้างสรรค์ผลงานบางสิ่งบางอย่าง เพื่อน้อมถวายแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย หนังสือสามก๊กฉบับนี้จึงได้เริ่มต้นขึ้น และจะทยอยทำตามกำลังความรู้ความสามารถ ให้แล้วเสร็จจนจบเล่ม

     สามก๊ก ฉบับภาษาไทยนี้ เป็นฉบับที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เป็นผู้อำนวยการแปล เนื้อความที่แปลนั้นชัดเจน สำนวนภาษาไพเราะสละสลวย ให้ความรู้ด้านการปกครอง การทหาร และตำราพิชัยสงคราม ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์แก่ราชการบ้านเมือง นับเป็นวรรณคดีที่ทรงคุณค่ายิ่ง

     ในการจัดทำหนังสือสามก๊กในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้นำต้นฉบับจากหนังสือเรื่อง สามก๊ก ฉบับราชบัณฑิตยสภาตรวจสอบชำระ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ มาเป็นต้นแบบ ดังนั้นลักษณะของการเขียนและการสะกดคำในหนังสือเล่มนี้ จึงอาจจะดูแปลกตาท่านผู้อ่านในยุคสมัยปัจจุบัน รวมทั้งอาจจะมีข้อบกพร่องของการพิสูจน์อักษรอยู่หลายจุด เนื่องจากงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ดำเนินการทั้งปวงแต่เพียงผู้เดียว มิได้ใช้ทีมงานหรือผู้อื่นใดร่วมดำเนินการ หากมีข้อผิดพลาดไม่ว่าด้วยประการใด ข้าพเจ้าจึงต้องขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

     สำหรับการนำเผยแพร่หนังสือสามก๊กในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดนี้ ข้าพเจ้าจะจัดทำขึ้นเป็นรูปเล่มเป็นไฟล์ข้อมูลในรูปแบบที่พกพาง่าย (Portable Document Format : PDF) ทยอยลงแยกไว้เป็นตอน ๆ ในเว็บไซต์ ‘สามก๊กวิทยา’ เพื่อให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลด นำไปใช้ แจกจ่าย พิมพ์ หรือดัดแปลงแก้ไข ตามความสะดวกของท่านต่อไป


สร้างถวายเป็นพระราชกุศล
สามก๊กวิทยา
ตุลาคม ๒๕๕๙

ตัวอย่าง หนังสือสามก๊ก ฉบับสามก๊กวิทยา
ตัวอย่าง สามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) โดย สามก๊กวิทยา
ตัวอย่าง หนังสือสามก๊ก ฉบับสามก๊กวิทยา
ตัวอย่าง สามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) โดย สามก๊กวิทยา
     หมายเหตุ : หนังสือมีทั้งหมด ๘๗ ตอน จะทยอยนำมาลงเรื่อย ๆ เมื่อโอกาสอำนวยหากท่านพบเห็นข้อบกพร่อง หรือความล่าช้า ขอเชิญทักท้วงได้เสมอ เพื่อข้าพเจ้าจะได้รีบดำเนินการในโอกาสแรก

สนับสนุน สามก๊กวิทยา

Download : ดาวน์โหลดหนังสือสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) PDF

(Click ที่ภาพหน้าปกหนังสือแต่ละตอนเพื่ออ่านออนไลน์ หรือดาวน์โหลด)

สามก๊ก ตอนที่ ๑
สามก๊ก ตอนที่ ๑
สามก๊ก ตอนที่ ๒
สามก๊ก ตอนที่ ๒
สามก๊ก ตอนที่ ๓
สามก๊ก ตอนที่ ๓
สามก๊ก ตอนที่ ๔
สามก๊ก ตอนที่ ๔
สามก๊ก ตอนที่ ๕
สามก๊ก ตอนที่ ๕
สามก๊ก ตอนที่ ๖
สามก๊ก ตอนที่ ๖
สามก๊ก ตอนที่ ๗
สามก๊ก ตอนที่ ๗
สามก๊ก ตอนที่ ๘
สามก๊ก ตอนที่ ๘
สามก๊ก ตอนที่ ๙
สามก๊ก ตอนที่ ๙
สามก๊ก ตอนที่ ๑๐
สามก๊ก ตอนที่ ๑๐
สามก๊ก ตอนที่ ๑๑
สามก๊ก ตอนที่ ๑๑
สามก๊ก ตอนที่ ๑๒
สามก๊ก ตอนที่ ๑๒
สามก๊ก ตอนที่ ๑๓
สามก๊ก ตอนที่ ๑๓
สามก๊ก ตอนที่ ๑๔
สามก๊ก ตอนที่ ๑๔
สามก๊ก ตอนที่ ๑๕
สามก๊ก ตอนที่ ๑๕
สามก๊ก ตอนที่ ๑๖
สามก๊ก ตอนที่ ๑๖
สามก๊ก ตอนที่ ๑๗
สามก๊ก ตอนที่ ๑๗
สามก๊ก ตอนที่ ๑๘
สามก๊ก ตอนที่ ๑๘
สามก๊ก ตอนที่ ๑๙
สามก๊ก ตอนที่ ๑๙
สามก๊ก ตอนที่ ๒๐
สามก๊ก ตอนที่ ๒๐
สามก๊ก ตอนที่ ๒๑
สามก๊ก ตอนที่ ๒๑
สามก๊ก ตอนที่ ๒๒
สามก๊ก ตอนที่ ๒๒
สามก๊ก ตอนที่ ๒๓
สามก๊ก ตอนที่ ๒๓
สามก๊ก ตอนที่ ๒๔
สามก๊ก ตอนที่ ๒๔
สามก๊ก ตอนที่ ๒๕
สามก๊ก ตอนที่ ๒๕
สามก๊ก ตอนที่ ๒๖
สามก๊ก ตอนที่ ๒๖
สามก๊ก ตอนที่ ๒๗
สามก๊ก ตอนที่ ๒๗
สามก๊ก ตอนที่ ๒๘
สามก๊ก ตอนที่ ๒๘
สามก๊ก ตอนที่ ๒๙
สามก๊ก ตอนที่ ๒๙
สามก๊ก ตอนที่ ๓๐
สามก๊ก ตอนที่ ๓๐
สามก๊ก ตอนที่ ๓๑
สามก๊ก ตอนที่ ๓๑
สามก๊ก ตอนที่ ๓๒
สามก๊ก ตอนที่ ๓๒
สามก๊ก ตอนที่ ๓๓
สามก๊ก ตอนที่ ๓๓
สามก๊ก ตอนที่ ๓๔
สามก๊ก ตอนที่ ๓๔
สามก๊ก ตอนที่ ๓๕
สามก๊ก ตอนที่ ๓๕
สามก๊ก ตอนที่ ๓๖
สามก๊ก ตอนที่ ๓๖
สามก๊ก ตอนที่ ๓๗
สามก๊ก ตอนที่ ๓๗
สามก๊ก ตอนที่ ๓๘
สามก๊ก ตอนที่ ๓๘
สามก๊ก ตอนที่ ๓๙
สามก๊ก ตอนที่ ๓๙
สามก๊ก ตอนที่ ๔๐
สามก๊ก ตอนที่ ๔๐
สามก๊ก ตอนที่ ๔๑
สามก๊ก ตอนที่ ๔๑
สามก๊ก ตอนที่ ๔๒
สามก๊ก ตอนที่ ๔๒
สามก๊ก ตอนที่ ๔๓
สามก๊ก ตอนที่ ๔๓
สามก๊ก ตอนที่ ๔๔
สามก๊ก ตอนที่ ๔๔
-----------------------------------

7 comments

☆ FACEBOOK COMMENTS: