$show=home

จุดเริ่มต้นของการศึกษาสามก๊ก !

แหล่งศึกษาเรียนรู้ ทุกเรื่องราวของวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก

สามก๊ก

ลำดับเหตุการณ์สามก๊ก

ลำดับเหตุการณ์สามก๊ก : รูป 3 ทหารเสือ
ลำดับเหตุการณ์สามก๊ก
     ลำดับเหตุการณ์สำคัญในยุคสามก๊ก เรียงตามปี พ.ศ. ค.ศ. ชื่อศักราช และ รายพระนามฮ่องเต้  เพื่อให้ผู้ศึกษาเรื่องสามก๊กได้ทราบถึงลำดับก่อน-หลัง และช่วงระยะเวลาที่สำคัญในเรื่อง


พ.ศ. ค.ศ. ศักราช ฮ่องเต้ เหตุการณ์
698 155 หย่งโซ่ว ปี่ที่1 พระเจ้าฮั่นเต้ · โจโฉเกิด
699 156 หย่งโซ่ว ปี่ที่2 พระเจ้าฮั่นเต้ · ซุนเกี๋ยนเกิด
· พระเจ้าฮั่นเต้ทรงโปรดขันทีนามเฉาเทิงเนื่องจากสนับสนุนให้พระองค์ได้ครองราชย์
700 157 หย่งโซ่ว ปี่ที่3 พระเจ้าฮั่นเต้ · ขันทีเฉาเทิงเกิดผิดใจกับกลุ่มขุนนางเกิดการต่อสู้กันอย่างดุเดือด
701 158 เหยียนซี ปีที่1 พระเจ้าฮั่นเต้ · เปลี่ยนชื่อศักราช แต่เหตุการณ์ไม่เปลี่ยนด้วย ขันทียังทะเลาะกับขุนนางไม่เลิก
702 159 เหยียนซี ปีที่2 พระเจ้าฮั่นเต้ · ฮ่องเต้ร่วมมือกับขันทีประหารขุนศึกเหลียงยี่ ขันทีจึงเป็นใหญ่
703 160 เหยียนซี ปีที่3 พระเจ้าฮั่นเต้ · ขันที่กำเริบ บ้านเมืองวิปริต
704 161 เหยียนซี ปีที่4 พระเจ้าฮั่นเต้ · เล่าปี่เกิด
705 162 เหยียนซี ปีที่5 พระเจ้าฮั่นเต้ · ราชวงศ์ฮั่นตกต่ำสุดขีด ผู้ดีต้องออกมาขายสมบัติเก่าประทังชีวิต
706 163 เหยียนซี ปีที่6 พระเจ้าฮั่นเต้ · เล่าปี่และมารดาได้รับเคราะห์นั้นด้วยแม้บิดาจะมีเชื้อพระวงค์แต่ครอบครัวก็ต้องทอเสื่อขายรองเท้า
707 164 เหยียนซี ปีที่7 พระเจ้าฮั่นเต้ · โจโฉเริ่มฉายแววเจ้าเล่ห์
708 165 เหยียนซี ปีที่8 พระเจ้าฮั่นเต้ · ต้วนหยิ่งนำทัพปราบชนเผ่าเชียงตะวันตก
709 166 เหยียนซี ปีที่9 พระเจ้าฮั่นเต้ · พระเจ้าฮั่นเต้มอบอำนาจให้ขันที ผู้บริสุทธ์กว่า 200 ชีวิตถูกคุมขัง บ้านเมืองแตกแยกอย่างหนัก
· เกิดสงครามทางการเมืองเป็นครั้งแรก
710 167 เหยียนซี ปีที่10 พระเจ้าฮั่นเต้ · พระเจ้าฮั่นเต้สวรรคต
711 168 เจี้ยนหนิง ปีที่1 พระเจ้าเลนเต้ · พระเจ้าเลนเต้(เล่าหง)ขึ้นครองราชย์
712 169 เจี้ยนหนิง ปีที่2 พระเจ้าเลนเต้ · เกิดสงครามทางการเมือง ครั้งที่2 ระหว่างกลุ่มขันทีกับกลุ่มขุนนาง
713 170 เจี้ยนหนิง ปีที่3 พระเจ้าเลนเต้ · กุยแกเกิด
714 171 เจี้ยนหนิง ปีที่4 พระเจ้าเลนเต้ · โจโฉเป็นหนุ่มกระทงหัวโจกประจำหมู่บ้าน
715 172 ชีผิง ปีที่1 พระเจ้าเลนเต้ · โลซกเกิด
716 173 ชีผิง ปีที่2 พระเจ้าเลนเต้ · โจโฉเป็นนักเรียนทุน สอบเข้ารับราชการ
717 174 ชีผิง ปีที่3 พระเจ้าเลนเต้ · โจโฉ อายุ20ปี ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับการกองทหารนครบาลเหนือประจำเมืองลกเอี๋ยง
718 175 ชีผิง ปีที่4 พระเจ้าเลนเต้ · ซุนเซ๊ก, จิวยี่เกิด
· เล่าปี่เข้าเรียนพร้อมกองซุนจ้าน
719 176 ชีผิง ปีที่5 พระเจ้าเลนเต้ · ม้าเฉียวเกิด
720 177 ชีผิง ปีที่6 พระเจ้าเลนเต้ · โจโฉ อายุ23ปี เป็นนายอำเภอเมืองตุ้นชิวและข้าราชการสำนักตำแน่งราชเลขานุการ
721 178 กวงเหอ ปีที่1 พระเจ้าเลนเต้ · ลิบองเกิด
· โจโฉออกจากราชการ
722 179 กวงเหอ ปีที่2 พระเจ้าเลนเต้ · สุมาอี้, บังทองเกิด
723 180 กวงเหอ ปีที่3 พระเจ้าเลนเต้ · โจโฉเข้ารับราชการอีกครั้งในตำแหน่งราชเลขานุการ
· โฮเฮาขึ้นเป็นอัครมเหสี โฮจิ๋นพี่ชายเป็นขุนนางผู้ใหญ่ที่ปรึกษา
724 181 กวงเหอ ปีที่4 พระเจ้าเลนเต้ · ขงเบ้งเกิด
725 182 กวงเหอ ปีที่5 พระเจ้าเลนเต้ · ซุนกวนเกิด
726 183 กวงเหอ ปีที่6 พระเจ้าเลนเต้ · ลกซุนเกิด
727 184 จงผิง ปีที่1 พระเจ้าเลนเต้ · เตียวก๊กตั้งกองกำลังโจรโพกผ้าเหลือง
· พระเจ้าเลนเต้แต่งตั้งโฮจิ๋น โลติด ฮองฮูสง จูฮี ให้เป็นแม่ทัพปราบโจรโพกผ้าเหลือง
· เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย สาบานเป็นพี่น้องร่วมสาบาน
· เล่าปี่ โจโฉ และซุนเกี๋ยนร่วมศึกปราบโจรโพกผ้าเหลือง
· เตียวก๊กเสียชีวิต โจรโพกผ้าเหลืองถูกปราบราบคาบ
728 185 จงผิง ปีที่2 พระเจ้าเลนเต้ · เล่าปี่ได้รับตำแหน่งนายอำเภออันห้อกวนหลังเสร็จศึกปราบโจรโพกผ้าเหลือง
· เตียวหุยทำร้ายต๊กอิ้ว เล่าปี่ลาออกจากตำแหน่งนายอำเภอ
729 186 จงผิง ปีที่3 พระเจ้าเลนเต้ · ภาคใต้เกิดการจลาจล มีการสังหารผู้ว่าราชการหนานหยาง
730 187 จงผิง ปีที่4 พระเจ้าเลนเต้ · กองซุนจ้านปราบกบฏสำเร็จและได้เป็นผู้บังคับการกรมทหารม้า
· ซุนเกี๋ยนปราบโจรคูเสง และได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองเตียงสา
731 188 จงผิง ปีที่5 พระเจ้าเลนเต้ · เล่าเก๊งเป็นเจ้าเมืองไต้จิ๋ว รับเล่าปี่ที่หนีคดีทำร้ายต๊กอิ๊วมาอยู่ด้วย
· เล่าหงีเป็นเจ้าเมืองอิจิ๋ว
732 189 จงผิง ปีที่6 พระเจ้าเลนเต้ · เล่าปี่ช่วยเล่าหงีปราบโจรเตียวกี เตียวซุ่น
กวงซี ปีที่1 พระเจ้าเซ่าตี้ · เล่าปี่ได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองเพงงวนก๋วน
หย่งฮัน ปีที่1 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · พระเจ้าเลนเต้สวรรคต
· หองจูเปียน พระราชบุตรองค์โต ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าเซ่าตี้ โดยมีโฮจิ๋นเป็นผู้หนุนหลัง
· สิบขันทีลวงโฮจิ๋นมาฆ่า
· โจโฉและอ้วนเสี้ยวนำทหารกำจัดสิบขันที
· ตั๋งโต๊ะยกทัพเข้ายึดเมืองหลวงลกเอี๋ยง
· ลิโป้สังหารเต๊งหงวนพ่อบุญธรรมและฝากตัวเป็นบุตรบุญธรรมของตั๋งโต๊ะ
· ตั๋งโต๊ะปลดพระเจ้าเซ่าตี้และตั้งหองจูเหียบขึ้นเป็นพระเจ้าเหี้ยนเต้
· ตั๋งโต๊ะส่งคนมาปลงพระชนม์อดีตฮ่องเต้หองจูเปียนและพระนางโฮเฮาผู้เป็นพระมารดา
733 190 ชูผิง ปีที่1 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · โจโฉวางแผนกำจัดตั๋งโต๊ะ แต่ไม่สำเร็จ จึงหลบหนีออกจากเมืองลกเอี๋ยง
· โจโฉ อ้วนเสี้ยว ตั้งกองกำลัง 18 หัวเมือง เพื่อล้มล้างตั๋งโต๊ะ
· ฮัวหยง ทหารตั๋งโต๊ะ อาสาปราบกองทัพ 18 หัวเมือง
· ฮัวหยง สามารถสังหารขุนศึกได้หลายนาย แต่ก็พลาดท่าถูกกวนอูสังหาร
· เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย รบกับลิโป้ ลิโป้สู้กำลังไม่ได้ ถอยหนีเข้าเมือง
· ตั๋งโต๊ะเผาเมืองลกเอี๋ยง ย้ายเมืองหลวงไปเตียงฮัน
· โจโฉตามตีตั๊งโต๊ะ แต่พ่ายแพ้ให้กับซีเอ๋งเจ้าเมืองเอ๊งหยง
734 191 ชูผิง ปีที่2 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · ซุนเกี๋ยนพบตราหยกแผ่นดินในซากเมืองลกเอี๋ยง
· กองกำลัง 18 หัวเมืองแตกสามัคคี แล้วแยกกันกลับเมืองในที่สุด
735 192 ชูผิง ปีที่3 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · อ้วนเสี้ยวยึดแคว้นกิจิ๋ว
· กองซุนจ้าน เจ้าเมืองปักเป๋ง รบกับอ้วนเสี้ยวที่แม่น้ำพวนโห้
· ตั๋งโต๊ะอ้างราชโองการเพื่อให้อ้วนเสี้ยวและกองซุนจ้านสงบศึก
· ซุนเกี๋ยนถูกทหารของเล่าเปียวสังหารที่ซอกเขาฮีสัน ซุนเซ็กบุตรชายคนโตรับตำแหน่งแทนซุนเกี๋ยน
· อ้องอุ้นวางแผนใช้นางเตียวเสียนในการยุยงให้ลิโป้แตกคอและสังหารตั๋งโต๊ะ
· ลิฉุย กุยกี ยึดเมืองเตียงฮัน ประหารอ้องอุ้น
· ลิโป้หนีออกจากเมืองเตียงฮัน
· โจรโพกผ้าเหลืองก่อการกำเริบขึ้นใหม่
· โจโฉออกปราบโจรโพกผ้าเหลืองในภาคตะวันออก และได้เป็นเจ้าแคว้นกุนจิ๋ว
736 193 ชูผิง ปีที่4 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · เตียวคี ทหารโตเกี๋ยมเจ้าเมืองชีจิ๋ว สังหารโจโก๋บิดาของโจโฉและครอบครัว
· โจโฉยกทัพบุกชีจิ๋วเพื่อล้างแค้นให้บิดา
· เล่าปี่และขงหยงยกทัพไปช่วยโตเกี๋ยมที่ชีจิ๋ว
737 194 ซิงผิง ปีที่1 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · ลิโป้ยึดแคว้นกุนจิ๋ว
· โจโฉยกทัพกลับเพื่อไปตีเอากุนจิ๋วคืนจากลิโป้
· โตเกี๋ยมเสียชีวิต เล่าปี่ได้เป็นเจ้าเมืองชีจิ๋วแทน จากคำร้องขอของโตเกี๋ยมก่อนตาย
· ซุนเซ็กใช้ตราหยกแผ่นดินแลกทหารกับอ้วนสุด แล้วนำทัพไปรวบรวมแคว้นกังตั๋งให้เป็นปึกแผ่น
738 195 ซิงผิง ปีที่2 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · โจโฉตีลิโป้ ลิโป้หนีมาอยู่กับเล่าปี่
· เอียวปิววางแผนหวังให้ลิฉุยและกุยกีแตกคอกันเอง พระเจ้าเหี้ยนเต้เสด็จหนีภัยไปเมืองลกเอี๋ยง
· ซุนเซ๊กได้จิวยี่เป็นที่ปรึกษา รบชนะเล่าอิ๊ว และได้ไทสูจู้เป็นพวก
739 196 เจี้ยงอัน ปีที่1 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · โจโฉนำทัพปราบลิฉุยและกุยกี ลิฉุยและกุยกีพ่ายแพ้หลบหนี
· โจโฉทูลเชิญพระเจ้าเหี้ยนเต้ให้ย้ายเมืองหลวงไปที่ฮูโต๋
· โจโฉได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยามหาอุปราช
· ลิโป้ยึดเมืองชีจิ๋ว แต่ก็ให้เล่าปี่พำนักที่เมืองเสียวพ่าย
· ลิโป้ตีเมืองเสียวพ่าย เล่าปี่หนีไปพึ่งโจโฉ
· โจโฉตีเมืองอ้วนเซีย เตียวสิ้วเจ้าเมืองยอมสวามิภักดิ์
· เตียวสิ้วก่อกบฏโจมตีโจโฉขณะที่ยังอยู่ในเมืองอ้วนเซีย
· โจงั่ง โจอั๋นบิ๋น และเตียนอุย เสียชีวิตในที่รบ ส่วนโจโฉนำทัพหนีกลับฮูโต๋
· เตียวสิ้วแต่งเตียวต๊กเป็นผู้คุมเมืองเตงเชีย
740 197 เจี้ยงอัน ปีที่2 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · อ้วนสุดตั้งตนป็นฮ่องเต้ที่เมืองชิวฉุน
741 198 เจี้ยงอัน ปีที่3 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · ลิฉุย กุยกีถูกตวนอุย งอสิบสังหาร
· โจโฉ เล่าปี่ ลิโป้ ซุนเซ็กร่วมกันโจมตีอ้วนสุด อ้วนสุดพ่ายแพ้หลบหนี
· โจโฉยึดชีจิ๋ว ประหารลิโป้และตันก๋ง แล้วได้เตียวเลี้ยวเป็นทหารเอก
742 199 เจี้ยงอัน ปีที่4 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · ตังสินรวบรวมกำลังคนคิดกำจัดโจโฉ
· อ้วนเสี้ยวมีชัยเหนือกองซุนจ้าน ยึดเมืองปักเป๋ง กองซุนจ้านฆ่าตัวตาย
· เล่าปี่ไปตั้งทัพอยู่ที่เมืองชีจิ๋ว
· เล่าปี่ยกทัพพิชิตอ้วนสุด
· อ้วนสุดเสียชีวิต โจโฉได้ตราหยก
· ซุนเซ็กและจิวยี่ตีเมืองโลกั๋ง ได้สองเกี้ยวเป็นภรรยา
743 200 เจี้ยงอัน ปีที่5 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · แผนลอบสังหารของตังสินถูกเปิดโปง ตังสินและพรรคพวกถูกประหาร
· โจโฉยึดเมืองชีจิ๋ว เล่าปี่หนีไปพึ่งอ้วนเสี้ยว เตียวหุยหนีไปเมืองเก๋าเซีย
· โจโฉจับตัวกวนอูได้ กวนอูไปอาศัยกับโจโฉ
· กวนอูสังหารงันเหลียง บุนทิว แม่ทัพของอ้วนเสี้ยวที่แป๊ะแบ๊
· กวนอูได้ข่าวเล่าปี่จึงลาโจโฉจากไป สร้างวีรกรรมฝ่า 5 ด่าน สังหาร 6 ขุนพล
· เล่าปี่ กวนอู เตียวหุยได้พบกันอีกครั้งที่เมืองยีหลำ
· เล่าปี่ได้จูล่ง กวนเป๋ง จิวฉองมาร่วมกองทัพ
· ซุนเซ็กเสียชีวิต ซุนกวนน้องชายขึ้นครองตำแหน่ง
· โจโฉมีชัยต่ออ้วนเสี้ยวในศึกกัวต๋อ
744 201 เจี้ยงอัน ปีที่6 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · เล่าปี่ตีฮูโต๋ แต่พ่ายแพ้ต่อโจโฉ
· เล่าปี่หนีไปพึ่งเล่าเปียวเจ้าเมืองเกงจิ๋ว
745 202 เจี้ยงอัน ปีที่7 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · อ้วนเสี้ยวเสียชีวิต อ้วนซงบุตรชายคนเล็กได้รับมอบอำนาจ
746 203 เจี้ยงอัน ปีที่8 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · โจโฉชนะอ้วนถำ
747 204 เจี้ยงอัน ปีที่9 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · โจโฉชนะอ้วนซงยึดได้แคว้นกิจิ๋ว
· โจผีได้นางเอียนสีเป็นภรรยา
748 205 เจี้ยงอัน ปีที่10 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · โจโฉประหารชีวิตอ้วนถำ
749 206 เจี้ยงอัน ปีที่11 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · โจโฉชนะโกกันได้เมืองเป๊งจิ๋ว
750 207 เจี้ยงอัน ปีที่12 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · กองซุนของ ตัดศีรษะอ้วนซง อ้วนฮีมาให้โจโฉ
· โจโฉได้ครอบครองภาคเหนือทั้งหมด แต่เสียกุนซือคนสำคัญอย่าง กุยแก
· เล่าปี่ช่วยเล่าเปียวปราบเตียวบู ตันสูน ได้ม้าเต๊กเลาไว้ในครอบครอง
· เล่าปี่ไปตั้งทัพอยู่ที่เมืองซินเอี๋ย
· เล่าปี่ได้ขงเบ้งเป็นที่ปรึกษา
751 208 เจี้ยงอัน ปีที่13 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · ซุนกวนโจมตีกังแฮ ได้กำเหลงเป็นขุนพล สังหารหองจอ เจ้าเมืองกังแฮ
· ขงเบ้งวางอุบายเผาทัพโจโฉที่นำโดยแฮหัวตุ้นที่ทุ่งพกบ๋อง
· เล่าเปียวเสียชีวิต เล่าจ๋องบุตรชายคนเล็ก ขึ้นเป็นเจ้าแคว้นเกงจิ๋ว
· เล่าจ๋องยกแคว้นเกงจิ๋วให้โจโฉ
· เล่าปี่ถูกโจโฉตีแตกที่ทุ่งเตียงปัน
· จูล่งฝ่าทัพโจโฉช่วยชีวิตอาเต๊า (เล่าเสี้ยน) บุตรชายของเล่าปี่
· เตียวหุยขับไล่ทหารโจโฉที่สะพานเตียงปันเกี้ยว
· เล่าปี่หนีเข้าเมืองกังแฮ
· เล่าปี่และซุนกวนร่วมเป็นพันธมิตรต้านโจโฉ
· จิวยี่และขงเบ้งวางอุบายเผาทัพเรือโจโฉ
· จิวยี่เผาทัพเรือของโจโฉที่ตำบลเซ็กเพ็ก โจโฉหนีกลับฮูโต๋
· เล่าปี่ยึดแคว้นเกงจิ๋ว ได้ฮองตงและอุยเอี๋ยนร่วมกองทัพ
752 209 เจี้ยงอัน ปีที่14 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · ซุนกวนรบโจโฉที่เมืองหับป๋า เสียกลเตียวเลี้ยว ไทสูจู้เสียชีวิตในการรบ
· เล่าปี่แต่งงานกับซุนฮูหยินน้องสาวซุนกวน
753 210 เจี้ยงอัน ปีที่15 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · จิวยี่กระอักเลือดเสียชีวิต โลซกรับตำแหน่งแม่ทัพแทน
· เล่าปี่ได้บังทองเป็นที่ปรึกษา
· โจโฉสร้างปราสาทนกยูงสัมฤทธิ์
754 211 เจี้ยงอัน ปีที่16 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · โจโฉประหารม้าเท้งเจ้าเมืองเสเหลียง
· ม้าเฉียว บุตรชายม้าเท้ง ยกทัพโจมตีโจโฉแก้แค้นให้บิดา
· โจโฉตัดหนวดหนีตายจากม้าเฉียว
· โจโฉพิชิตกองทัพม้าเฉียว ยึดได้เมืองเสเหลียง ม้าเฉียวแตกทัพหลบหนี
· เล่าเจี้ยงต้อนรับเล่าปี่ และให้อยู่ที่เมืองโปยเสีย
755 212 เจี้ยงอัน ปีที่17 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · โจโฉปะทะซุนกวนที่ปากน้ำญี่สู
· ซุนกวนย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เมืองเกี๋ยนเงียบ
· เล่าปี่เปิดศึกชิงแคว้นเสฉวนกับเล่าเจี้ยง
756 213 เจี้ยงอัน ปีที่18 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · โจโฉได้ขึ้นเป็นวุยก๋ง ซุนฮกไม่เห็นด้วยจึงฆ่าตัวตาย
· ม้าเฉียวแพ้โจโฉหนีไปอยู่กับเตียวล่อ
757 214 เจี้ยงอัน ปีที่19 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · บังทองเสียชีวิตที่เนินหงส์ร่วง
· เตียวหุยรบชนะเงียมหงัน เจ้าเมืองปากุ๋น แล้วได้เงียมหงันมาร่วมกองทัพ
· ม้าเฉียวเข้าด้วยกับเล่าปี่
· เล่าเจี้ยงยอมจำนนต่อเล่าปี่ เล่าปี่ได้ครองแคว้นเสฉวน ขึ้นเป็นเจ้าเมืองเอ๊กจิ๋ว
· โจโฉประหารมเหสีฮกเฮาและพระญาติ
758 215 เจี้ยงอัน ปีที่20 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · โจโฉรบชนะเตียวล่อ ยึดได้เมืองฮันต๋ง และได้บังเต๊กเป็นพวก
· โลซกทวงเกงจิ๋วจากกวนอู
· ซุนกวนรบโจโฉที่หับป๋าตามคำขอของเล่าปี่เพื่อแลกกับเมืองเตียงสา กังแฮ และฮุยเอี๋ยง
759 216 เจี้ยงอัน ปีที่21 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · โจโฉขึ้นเป็นวุยอ๋อง
760 217 เจี้ยงอัน ปีที่22 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · โลซกตาย ลิบองรับตำแหน่งแทน
· โจโฉตั้งโจผีเป็นทายาท
· เล่าปี่เปิดศึกชิงเมืองฮันต๋ง
761 218 เจี้ยงอัน ปีที่23 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · เกงจี อุยหลงกับพวกคิดสังหารโจโฉแต่ไม่สำเร็จ
762 219 เจี้ยงอัน ปีที่24 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · ฮองตงสังหารแฮหัวเอี๋ยน แม่ทัพของโจโฉ
· เล่าปี่ยึดได้ฮันต๋งและตั้งตนเป็นฮันต๋งอ๋อง
· เล่าปี่ตั้งกวนอู เตียวหุย จูล่ง ฮองตง และม้าเฉียวเป็นขุนพลห้าทหารเสือ
· กวนอูตีเมืองอ้วนเซีย
· ลิบองยึดเมืองเกงจิ๋วของกวนอู
· กวนอูและกวนเป๋ง ถูกซุนกวนจับได้ และถูกประหาร
763 220 เจี้ยงอัน ปีที่25 พระเจ้าเหี้ยนเต้ · ลิบองเสียชีวิต
วุยฮวงชู ปีที่1 โจผี · โจโฉถึงแก่อนิจกรรมที่เมืองลกเอี๋ยง โจผีขึ้นเป็นวุยอ๋อง
· โจผีปลดพระเจ้าเหี้ยนเต้และสถาปนาตนขึ้นเป็นฮ่องเต้ ก่อตั้งราชวงศ์วุย ยกเมืองลกเอี๋ยงเป็นราชธานี
764 221 วุยฮวงชู ปีที่2 โจผี · เล่าปี่สถาปนาตนเป็นฮ่องเต้แห่งจ๊กก๊ก ตังเมืองเสฉวนเป็นราชธานี
สู่จางหวู ปีที่1 เล่าปี่ · พระเจ้าเล่าปี่จัดทัพเตรียมโจมตีซุนกวน แก้แค้นให้กวนอู
· เตียวหุยถูกฮอมเกียงและเตียวตัดผู้เป็นลูกน้องลอบสังหาร
· ซุนกวนขึ้นเป็นง่ออ๋อง ขออ่อนน้อมต่อพระเจ้าโจผี
765 222 วุยฮวงชู ปีที่3 โจผี · พระเจ้าเล่าปี่โจมตีง่อก๊กของซุนกวน แต่พ่ายแพ้ต่อกลอุบายของลกซุน ถูกเผาทัพที่อิเหลง
สู่จางหวู ปีที่2 เล่าปี่ · พระเจ้าเล่าปี่เสด็จหนีไปเมืองเป๊กเต้
หวูฮวงหวู ปีที่1 (ซุนกวน) · ซุนกวนแยกตัวเป็นอิสระจากพระเจ้าโจผี แผ่นดินแตกออกเป็นสามส่วน
766 223 วุยฮวงชู ปีที่4 โจผี · พระเจ้าเล่าปี่สวรรคตที่เมืองเป๊กเต้ เล่าเสี้ยนได้ขึ้นเสวยราชย์
สู่เจี้ยนซิง ปีที่1 เล่าปี่ · พระเจ้าโจยีให้ยกทัพตีเสฉวนห้าทาง แต่ขงเบ้งคิดอุบายป้องกันไว้ได้
หวูฮวงหวู ปีที่2 (ซุนกวน) · ขงเบ้งส่งเตงจี๋ เจรจาให้จ๊กก๊กและง่อก๊กเป็นพันธมิตรกัน
767 224 วุยฮวงชู ปีที่5 โจผี · พระเจ้าโจผีโจมตีง่อก๊กแต่ไม่สำเร็จ
สู่เจี้ยนซิง ปีที่2 เล่าเสี้ยน
หวูฮวงหวู ปีที่3 (ซุนกวน)
768 225 วุยฮวงชู ปีที่6 โจผี · ขงเบ้งยกทัพปราบชนเผ่าม่าน จับเบ้งเฮ็กหัวหน้าชาวม่านได้ 7 ครั้ง และปล่อยทั้ง 7 ครั้ง
สู่เจี้ยนซิง ปีที่3 เล่าเสี้ยน · เบ้งเฮ็กสวามิภักดิ์ต่อขงเบ้ง
หวูฮวงหวู ปีที่4 (ซุนกวน)
769 226 วุยฮวงชู ปีที่7 โจผี · พระเจ้าโจผีสวรรคต โจยอยขึ้นครองราชย์
สู่เจี้ยนซิง ปีที่4 เล่าเสี้ยน
หวูฮวงหวู ปีที่5 (ซุนกวน)
770 227 วุยไท่เหอ ปีที่1 โจยอย · ขงเบ้งยกทัพตีวุยก๊กครั้งแรก
สู่เจี้ยนซิง ปีที่5 เล่าเสี้ยน · สุมาอี้ เสนาธิการวุยก๊ก ถูกปลดจากตำแหน่งด้วยอุบายของขงเบ้งและม้าเจ๊ก
หวูฮวงหวู ปีที่6 (ซุนกวน) · เกียงอุยแห่งวุยก๊กสวามิภักดิ์ต่อขงเบ้ง
771 228 วุยไท่เหอ ปีที่2 โจยอย · สุมาอี้กลับเข้ารับราชการ
สู่เจี้ยนซิง ปีที่6 เล่าเสี้ยน · ม้าเจ๊กถูกสุมาอี้เสียค่ายที่ตำบลเกเต๋ง ถูกสุมาอี้ตีแตกพ่าย
หวูฮวงหวู ปีที่7 (ซุนกวน) · ขงเบ้งประหารม้าเจ๊ก
· ลกซุนเอาชนะโจฮิวที่ตำบลเซ็กเต๋ง
· จูล่งเสียชีวิตด้วยโรคชรา
· ขงเบ้งยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 2 แต่พ่ายแพ้ ต้องถอยกลับจ๊กก๊ก
772 229 วุยไท่เหอ ปีที่3 โจยอย · ขงเบ้งยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 3 ยึดได้เมืองปูเต๋าและอิมเป๋ง แต่เสบียงหมด ต้องถอยทัพกลับ
สู่เจี้ยนซิง ปีที่7 เล่าเสี้ยน · ซุนกวนสถาปนาตนเป็นฮ่องเต้แห่งง่อก๊ก
หวูฮวงหลง ปีที่1 ซุนกวน
773 230 วุยไท่เหอ ปีที่4 โจยอย · โจจิ๋นกับสุมาอี้ยกทัพตีฮันต๋งแต่ต้องถอยทัพกลับเนื่องจากฝนตกหนัก
สู่เจี้ยนซิง ปีที่8 เล่าเสี้ยน
หวูฮวงหลง ปีที่2 ซุนกวน
774 231 วุยไท่เหอ ปีที่5 โจยอย · ขงเบ้งยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 4 แต่เสบียงหมด ต้องถอยทัพกลับ
สู่เจี้ยนซิง ปีที่9 เล่าเสี้ยน · เตียวคับขุนพลวุยก๊กเสียชีวิตจากการซุ่มโจมตีของขงเบ้ง
หวูฮวงหลง ปีที่3 ซุนกวน
775 232 วุยไท่เหอ ปีที่6 โจยอย · ซุนกวนหลงระเริงในอำนาจ เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแย่งชิงอำนาจในราชสำนัก
สู่เจี้ยนซิง ปีที่10 เล่าเสี้ยน
หวูเจียเหอ ปีที่1 ซุนกวน
776 233 วุยชิงหลง ปีที่1 โจยอย · กองซุนเอี๋ยนกำเริบคิดแยกตัวจากวุยก๊ก
สู่เจี้ยนซิง ปีที่11 เล่าเสี้ยน
หวูเจียเหอ ปีที่2 ซุนกวน
777 234 วุยชิงหลง ปีที่2 โจยอย · ขงเบ้งยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 5,6
สู่เจี้ยนซิง ปีที่12 เล่าเสี้ยน · ซุนกวนยกทัพไปตีวุยก๊ก แต่โจยอยป้องกันไว้ได้
หวูเจียเหอ ปีที่3 ซุนกวน · ขงเบ้งก็ถึงแก่อนิจกรรม ณ ทุ่งราบอู่จ้าง ทัพจ๊กก๊กต้องถอนทัพกลับ
· อุยเอี๋ยนก่อกบฏต่อจ๊กก๊ก แต่ถูกม้าต้ายสังหาร
· พระเจ้าเหี้ยนเต้สวรรคต
778 235 วุยชิงหลง ปีที่3 โจยอย · สุมาอี้ขึ้นเป็นมหาอุปราช
สู่เจี้ยนซิง ปีที่13 เล่าเสี้ยน
หวูเจียเหอ ปีที่4 ซุนกวน
779 236 วุยชิงหลง ปีที่4 โจยอย · โจยอยสร้างปราสาท และเครื่องสำราญต่างๆ
สู่เจี้ยนซิง ปีที่14 เล่าเสี้ยน · โจยอยฆ่ามเหสีเก่า ตั้งมเหสีใหม่
หวูเจียเหอ ปีที่5 ซุนกวน
780 237 วุยจิงชู ปีที่1 โจยอย · กองซุนเอี๋ยนตั้งตนเป็นเจ้า สุมาอี้ยกทัพไปปราบ
สู่เจี้ยนซิง ปีที่15 เล่าเสี้ยน
หวูเจียเหอ ปีที่6 ซุนกวน
781 238 วุยจิงชู ปีที่2 โจยอย · สุมาอี้พิชิตกองซุนเอี๋ยนแห่งเลียวตั๋ง(คาบสมุทรเกาหลี)ได้สำเร็จ
สู่หยันซี ปีที่1 เล่าเสี้ยน
หวูฉื้อหวู ปีที่1 ซุนกวน
782 239 วุยจิงชู ปีที่3 โจยอย · พระเจ้าโจยอยสวรรคต โจฮองขึ้นครองราชย์
สู่หยันซี ปีที่2 เล่าเสี้ยน · โจซองบั่นทอนอำนาจของสุมาอี้ ให้เป็นแค่อาจารย์ผู้ใหญ่
หวูฉื้อหวู ปีที่2 ซุนกวน · โจซองขึ้นเป็นมหาอุปราชแทนสุมาอี้
784 241 วุยเจิ้งสื่อ ปีที่2 โจฮอง · จูกัดกิ๋นตาย
สู่หยันซี ปีที่4 เล่าเสี้ยน
หวูฉื้อหวู ปีที่4 ซุนกวน
785 242 วุยเจิ้งสื่อ ปีที่3 โจฮอง · ซุนกวนตั้งซุนโฮเป็นไทจู๋ แทนซุนเต๋งที่เสียชีวิต
สู่หยันซี ปีที่5 เล่าเสี้ยน
หวูฉื้อหวู ปีที่5 ซุนกวน
787 244 วุยเจิ้งสื่อ ปีที่5 โจฮอง · โจซองยกทัพตีฮันต๋งแต่แพ้ให้กับบิฮุย
สู่หยันซี ปีที่7 เล่าเสี้ยน
หวูฉื้อหวู ปีที่7 ซุนกวน
788 245 วุยเจิ้งสื่อ ปีที่6 โจฮอง · ลกซุนตาย
สู่หยันซี ปีที่8 เล่าเสี้ยน
หวูฉื้อหวู ปีที่8 ซุนกวน
789 246 วุยเจิ้งสื่อ ปีที่7 โจฮอง · เจียวอ้วนตาย
สู่หยันซี ปีที่9 เล่าเสี้ยน
หวูฉื้อหวู ปีที่9 ซุนกวน
792 249 วุยเจียผิง ปีที่1 โจฮอง · สุมาอี้ยึดอำนาจคืนจากโจซอง
สู่หยันซี ปีที่12 เล่าเสี้ยน · สุมาอี้ประหารโจซองและพรรคพวก
หวูฉื้อหวู ปีที่12 ซุนกวน · แฮหัวป๋าสวามิภักดิ์ต่อจ๊กก๊ก
· เกียงอุยยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 1
793 250 วุยเจียผิง ปีที่2 โจฮอง · ซุนกวนถอดซุนโฮ และให้ซุนเหลียงเป็นไทจู๋แทน
สู่หยันซี ปีที่13 เล่าเสี้ยน
หวูฉื้อหวู ปีที่13 ซุนกวน
794 251 วุยเจียผิง ปีที่3 โจฮอง · สุมาอี้ อายุ 72 ปีถึงแก่อนิจกรรม ให้ สุมาสู สุมาเจียว บุตรชายทั้งสองขึ้นสืบทอดตำแหน่ง
สู่หยันซี ปีที่14 เล่าเสี้ยน
หวูไท่หยวน ปีที่1 ซุนกวน
795 252 วุยเจียผิง ปีที่4 โจฮอง · พระเจ้าซุนกวนสวรรคต ซุนเหลียงวัย 10 ขวบขึ้นครองราชย์
สู่หยันซี ปีที่15 เล่าเสี้ยน · สุมาสูให้สุมาเจียวยกทัพตีกังตั๋ง แต่พลาดท่าเสียทีให้กับจูกัดเก๊กและเตงฮอง
หวูเจียนซิง ปีที่1 ซุนกวน
796 253 วุยเจียผิง ปีที่5 โจฮอง · ซุนจุ๋นฆ่าจูกัดเก๊กและขึ้นเป็นมหาอุปราชแทน
สู่หยันซี ปีที่16 เล่าเสี้ยน · เกียงอุยยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 2
หวูเจียนซิง ปีที่2 ซุนเหลียง
797 254 วุยเชงหยวน ปีที่1 โจฮอง · แฮเฮาเหียน ลิฮอง และเตียวอิบ คิดกำจัดสุมาสู แต่ถูกจับได้ รับโทษประหารชีวิต
สู่หยันซี ปีที่17 เล่าเสี้ยน · สุมาสูปลดพระเจ้าโจฮอง ตั้งโจมอขึ้นครองราชย์
หวูหวูเฟง ปีที่1 ซุนเหลียง
798 255 วุยเชงหยวน ปีที่2 โจมอ · บู๊ขิวเขียมกับบุนขิมยกทัพมาจะกำจัดสุมาสู แต่สู้ไม่ได้
สู่หยันซี ปีที่18 เล่าเสี้ยน · สุมาสูถึงแก่อนิจกรรม สุมาเจียวน้องชายขึ้นสืบทอดตำแหน่ง
หวูหวูเฟง ปีที่2 ซุนเหลียง · เกียงอุยยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 3
799 256 วุยกานลู่ ปีที่1 โจมอ · เกียงอุยยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 4 แพ้เตงงาย
สู่หยันซี ปีที่19 เล่าเสี้ยน · ซุนจุ๋นตาย ให้ซุนหลิมรับตำแหน่งแทน
หวูไท่ผิง ปีที่1 ซุนเหลียง
800 257 วุยกานลู่ ปีที่2 โจมอ · จูกัดเอี๋ยนยกทัพไปรบกับสุมาเจียว
สู่หยันซี ปีที่20 เล่าเสี้ยน · ซุนหลิมยกทัพกังตั๋งไปสมทบกับจูกัดเอี๋ยน
หวูไท่ผิง ปีที่2 ซุนเหลียง · เกียงอุยยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 5
801 258 วุยกานลู่ ปีที่3 โจมอ · ซุนหลิมถอดพระเจ้าซุนเหลียง ตั้งซุนฮิวขึ้นครองราชย์
สู่จิ่งเยิ่ว ปีที่1 เล่าเสี้ยน · ซุนหลิมถูกพระเจ้าซุนฮิววางแผนสังหาร
หวูหยงอัน ปีที่1 ซุนฮิว · เกียงอุยยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 6
803 260 วุยจิ้งหยวน ปีที่1 โจมอ · พระเจ้าโจมอถูกปลงพระชนม์ สุมาเจียวตั้งโจฮวนขึ้นครองราชย์
สู่จิ่งเยิ่ว ปีที่3 เล่าเสี้ยน · เกียงอุยยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 7
หวูหยงอัน ปีที่3 ซุนฮิว
805 262 วุยจิ้งหยวน ปีที่3 โจฮวน · เอียงเหียงขึ้นเป็นมหาอุปราชของง่อก๊ก บริหารบ้านเมืองคู่กับเตียวเป๋า
สู่จิ่งเยิ่ว ปีที่5 เล่าเสี้ยน · เกียงอุยยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 8
หวูหยงอัน ปีที่5 ซุนฮิว · เกียงอุยยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 9
806 263 วุยจิ้งหยวน ปีที่4 โจฮวน · เตงงายยกทัพตีจ๊กก๊ก พระเจ้าเล่าเสี้ยนยอมจำนนต่อวุยก๊ก
สู่หยานซิง ปีที่1 เล่าเสี้ยน
หวูหยงอัน ปีที่6 ซุนฮิว
807 264 วุยเซียนซี ปีที่1 โจฮวน · เกียงอุยคิดกอบกู้จ๊กก๊ก แต่ไม่สำเร็จ จึงปลิดชีวิตตนเอง
หวูหยวนซิง ปีที่1 ซุนฮิว · เตงงายและครอบครัวถูกประหารชีวิต
· สุมาเจียวได้ขึ้นเป็นจิ้นอ๋อง
· พระเจ้าซุนฮิวสวรรคต ซุนโฮขึ้นครองราชย์
· ซุนโฮเชื่อฟังยิมหุนขันที กำจัดเอียงเหียง เตียวเป๋า
808 265 จิ้นไท่สื่อ ปีที่1 สุมาเอี๋ยน · สุมาเจียวถึงแก่อนิจกรรม สุมาเอี๋ยนบุตรชายขึ้นสืบทอดตำแหน่ง
หวูกานลู่ ปีที่1 ซุนโฮ · สุมาเอี๋ยนปลดพระเจ้าโจฮวน สถาปนาตนเป็นฮ่องเต้ ก่อตั้งราชวงศ์จิ้น
816 273 จิ้นไท่สื่อ ปีที่9 สุมาเอี๋ยน · เอียวเก๋า กับลกข้อง มีไมตรีแก่กัน ชายแดนสงบสุข
หวูเฟิ่งหวง ปีที่2 ซุนโฮ · ซุนโฮถอดลกข้องออกจากราชการ
819 276 จิ้นเซียงหนิง ปีที่2 สุมาเอี๋ยน · เอียวเก๋า แจ้งสุมาเอี๋ยนให้ยกตีกังตั๋ง แต่กาอุ้นไม่เห็นด้วย จึงป่วยตาย
หวูเฟิ่งหวง ปีที่5 ซุนโฮ
822 279 จิ้นเซียงหนิง ปีที่5 สุมาเอี๋ยน · สุมาเอี๋ยนให้เตาอี้ อองหุย เตรียมการยกทัพไปตีกังตั๋ง
หวูเทียนจี้ ปีที่3 ซุนโฮ
823 280 จิ้นไท่คัง ปีที่1 สุมาเอี๋ยน · กองทัพจิ้นโจมตีง่อก๊ก
หวูเทียนจี้ ปีที่4 · พระเจ้าซุนโฮสวามิภักดิ์ต่อราชวงศ์จิ้น
· พระเจ้าสุมาเอี๋ยนรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ

ความคิดเห็น

ชื่อ

กวนอู,63,การ์ตูน,18,การเมือง,75,กิจกรรม,16,เกม,156,ขงเบ้ง,83,ของสะสม,39,ข่าวสาร,116,คำคมสามก๊ก,75,โจโฉ,60,ซุนกวน,6,เนื้อหาสามก๊ก,5,บทความ,337,แบบเรียน,8,ปรัชญา,19,เพลง,41,ภาพยนตร์,51,รูปภาพ,67,เล่าปี่,15,วิดีโอ,64,เว็บไซต์,14,สถานที่,21,สามก๊ก12,14,สามก๊ก13,32,สามก๊ก14,3,สามก๊ก2010,95,หงสาจอมราชันย์,13,หนังสือ,167,อาวุธ,7,แอป,45,Dynasty Warriors,54,E-book,82,
ltr
static_page
สามก๊กวิทยา : Three Kingdoms Academy: ลำดับเหตุการณ์สามก๊ก
ลำดับเหตุการณ์สามก๊ก
ลำดับเหตุการณ์สำคัญในยุคสามก๊ก เรียงตามปี พ.ศ. ค.ศ. ชื่อศักราช รายพระนามฮ่องเต้
สามก๊กวิทยา : Three Kingdoms Academy
https://www.samkok911.com/p/timeline-of-three-kingdoms-period.html
https://www.samkok911.com/
https://www.samkok911.com/
https://www.samkok911.com/p/timeline-of-three-kingdoms-period.html
true
4216477688648787518
UTF-8
โหลดเนื้อหาทั้งหมด ไม่พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด อ่านเพิ่ม ตอบ เลิกตอบ ลบ โดย หน้าแรก หน้า บทความ ดูทั้งหมด บทความที่เกี่ยวข้อง LABEL ARCHIVE SEARCH เนื้อหาทั้งหมด ไม่พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ต้องขออภัยด้วยครับ กลับหน้าแรก Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec เมื่อเร็ว ๆ นี้ 1 นาทีก่อน $$1$$ minutes ago 1 ชั่วโมงก่อน $$1$$ hours ago เมื่อวานนี้ $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago มากกว่า 5 สัปดาห์ กำลังติดตาม ติดตาม เนื้อหาพิเศษส่วนนี้ ต้องปลดล้อคโดย STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network คัดลอกทั้งหมด เลือกทั้งหมด คัดลอกไว้ในคลิปบอร์ดแล้ว ไม่สามารถคัดลอกได้ กรุณากดปุ่ม [CTRL]+[C] (CMD+C บนเครื่อง Mac) สารบัญ