สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ตอนที่ 51

สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ตอนที่ 51
สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ตอนที่ 51

เนื้อหา

• เล่าเจี้ยงให้ทหารเอกไปรักษาเมืองลกเสีย
• อุยเอี๋ยน ฮองตงอาสาตีค่ายช่องแคบได้
• เล่าปี่เสียบังทอง
• เล่าปี่ให้ไปเชิญขงเบ้งมาจากเมืองเกงจิ๋ว
• เตียวหุยจับเงียมหงันเจ้าเมืองปากุ๋นได้
 


ความคิดเห็น