Loading ...

$show=home

จุดเริ่มต้นของการศึกษาสามก๊ก

แหล่งศึกษาเรียนรู้ ทุกเรื่องราวของวรรณกรรมเพชรน้ำเอกของโลก

สามก๊กวิทยา : THREE KINGDOMS ACADEMY

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อาณาจักร
"สามก๊กวิทยา"
THREE KINGDOMS ACADEMY

ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญ ในยุคสามก๊ก

ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญ ในยุคสามก๊ก (Timeline of the Three Kingdoms period)

ร้อยเรียงเหตุการณ์สำคัญในเรื่องสามก๊ก ตั้งแต่ต้นจนจบ

     ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญ ในยุคสามก๊ก เรียงตามปี พ.ศ. ค.ศ. ชื่อศักราช และ รายพระนามฮ่องเต้ เพื่อให้ผู้ศึกษาเรื่องสามก๊กได้ทราบถึงลำดับก่อน-หลัง และช่วงระยะเวลาที่สำคัญในเรื่อง

ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญ ในยุคสามก๊ก (Timeline of the Three Kingdoms period)

พ.ศ.ค.ศ.ศักราชฮ่องเต้เหตุการณ์
698155หย่งโซ่ว ปี่ที่1พระเจ้าฮั่นเต้โจโฉเกิด
699156หย่งโซ่ว ปี่ที่2พระเจ้าฮั่นเต้ซุนเกี๋ยนเกิด
พระเจ้าฮั่นเต้ทรงโปรดขันทีนามเฉาเทิงเนื่องจากสนับสนุนให้พระองค์ได้ครองราชย์
700157หย่งโซ่ว ปี่ที่3พระเจ้าฮั่นเต้ขันทีเฉาเทิงเกิดผิดใจกับกลุ่มขุนนางเกิดการต่อสู้กันอย่างดุเดือด
701158เหยียนซี ปีที่1พระเจ้าฮั่นเต้เปลี่ยนชื่อศักราช แต่เหตุการณ์ไม่เปลี่ยนด้วย ขันทียังทะเลาะกับขุนนางไม่เลิก
702159เหยียนซี ปีที่2พระเจ้าฮั่นเต้ฮ่องเต้ร่วมมือกับขันทีประหารขุนศึกเหลียงยี่ ขันทีจึงเป็นใหญ่
703160เหยียนซี ปีที่3พระเจ้าฮั่นเต้ขันทีกำเริบ บ้านเมืองวิปริต
704161เหยียนซี ปีที่4พระเจ้าฮั่นเต้เล่าปี่เกิด
705162เหยียนซี ปีที่5พระเจ้าฮั่นเต้ราชวงศ์ฮั่นตกต่ำสุดขีด ผู้ดีต้องออกมาขายสมบัติเก่าประทังชีวิต
706163เหยียนซี ปีที่6พระเจ้าฮั่นเต้เล่าปี่และมารดาได้รับเคราะห์นั้นด้วยแม้บิดาจะมีเชื้อพระวงค์แต่ครอบครัวก็ต้องทอเสื่อขายรองเท้า
707164เหยียนซี ปีที่7พระเจ้าฮั่นเต้โจโฉเริ่มฉายแววเจ้าเล่ห์
708165เหยียนซี ปีที่8พระเจ้าฮั่นเต้ต้วนหยิ่งนำทัพปราบชนเผ่าเชียงตะวันตก
709166เหยียนซี ปีที่9พระเจ้าฮั่นเต้พระเจ้าฮั่นเต้มอบอำนาจให้ขันที ผู้บริสุทธ์กว่า 200 ชีวิตถูกคุมขัง บ้านเมืองแตกแยกอย่างหนัก
เกิดสงครามทางการเมืองเป็นครั้งแรก
710167เหยียนซี ปีที่10พระเจ้าฮั่นเต้พระเจ้าฮั่นเต้สวรรคต
711168เจี้ยนหนิง ปีที่1พระเจ้าเลนเต้พระเจ้าเลนเต้(เล่าหง)ขึ้นครองราชย์
712169เจี้ยนหนิง ปีที่2พระเจ้าเลนเต้เกิดสงครามทางการเมือง ครั้งที่2 ระหว่างกลุ่มขันทีกับกลุ่มขุนนาง
713170เจี้ยนหนิง ปีที่3พระเจ้าเลนเต้กุยแกเกิด
714171เจี้ยนหนิง ปีที่4พระเจ้าเลนเต้โจโฉเป็นหนุ่มกระทงหัวโจกประจำหมู่บ้าน
715172ชีผิง ปีที่1พระเจ้าเลนเต้โลซกเกิด
716173ชีผิง ปีที่2พระเจ้าเลนเต้โจโฉเป็นนักเรียนทุน สอบเข้ารับราชการ
717174ชีผิง ปีที่3พระเจ้าเลนเต้โจโฉ อายุ20ปี ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับการกองทหารนครบาลเหนือประจำเมืองลกเอี๋ยง
718175ชีผิง ปีที่4พระเจ้าเลนเต้ซุนเซ๊ก, จิวยี่เกิด
เล่าปี่เข้าเรียนพร้อมกองซุนจ้าน
719176ชีผิง ปีที่5พระเจ้าเลนเต้ม้าเฉียวเกิด
720177ชีผิง ปีที่6พระเจ้าเลนเต้โจโฉ อายุ23ปี เป็นนายอำเภอเมืองตุ้นชิวและข้าราชการสำนักตำแน่งราชเลขานุการ
721178กวงเหอ ปีที่1พระเจ้าเลนเต้ลิบองเกิด
โจโฉออกจากราชการ
722179กวงเหอ ปีที่2พระเจ้าเลนเต้สุมาอี้, บังทองเกิด
723180กวงเหอ ปีที่3พระเจ้าเลนเต้โจโฉเข้ารับราชการอีกครั้งในตำแหน่งราชเลขานุการ
โฮเฮาขึ้นเป็นอัครมเหสี โฮจิ๋นพี่ชายเป็นขุนนางผู้ใหญ่ที่ปรึกษา
724181กวงเหอ ปีที่4พระเจ้าเลนเต้ขงเบ้งเกิด
725182กวงเหอ ปีที่5พระเจ้าเลนเต้ซุนกวนเกิด
726183กวงเหอ ปีที่6พระเจ้าเลนเต้ลกซุนเกิด
727184จงผิง ปีที่1พระเจ้าเลนเต้เตียวก๊กตั้งกองกำลังโจรโพกผ้าเหลือง
พระเจ้าเลนเต้แต่งตั้งโฮจิ๋น โลติด ฮองฮูสง จูฮี ให้เป็นแม่ทัพปราบโจรโพกผ้าเหลือง
เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย สาบานเป็นพี่น้องร่วมสาบาน
เล่าปี่ โจโฉ และซุนเกี๋ยนร่วมศึกปราบโจรโพกผ้าเหลือง
เตียวก๊กเสียชีวิต โจรโพกผ้าเหลืองถูกปราบราบคาบ
728185จงผิง ปีที่2พระเจ้าเลนเต้เล่าปี่ได้รับตำแหน่งนายอำเภออันห้อกวนหลังเสร็จศึกปราบโจรโพกผ้าเหลือง
เตียวหุยทำร้ายต๊กอิ้ว เล่าปี่ลาออกจากตำแหน่งนายอำเภอ
729186จงผิง ปีที่3พระเจ้าเลนเต้ภาคใต้เกิดการจลาจล มีการสังหารผู้ว่าราชการหนานหยาง
730187จงผิง ปีที่4พระเจ้าเลนเต้กองซุนจ้านปราบกบฏสำเร็จและได้เป็นผู้บังคับการกรมทหารม้า
ซุนเกี๋ยนปราบโจรคูเสง และได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองเตียงสา
731188จงผิง ปีที่5พระเจ้าเลนเต้เล่าเก๊งเป็นเจ้าเมืองไต้จิ๋ว รับเล่าปี่ที่หนีคดีทำร้ายต๊กอิ๊วมาอยู่ด้วย
เล่าหงีเป็นเจ้าเมืองอิจิ๋ว
732189จงผิง ปีที่6พระเจ้าเลนเต้เล่าปี่ช่วยเล่าหงีปราบโจรเตียวกี เตียวซุ่น
กวงซี ปีที่1พระเจ้าเซ่าตี้เล่าปี่ได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองเพงงวนก๋วน
หย่งฮัน ปีที่1พระเจ้าเหี้ยนเต้พระเจ้าเลนเต้สวรรคต
หองจูเปียน พระราชบุตรองค์โต ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าเซ่าตี้ โดยมีโฮจิ๋นเป็นผู้หนุนหลัง
สิบขันทีลวงโฮจิ๋นมาฆ่า
โจโฉและอ้วนเสี้ยวนำทหารกำจัดสิบขันที
ตั๋งโต๊ะยกทัพเข้ายึดเมืองหลวงลกเอี๋ยง
ลิโป้สังหารเต๊งหงวนพ่อบุญธรรมและฝากตัวเป็นบุตรบุญธรรมของตั๋งโต๊ะ
ตั๋งโต๊ะปลดพระเจ้าเซ่าตี้และตั้งหองจูเหียบขึ้นเป็นพระเจ้าเหี้ยนเต้
ตั๋งโต๊ะส่งคนมาปลงพระชนม์อดีตฮ่องเต้หองจูเปียนและพระนางโฮเฮาผู้เป็นพระมารดา
733190ชูผิง ปีที่1พระเจ้าเหี้ยนเต้โจโฉวางแผนกำจัดตั๋งโต๊ะ แต่ไม่สำเร็จ จึงหลบหนีออกจากเมืองลกเอี๋ยง
โจโฉ อ้วนเสี้ยว ตั้งกองกำลัง 18 หัวเมือง เพื่อล้มล้างตั๋งโต๊ะ
ฮัวหยง ทหารตั๋งโต๊ะ อาสาปราบกองทัพ 18 หัวเมือง
ฮัวหยง สามารถสังหารขุนศึกได้หลายนาย แต่ก็พลาดท่าถูกกวนอูสังหาร
เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย รบกับลิโป้ ลิโป้สู้กำลังไม่ได้ ถอยหนีเข้าเมือง
ตั๋งโต๊ะเผาเมืองลกเอี๋ยง ย้ายเมืองหลวงไปเตียงฮัน
โจโฉตามตีตั๊งโต๊ะ แต่พ่ายแพ้ให้กับซีเอ๋งเจ้าเมืองเอ๊งหยง
734191ชูผิง ปีที่2พระเจ้าเหี้ยนเต้ซุนเกี๋ยนพบตราหยกแผ่นดินในซากเมืองลกเอี๋ยง
กองกำลัง 18 หัวเมืองแตกสามัคคี แล้วแยกกันกลับเมืองในที่สุด
735192ชูผิง ปีที่3พระเจ้าเหี้ยนเต้อ้วนเสี้ยวยึดแคว้นกิจิ๋ว
กองซุนจ้าน เจ้าเมืองปักเป๋ง รบกับอ้วนเสี้ยวที่แม่น้ำพวนโห้
ตั๋งโต๊ะอ้างราชโองการเพื่อให้อ้วนเสี้ยวและกองซุนจ้านสงบศึก
ซุนเกี๋ยนถูกทหารของเล่าเปียวสังหารที่ซอกเขาฮีสัน ซุนเซ็กบุตรชายคนโตรับตำแหน่งแทนซุนเกี๋ยน
อ้องอุ้นวางแผนใช้นางเตียวเสียนในการยุยงให้ลิโป้แตกคอและสังหารตั๋งโต๊ะ
ลิฉุย กุยกี ยึดเมืองเตียงฮัน ประหารอ้องอุ้น
ลิโป้หนีออกจากเมืองเตียงฮัน
โจรโพกผ้าเหลืองก่อการกำเริบขึ้นใหม่
โจโฉออกปราบโจรโพกผ้าเหลืองในภาคตะวันออก และได้เป็นเจ้าแคว้นกุนจิ๋ว
736193ชูผิง ปีที่4พระเจ้าเหี้ยนเต้เตียวคี ทหารโตเกี๋ยมเจ้าเมืองชีจิ๋ว สังหารโจโก๋บิดาของโจโฉและครอบครัว
โจโฉยกทัพบุกชีจิ๋วเพื่อล้างแค้นให้บิดา
เล่าปี่และขงหยงยกทัพไปช่วยโตเกี๋ยมที่ชีจิ๋ว
737194ซิงผิง ปีที่1พระเจ้าเหี้ยนเต้ลิโป้ยึดแคว้นกุนจิ๋ว
โจโฉยกทัพกลับเพื่อไปตีเอากุนจิ๋วคืนจากลิโป้
โตเกี๋ยมเสียชีวิต เล่าปี่ได้เป็นเจ้าเมืองชีจิ๋วแทน จากคำร้องขอของโตเกี๋ยมก่อนตาย
ซุนเซ็กใช้ตราหยกแผ่นดินแลกทหารกับอ้วนสุด แล้วนำทัพไปรวบรวมแคว้นกังตั๋งให้เป็นปึกแผ่น
738195ซิงผิง ปีที่2พระเจ้าเหี้ยนเต้โจโฉตีลิโป้ ลิโป้หนีมาอยู่กับเล่าปี่
เอียวปิววางแผนหวังให้ลิฉุยและกุยกีแตกคอกันเอง พระเจ้าเหี้ยนเต้เสด็จหนีภัยไปเมืองลกเอี๋ยง
ซุนเซ๊กได้จิวยี่เป็นที่ปรึกษา รบชนะเล่าอิ๊ว และได้ไทสูจู้เป็นพวก
739196เจี้ยงอัน ปีที่1พระเจ้าเหี้ยนเต้โจโฉนำทัพปราบลิฉุยและกุยกี ลิฉุยและกุยกีพ่ายแพ้หลบหนี
โจโฉทูลเชิญพระเจ้าเหี้ยนเต้ให้ย้ายเมืองหลวงไปที่ฮูโต๋
โจโฉได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยามหาอุปราช
ลิโป้ยึดเมืองชีจิ๋ว แต่ก็ให้เล่าปี่พำนักที่เมืองเสียวพ่าย
ลิโป้ตีเมืองเสียวพ่าย เล่าปี่หนีไปพึ่งโจโฉ
โจโฉตีเมืองอ้วนเซีย เตียวสิ้วเจ้าเมืองยอมสวามิภักดิ์
เตียวสิ้วก่อกบฏโจมตีโจโฉขณะที่ยังอยู่ในเมืองอ้วนเซีย
โจงั่ง โจอั๋นบิ๋น และเตียนอุย เสียชีวิตในที่รบ ส่วนโจโฉนำทัพหนีกลับฮูโต๋
เตียวสิ้วแต่งเตียวต๊กเป็นผู้คุมเมืองเตงเชีย
740197เจี้ยงอัน ปีที่2พระเจ้าเหี้ยนเต้อ้วนสุดตั้งตนป็นฮ่องเต้ที่เมืองชิวฉุน
741198เจี้ยงอัน ปีที่3พระเจ้าเหี้ยนเต้ลิฉุย กุยกีถูกตวนอุย งอสิบสังหาร
โจโฉ เล่าปี่ ลิโป้ ซุนเซ็กร่วมกันโจมตีอ้วนสุด อ้วนสุดพ่ายแพ้หลบหนี
โจโฉยึดชีจิ๋ว ประหารลิโป้และตันก๋ง แล้วได้เตียวเลี้ยวเป็นทหารเอก
742199เจี้ยงอัน ปีที่4พระเจ้าเหี้ยนเต้ตังสินรวบรวมกำลังคนคิดกำจัดโจโฉ
อ้วนเสี้ยวมีชัยเหนือกองซุนจ้าน ยึดเมืองปักเป๋ง กองซุนจ้านฆ่าตัวตาย
เล่าปี่ไปตั้งทัพอยู่ที่เมืองชีจิ๋ว
เล่าปี่ยกทัพพิชิตอ้วนสุด
อ้วนสุดเสียชีวิต โจโฉได้ตราหยก
ซุนเซ็กและจิวยี่ตีเมืองโลกั๋ง ได้สองเกี้ยวเป็นภรรยา
743200เจี้ยงอัน ปีที่5พระเจ้าเหี้ยนเต้แผนลอบสังหารของตังสินถูกเปิดโปง ตังสินและพรรคพวกถูกประหาร
โจโฉยึดเมืองชีจิ๋ว เล่าปี่หนีไปพึ่งอ้วนเสี้ยว เตียวหุยหนีไปเมืองเก๋าเซีย
โจโฉจับตัวกวนอูได้ กวนอูไปอาศัยกับโจโฉ
กวนอูสังหารงันเหลียง บุนทิว แม่ทัพของอ้วนเสี้ยวที่แป๊ะแบ๊
กวนอูได้ข่าวเล่าปี่จึงลาโจโฉจากไป สร้างวีรกรรมฝ่า 5 ด่าน สังหาร 6 ขุนพล
เล่าปี่ กวนอู เตียวหุยได้พบกันอีกครั้งที่เมืองยีหลำ
เล่าปี่ได้จูล่ง กวนเป๋ง จิวฉองมาร่วมกองทัพ
ซุนเซ็กเสียชีวิต ซุนกวนน้องชายขึ้นครองตำแหน่ง
โจโฉมีชัยต่ออ้วนเสี้ยวในศึกกัวต๋อ
744201เจี้ยงอัน ปีที่6พระเจ้าเหี้ยนเต้เล่าปี่ตีฮูโต๋ แต่พ่ายแพ้ต่อโจโฉ
เล่าปี่หนีไปพึ่งเล่าเปียวเจ้าเมืองเกงจิ๋ว
745202เจี้ยงอัน ปีที่7พระเจ้าเหี้ยนเต้อ้วนเสี้ยวเสียชีวิต อ้วนซงบุตรชายคนเล็กได้รับมอบอำนาจ
746203เจี้ยงอัน ปีที่8พระเจ้าเหี้ยนเต้โจโฉชนะอ้วนถำ
747204เจี้ยงอัน ปีที่9พระเจ้าเหี้ยนเต้โจโฉชนะอ้วนซงยึดได้แคว้นกิจิ๋ว
โจผีได้นางเอียนสีเป็นภรรยา
748205เจี้ยงอัน ปีที่10พระเจ้าเหี้ยนเต้โจโฉประหารชีวิตอ้วนถำ
749206เจี้ยงอัน ปีที่11พระเจ้าเหี้ยนเต้โจโฉชนะโกกันได้เมืองเป๊งจิ๋ว
750207เจี้ยงอัน ปีที่12พระเจ้าเหี้ยนเต้กองซุนของ ตัดศีรษะอ้วนซง อ้วนฮีมาให้โจโฉ
โจโฉได้ครอบครองภาคเหนือทั้งหมด แต่เสียกุนซือคนสำคัญอย่าง กุยแก
เล่าปี่ช่วยเล่าเปียวปราบเตียวบู ตันสูน ได้ม้าเต๊กเลาไว้ในครอบครอง
เล่าปี่ไปตั้งทัพอยู่ที่เมืองซินเอี๋ย
เล่าปี่ได้ขงเบ้งเป็นที่ปรึกษา
751208เจี้ยงอัน ปีที่13พระเจ้าเหี้ยนเต้ซุนกวนโจมตีกังแฮ ได้กำเหลงเป็นขุนพล สังหารหองจอ เจ้าเมืองกังแฮ
ขงเบ้งวางอุบายเผาทัพโจโฉที่นำโดยแฮหัวตุ้นที่ทุ่งพกบ๋อง
เล่าเปียวเสียชีวิต เล่าจ๋องบุตรชายคนเล็ก ขึ้นเป็นเจ้าแคว้นเกงจิ๋ว
เล่าจ๋องยกแคว้นเกงจิ๋วให้โจโฉ
เล่าปี่ถูกโจโฉตีแตกที่ทุ่งเตียงปัน
จูล่งฝ่าทัพโจโฉช่วยชีวิตอาเต๊า (เล่าเสี้ยน) บุตรชายของเล่าปี่
เตียวหุยขับไล่ทหารโจโฉที่สะพานเตียงปันเกี้ยว
เล่าปี่หนีเข้าเมืองกังแฮ
เล่าปี่และซุนกวนร่วมเป็นพันธมิตรต้านโจโฉ
จิวยี่และขงเบ้งวางอุบายเผาทัพเรือโจโฉ
จิวยี่เผาทัพเรือของโจโฉที่ตำบลเซ็กเพ็ก โจโฉหนีกลับฮูโต๋
เล่าปี่ยึดแคว้นเกงจิ๋ว ได้ฮองตงและอุยเอี๋ยนร่วมกองทัพ
752209เจี้ยงอัน ปีที่14พระเจ้าเหี้ยนเต้ซุนกวนรบโจโฉที่เมืองหับป๋า เสียกลเตียวเลี้ยว ไทสูจู้เสียชีวิตในการรบ
เล่าปี่แต่งงานกับซุนฮูหยินน้องสาวซุนกวน
753210เจี้ยงอัน ปีที่15พระเจ้าเหี้ยนเต้จิวยี่กระอักเลือดเสียชีวิต โลซกรับตำแหน่งแม่ทัพแทน
เล่าปี่ได้บังทองเป็นที่ปรึกษา
โจโฉสร้างปราสาทนกยูงสัมฤทธิ์
754211เจี้ยงอัน ปีที่16พระเจ้าเหี้ยนเต้โจโฉประหารม้าเท้งเจ้าเมืองเสเหลียง
ม้าเฉียว บุตรชายม้าเท้ง ยกทัพโจมตีโจโฉแก้แค้นให้บิดา
โจโฉตัดหนวดหนีตายจากม้าเฉียว
โจโฉพิชิตกองทัพม้าเฉียว ยึดได้เมืองเสเหลียง ม้าเฉียวแตกทัพหลบหนี
เล่าเจี้ยงต้อนรับเล่าปี่ และให้อยู่ที่เมืองโปยเสีย
755212เจี้ยงอัน ปีที่17พระเจ้าเหี้ยนเต้โจโฉปะทะซุนกวนที่ปากน้ำญี่สู
ซุนกวนย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เมืองเกี๋ยนเงียบ
เล่าปี่เปิดศึกชิงแคว้นเสฉวนกับเล่าเจี้ยง
756213เจี้ยงอัน ปีที่18พระเจ้าเหี้ยนเต้โจโฉได้ขึ้นเป็นวุยก๋ง ซุนฮกไม่เห็นด้วยจึงฆ่าตัวตาย
ม้าเฉียวแพ้โจโฉหนีไปอยู่กับเตียวล่อ
757214เจี้ยงอัน ปีที่19พระเจ้าเหี้ยนเต้บังทองเสียชีวิตที่เนินหงส์ร่วง
เตียวหุยรบชนะเงียมหงัน เจ้าเมืองปากุ๋น แล้วได้เงียมหงันมาร่วมกองทัพ
ม้าเฉียวเข้าด้วยกับเล่าปี่
เล่าเจี้ยงยอมจำนนต่อเล่าปี่ เล่าปี่ได้ครองแคว้นเสฉวน ขึ้นเป็นเจ้าเมืองเอ๊กจิ๋ว
โจโฉประหารมเหสีฮกเฮาและพระญาติ
758215เจี้ยงอัน ปีที่20พระเจ้าเหี้ยนเต้โจโฉรบชนะเตียวล่อ ยึดได้เมืองฮันต๋ง และได้บังเต๊กเป็นพวก
โลซกทวงเกงจิ๋วจากกวนอู
ซุนกวนรบโจโฉที่หับป๋าตามคำขอของเล่าปี่เพื่อแลกกับเมืองเตียงสา กังแฮ และฮุยเอี๋ยง
759216เจี้ยงอัน ปีที่21พระเจ้าเหี้ยนเต้โจโฉขึ้นเป็นวุยอ๋อง
760217เจี้ยงอัน ปีที่22พระเจ้าเหี้ยนเต้โลซกตาย ลิบองรับตำแหน่งแทน
โจโฉตั้งโจผีเป็นทายาท
เล่าปี่เปิดศึกชิงเมืองฮันต๋ง
761218เจี้ยงอัน ปีที่23พระเจ้าเหี้ยนเต้เกงจี อุยหลงกับพวกคิดสังหารโจโฉแต่ไม่สำเร็จ
762219เจี้ยงอัน ปีที่24พระเจ้าเหี้ยนเต้ฮองตงสังหารแฮหัวเอี๋ยน แม่ทัพของโจโฉ
เล่าปี่ยึดได้ฮันต๋งและตั้งตนเป็นฮันต๋งอ๋อง
เล่าปี่ตั้งกวนอู เตียวหุย จูล่ง ฮองตง และม้าเฉียวเป็นขุนพลห้าทหารเสือ
กวนอูตีเมืองอ้วนเซีย
ลิบองยึดเมืองเกงจิ๋วของกวนอู
กวนอูและกวนเป๋ง ถูกซุนกวนจับได้ และถูกประหาร
763220เจี้ยงอัน ปีที่25พระเจ้าเหี้ยนเต้ลิบองเสียชีวิต
วุยฮวงชู ปีที่1โจผีโจโฉถึงแก่อนิจกรรมที่เมืองลกเอี๋ยง โจผีขึ้นเป็นวุยอ๋อง
โจผีปลดพระเจ้าเหี้ยนเต้และสถาปนาตนขึ้นเป็นฮ่องเต้ ก่อตั้งราชวงศ์วุย ยกเมืองลกเอี๋ยงเป็นราชธานี
764221วุยฮวงชู ปีที่2โจผีเล่าปี่สถาปนาตนเป็นฮ่องเต้แห่งจ๊กก๊ก ตังเมืองเสฉวนเป็นราชธานี
สู่จางหวู ปีที่1เล่าปี่พระเจ้าเล่าปี่จัดทัพเตรียมโจมตีซุนกวน แก้แค้นให้กวนอู
เตียวหุยถูกฮอมเกียงและเตียวตัดผู้เป็นลูกน้องลอบสังหาร
ซุนกวนขึ้นเป็นง่ออ๋อง ขออ่อนน้อมต่อพระเจ้าโจผี
765222วุยฮวงชู ปีที่3โจผีพระเจ้าเล่าปี่โจมตีง่อก๊กของซุนกวน แต่พ่ายแพ้ต่อกลอุบายของลกซุน ถูกเผาทัพที่อิเหลง
สู่จางหวู ปีที่2เล่าปี่พระเจ้าเล่าปี่เสด็จหนีไปเมืองเป๊กเต้
หวูฮวงหวู ปีที่1(ซุนกวน)ซุนกวนแยกตัวเป็นอิสระจากพระเจ้าโจผี แผ่นดินแตกออกเป็นสามส่วน
766223วุยฮวงชู ปีที่4โจผีพระเจ้าเล่าปี่สวรรคตที่เมืองเป๊กเต้ เล่าเสี้ยนได้ขึ้นเสวยราชย์
สู่เจี้ยนซิง ปีที่1เล่าปี่พระเจ้าโจยีให้ยกทัพตีเสฉวนห้าทาง แต่ขงเบ้งคิดอุบายป้องกันไว้ได้
หวูฮวงหวู ปีที่2(ซุนกวน)ขงเบ้งส่งเตงจี๋ เจรจาให้จ๊กก๊กและง่อก๊กเป็นพันธมิตรกัน
767224วุยฮวงชู ปีที่5โจผีพระเจ้าโจผีโจมตีง่อก๊กแต่ไม่สำเร็จ
สู่เจี้ยนซิง ปีที่2เล่าเสี้ยน
หวูฮวงหวู ปีที่3(ซุนกวน)
768225วุยฮวงชู ปีที่6โจผีขงเบ้งยกทัพปราบชนเผ่าม่าน จับเบ้งเฮ็กหัวหน้าชาวม่านได้ 7 ครั้ง และปล่อยทั้ง 7 ครั้ง
สู่เจี้ยนซิง ปีที่3เล่าเสี้ยนเบ้งเฮ็กสวามิภักดิ์ต่อขงเบ้ง
หวูฮวงหวู ปีที่4(ซุนกวน)
769226วุยฮวงชู ปีที่7โจผีพระเจ้าโจผีสวรรคต โจยอยขึ้นครองราชย์
สู่เจี้ยนซิง ปีที่4เล่าเสี้ยน
หวูฮวงหวู ปีที่5(ซุนกวน)
770227วุยไท่เหอ ปีที่1โจยอยขงเบ้งยกทัพตีวุยก๊กครั้งแรก
สู่เจี้ยนซิง ปีที่5เล่าเสี้ยนสุมาอี้ เสนาธิการวุยก๊ก ถูกปลดจากตำแหน่งด้วยอุบายของขงเบ้งและม้าเจ๊ก
หวูฮวงหวู ปีที่6(ซุนกวน)เกียงอุยแห่งวุยก๊กสวามิภักดิ์ต่อขงเบ้ง
771228วุยไท่เหอ ปีที่2โจยอยสุมาอี้กลับเข้ารับราชการ
สู่เจี้ยนซิง ปีที่6เล่าเสี้ยนม้าเจ๊กถูกสุมาอี้เสียค่ายที่ตำบลเกเต๋ง ถูกสุมาอี้ตีแตกพ่าย
หวูฮวงหวู ปีที่7(ซุนกวน)ขงเบ้งประหารม้าเจ๊ก
ลกซุนเอาชนะโจฮิวที่ตำบลเซ็กเต๋ง
จูล่งเสียชีวิตด้วยโรคชรา
ขงเบ้งยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 2 แต่พ่ายแพ้ ต้องถอยกลับจ๊กก๊ก
772229วุยไท่เหอ ปีที่3โจยอยขงเบ้งยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 3 ยึดได้เมืองปูเต๋าและอิมเป๋ง แต่เสบียงหมด ต้องถอยทัพกลับ
สู่เจี้ยนซิง ปีที่7เล่าเสี้ยนซุนกวนสถาปนาตนเป็นฮ่องเต้แห่งง่อก๊ก
หวูฮวงหลง ปีที่1ซุนกวน
773230วุยไท่เหอ ปีที่4โจยอยโจจิ๋นกับสุมาอี้ยกทัพตีฮันต๋งแต่ต้องถอยทัพกลับเนื่องจากฝนตกหนัก
สู่เจี้ยนซิง ปีที่8เล่าเสี้ยน
หวูฮวงหลง ปีที่2ซุนกวน
774231วุยไท่เหอ ปีที่5โจยอยขงเบ้งยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 4 แต่เสบียงหมด ต้องถอยทัพกลับ
สู่เจี้ยนซิง ปีที่9เล่าเสี้ยนเตียวคับขุนพลวุยก๊กเสียชีวิตจากการซุ่มโจมตีของขงเบ้ง
หวูฮวงหลง ปีที่3ซุนกวน
775232วุยไท่เหอ ปีที่6โจยอยซุนกวนหลงระเริงในอำนาจ เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแย่งชิงอำนาจในราชสำนัก
สู่เจี้ยนซิง ปีที่10เล่าเสี้ยน
หวูเจียเหอ ปีที่1ซุนกวน
776233วุยชิงหลง ปีที่1โจยอยกองซุนเอี๋ยนกำเริบคิดแยกตัวจากวุยก๊ก
สู่เจี้ยนซิง ปีที่11เล่าเสี้ยน
หวูเจียเหอ ปีที่2ซุนกวน
777234วุยชิงหลง ปีที่2โจยอยขงเบ้งยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 5,6
สู่เจี้ยนซิง ปีที่12เล่าเสี้ยนซุนกวนยกทัพไปตีวุยก๊ก แต่โจยอยป้องกันไว้ได้
หวูเจียเหอ ปีที่3ซุนกวนขงเบ้งก็ถึงแก่อนิจกรรม ณ ทุ่งราบอู่จ้าง ทัพจ๊กก๊กต้องถอนทัพกลับ
อุยเอี๋ยนก่อกบฏต่อจ๊กก๊ก แต่ถูกม้าต้ายสังหาร
พระเจ้าเหี้ยนเต้สวรรคต
778235วุยชิงหลง ปีที่3โจยอยสุมาอี้ขึ้นเป็นมหาอุปราช
สู่เจี้ยนซิง ปีที่13เล่าเสี้ยน
หวูเจียเหอ ปีที่4ซุนกวน
779236วุยชิงหลง ปีที่4โจยอยโจยอยสร้างปราสาท และเครื่องสำราญต่างๆ
สู่เจี้ยนซิง ปีที่14เล่าเสี้ยนโจยอยฆ่ามเหสีเก่า ตั้งมเหสีใหม่
หวูเจียเหอ ปีที่5ซุนกวน
780237วุยจิงชู ปีที่1โจยอยกองซุนเอี๋ยนตั้งตนเป็นเจ้า สุมาอี้ยกทัพไปปราบ
สู่เจี้ยนซิง ปีที่15เล่าเสี้ยน
หวูเจียเหอ ปีที่6ซุนกวน
781238วุยจิงชู ปีที่2โจยอยสุมาอี้พิชิตกองซุนเอี๋ยนแห่งเลียวตั๋ง(คาบสมุทรเกาหลี)ได้สำเร็จ
สู่หยันซี ปีที่1เล่าเสี้ยน
หวูฉื้อหวู ปีที่1ซุนกวน
782239วุยจิงชู ปีที่3โจยอยพระเจ้าโจยอยสวรรคต โจฮองขึ้นครองราชย์
สู่หยันซี ปีที่2เล่าเสี้ยนโจซองบั่นทอนอำนาจของสุมาอี้ ให้เป็นแค่อาจารย์ผู้ใหญ่
หวูฉื้อหวู ปีที่2ซุนกวนโจซองขึ้นเป็นมหาอุปราชแทนสุมาอี้
784241วุยเจิ้งสื่อ ปีที่2โจฮองจูกัดกิ๋นตาย
สู่หยันซี ปีที่4เล่าเสี้ยน
หวูฉื้อหวู ปีที่4ซุนกวน
785242วุยเจิ้งสื่อ ปีที่3โจฮองซุนกวนตั้งซุนโฮเป็นไทจู๋ แทนซุนเต๋งที่เสียชีวิต
สู่หยันซี ปีที่5เล่าเสี้ยน
หวูฉื้อหวู ปีที่5ซุนกวน
787244วุยเจิ้งสื่อ ปีที่5โจฮองโจซองยกทัพตีฮันต๋งแต่แพ้ให้กับบิฮุย
สู่หยันซี ปีที่7เล่าเสี้ยน
หวูฉื้อหวู ปีที่7ซุนกวน
788245วุยเจิ้งสื่อ ปีที่6โจฮองลกซุนตาย
สู่หยันซี ปีที่8เล่าเสี้ยน
หวูฉื้อหวู ปีที่8ซุนกวน
789246วุยเจิ้งสื่อ ปีที่7โจฮองเจียวอ้วนตาย
สู่หยันซี ปีที่9เล่าเสี้ยน
หวูฉื้อหวู ปีที่9ซุนกวน
792249วุยเจียผิง ปีที่1โจฮองสุมาอี้ยึดอำนาจคืนจากโจซอง
สู่หยันซี ปีที่12เล่าเสี้ยนสุมาอี้ประหารโจซองและพรรคพวก
หวูฉื้อหวู ปีที่12ซุนกวนแฮหัวป๋าสวามิภักดิ์ต่อจ๊กก๊ก
เกียงอุยยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 1
793250วุยเจียผิง ปีที่2โจฮองซุนกวนถอดซุนโฮ และให้ซุนเหลียงเป็นไทจู๋แทน
สู่หยันซี ปีที่13เล่าเสี้ยน
หวูฉื้อหวู ปีที่13ซุนกวน
794251วุยเจียผิง ปีที่3โจฮองสุมาอี้ อายุ 72 ปีถึงแก่อนิจกรรม ให้ สุมาสู สุมาเจียว บุตรชายทั้งสองขึ้นสืบทอดตำแหน่ง
สู่หยันซี ปีที่14เล่าเสี้ยน
หวูไท่หยวน ปีที่1ซุนกวน
795252วุยเจียผิง ปีที่4โจฮองพระเจ้าซุนกวนสวรรคต ซุนเหลียงวัย 10 ขวบขึ้นครองราชย์
สู่หยันซี ปีที่15เล่าเสี้ยนสุมาสูให้สุมาเจียวยกทัพตีกังตั๋ง แต่พลาดท่าเสียทีให้กับจูกัดเก๊กและเตงฮอง
หวูเจียนซิง ปีที่1ซุนกวน
796253วุยเจียผิง ปีที่5โจฮองซุนจุ๋นฆ่าจูกัดเก๊กและขึ้นเป็นมหาอุปราชแทน
สู่หยันซี ปีที่16เล่าเสี้ยนเกียงอุยยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 2
หวูเจียนซิง ปีที่2ซุนเหลียง
797254วุยเชงหยวน ปีที่1โจฮองแฮเฮาเหียน ลิฮอง และเตียวอิบ คิดกำจัดสุมาสู แต่ถูกจับได้ รับโทษประหารชีวิต
สู่หยันซี ปีที่17เล่าเสี้ยนสุมาสูปลดพระเจ้าโจฮอง ตั้งโจมอขึ้นครองราชย์
หวูหวูเฟง ปีที่1ซุนเหลียง
798255วุยเชงหยวน ปีที่2โจมอบู๊ขิวเขียมกับบุนขิมยกทัพมาจะกำจัดสุมาสู แต่สู้ไม่ได้
สู่หยันซี ปีที่18เล่าเสี้ยนสุมาสูถึงแก่อนิจกรรม สุมาเจียวน้องชายขึ้นสืบทอดตำแหน่ง
หวูหวูเฟง ปีที่2ซุนเหลียงเกียงอุยยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 3
799256วุยกานลู่ ปีที่1โจมอเกียงอุยยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 4 แพ้เตงงาย
สู่หยันซี ปีที่19เล่าเสี้ยนซุนจุ๋นตาย ให้ซุนหลิมรับตำแหน่งแทน
หวูไท่ผิง ปีที่1ซุนเหลียง
800257วุยกานลู่ ปีที่2โจมอจูกัดเอี๋ยนยกทัพไปรบกับสุมาเจียว
สู่หยันซี ปีที่20เล่าเสี้ยนซุนหลิมยกทัพกังตั๋งไปสมทบกับจูกัดเอี๋ยน
หวูไท่ผิง ปีที่2ซุนเหลียงเกียงอุยยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 5
801258วุยกานลู่ ปีที่3โจมอซุนหลิมถอดพระเจ้าซุนเหลียง ตั้งซุนฮิวขึ้นครองราชย์
สู่จิ่งเยิ่ว ปีที่1เล่าเสี้ยนซุนหลิมถูกพระเจ้าซุนฮิววางแผนสังหาร
หวูหยงอัน ปีที่1ซุนฮิวเกียงอุยยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 6
803260วุยจิ้งหยวน ปีที่1โจมอพระเจ้าโจมอถูกปลงพระชนม์ สุมาเจียวตั้งโจฮวนขึ้นครองราชย์
สู่จิ่งเยิ่ว ปีที่3เล่าเสี้ยนเกียงอุยยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 7
หวูหยงอัน ปีที่3ซุนฮิว
805262วุยจิ้งหยวน ปีที่3โจฮวนเอียงเหียงขึ้นเป็นมหาอุปราชของง่อก๊ก บริหารบ้านเมืองคู่กับเตียวเป๋า
สู่จิ่งเยิ่ว ปีที่5เล่าเสี้ยนเกียงอุยยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 8
หวูหยงอัน ปีที่5ซุนฮิวเกียงอุยยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 9
806263วุยจิ้งหยวน ปีที่4โจฮวนเตงงายยกทัพตีจ๊กก๊ก พระเจ้าเล่าเสี้ยนยอมจำนนต่อวุยก๊ก
สู่หยานซิง ปีที่1เล่าเสี้ยน
หวูหยงอัน ปีที่6ซุนฮิว
807264วุยเซียนซี ปีที่1โจฮวนเกียงอุยคิดกอบกู้จ๊กก๊ก แต่ไม่สำเร็จ จึงปลิดชีวิตตนเอง
หวูหยวนซิง ปีที่1ซุนฮิวเตงงายและครอบครัวถูกประหารชีวิต
สุมาเจียวได้ขึ้นเป็นจิ้นอ๋อง
พระเจ้าซุนฮิวสวรรคต ซุนโฮขึ้นครองราชย์
ซุนโฮเชื่อฟังยิมหุนขันที กำจัดเอียงเหียง เตียวเป๋า
808265จิ้นไท่สื่อ ปีที่1สุมาเอี๋ยนสุมาเจียวถึงแก่อนิจกรรม สุมาเอี๋ยนบุตรชายขึ้นสืบทอดตำแหน่ง
หวูกานลู่ ปีที่1ซุนโฮสุมาเอี๋ยนปลดพระเจ้าโจฮวน สถาปนาตนเป็นฮ่องเต้ ก่อตั้งราชวงศ์จิ้น
816273จิ้นไท่สื่อ ปีที่9สุมาเอี๋ยนเอียวเก๋า กับลกข้อง มีไมตรีแก่กัน ชายแดนสงบสุข
หวูเฟิ่งหวง ปีที่2ซุนโฮซุนโฮถอดลกข้องออกจากราชการ
819276จิ้นเซียงหนิง ปีที่2สุมาเอี๋ยนเอียวเก๋า แจ้งสุมาเอี๋ยนให้ยกตีกังตั๋ง แต่กาอุ้นไม่เห็นด้วย จึงป่วยตาย
หวูเฟิ่งหวง ปีที่5ซุนโฮ
822279จิ้นเซียงหนิง ปีที่5สุมาเอี๋ยนสุมาเอี๋ยนให้เตาอี้ อองหุย เตรียมการยกทัพไปตีกังตั๋ง
หวูเทียนจี้ ปีที่3ซุนโฮ
823280จิ้นไท่คัง ปีที่1สุมาเอี๋ยนกองทัพจิ้นโจมตีง่อก๊ก
หวูเทียนจี้ ปีที่4พระเจ้าซุนโฮสวามิภักดิ์ต่อราชวงศ์จิ้น
พระเจ้าสุมาเอี๋ยนรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ

กรุณาแสดงความคิดเห็น

ชื่อ

กวนอู,67,การ์ตูน,19,การเมือง,77,กิจกรรม,18,เกม,160,ขงเบ้ง,94,ของสะสม,40,ข่าวสาร,118,คำคมสามก๊ก,77,จิวยี่,5,จูล่ง,21,โจโฉ,66,ซุนกวน,7,เตียวหุย,11,เนื้อหาสามก๊ก,5,บทความ,353,บุคคลภาษิตในสามก๊ก,12,แบบเรียน,8,ปรัชญา,45,เพลง,41,ภาพยนตร์,53,รูปภาพ,67,ลิโป้,9,เล่าปี่,18,วิดีโอ,66,วิธีคิดวิธีทำงาน,13,เว็บไซต์,14,สถานที่,21,สามก๊ก12,14,สามก๊ก13,32,สามก๊ก14,3,สามก๊ก2010,95,สามก๊ก8,1,สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน),87,สุมาอี้,15,หงสาจอมราชันย์,13,หนังสือ,173,อาวุธ,7,แอป,43,Dynasty Warriors,57,E-book,87,
ltr
static_page
สามก๊กวิทยา : Three Kingdoms Academy: ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญ ในยุคสามก๊ก
ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญ ในยุคสามก๊ก
ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญ ในยุคสามก๊ก เรียงตามปี พ.ศ. ค.ศ. ชื่อศักราช และ รายพระนามฮ่องเต้ เพื่อให้ผู้ศึกษาเรื่องสามก๊กได้ทราบถึงลำดับตามช่วงระยะเวลา
สามก๊กวิทยา : Three Kingdoms Academy
https://www.samkok911.com/p/timeline-of-three-kingdoms-period.html
https://www.samkok911.com/
https://www.samkok911.com/
https://www.samkok911.com/p/timeline-of-three-kingdoms-period.html
true
4216477688648787518
UTF-8
โหลดเนื้อหาทั้งหมด ไม่พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด อ่านเพิ่ม ตอบ ยกเลิกการตอบ ลบ โดย หน้าแรก หน้า โพสต์ ดูทั้งหมด เรื่องแนะนำสำหรับคุณ หมวดหมู่บทความ เนื้อหาในช่วงเวลา ค้นหา บทความทั้งหมด ไม่พบเนื้อหาที่คุณต้องการ กลับหน้าแรก Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy สารบัญ