Advertising การลงโฆษณาบนเว็บไซต์ สามก๊กวิทยา

Advertising การลงโฆษณาบนเว็บไซต์ สามก๊กวิทยา

สวัสดีครับ 


     'สามก๊กวิทยา' Samkok911.com เป็นเว็บไซต์เพื่อการศึกษาวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊กที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ปัจจุบันเรามีบทความ ข้อมูลความรู้ และความบันเทิงเกี่ยวกับเรื่องสามก๊กมากมายกว่า 1,000 บทความ มีสมาชิกในแฟนเพจกว่า 50,000 คน ซึ่งล้วนเป็นเด็กนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักธุรกิจ เกมเมอร์ นักเขียน ฯลฯ แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมเสมอ โดยมีอัตราการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ยมากกว่า 300,000 pageviews/เดือน

     ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เว็บไซต์ สามก๊กวิทยาได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเป้าวัตถุประสงค์หลักของเราก็คือ ต้องการที่จะสร้างคลังความรู้ขนาดใหญ่ ที่จะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก พร้อมทั้งการสร้างแหล่งชุมชน Community ขนาดใหญ่ ไว้เพื่อคนไทยผู้สนใจได้ใช้เป็นแหล่งศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้

     ทั้งนี้โดยปกติแล้ว ทางเว็บไซต์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์สำหรับการหารายได้หรือกำไร แต่ทั้งนี้เพื่อเป็นทุนสำหรับการดูแลเว็บไซต์ ให้สามารถดำรงอยู่ และสามารถที่จะมีปัจจัยในการที่จะพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ เราจึงได้เปิดรับโฆษณาในตำแหน่งต่าง ๆ สำหรับการหารายได้หล่อเลี้ยงเว็บไซต์ เพื่อจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทีมงาน

ตำแหน่งโฆษณาในหน้าเว็บไซต์สามก๊กวิทยา
     หากท่านมีความประสงค์จะสนับสนุนเว็บไซต์สามก๊กวิทยา เรามีตำแหน่งโฆษณาในหน้าเว็บไซต์ดังนี้
  1. ขนาด 728 X 90 px  อัตรา 3,500 บาท/เดือน ในตำแหน่ง ด้านบนถัดจากโลโก้สามก๊กวิทยา
  2. ขนาด 728 X 90 px  อัตรา 3,000 บาท/เดือน ในตำแหน่ง ก่อนเริ่มต้นบทความ 
  3. ขนาด 336 X 280 px  อัตรา 2,500 บาท/เดือน ในตำแหน่ง แถบด้านขวาบนของบทความ (หากแสดงผลในมือถือสมาร์ทโฟน จะต่อจากบทความ)
  4. ขนาด 336 X 280 px  อัตรา 2,000 บาท/เดือน ในตำแหน่ง แถบด้านขวาล่างของบทความในหัวข้อ "โฆษณาสามก๊ก"
  5. ขนาด 336 X 100 px  อัตรา 1,000 บาท/เดือน ในตำแหน่ง แถบด้านขวาล่างของบทความในหัวข้อ "โฆษณาสามก๊ก"
  6. สนใจลงโฆษณาตามข้างต้นหรือในตำแหน่งอื่นๆ กรุณาติดต่อทาง email
      ขอขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

สามก๊กวิทยา        


ความคิดเห็น