สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ตอนที่ 54

สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ตอนที่ 54
สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ตอนที่ 54

เนื้อหา

 • ซุนกวนให้จูกัดกิ๋นไปทวงเมืองเกงจิ๋ว
 • โลซกให้เชิญกวนอูมากินโต๊ะ
 • โจโฉเตรียมจะมาตีเมืองกังตั๋ง
 • พระเจ้าเหี้ยนเต้กับนางฮกเฮาคิดกำจัดโจโฉ
 • โจโฉยกบุตรีของตนเป็นอัครมเหสีพระเจ้าเหี้ยนเต้
 • โจโฉตีเมืองฮันต๋งได้บังเต๊กเป็นทหารเอก
 


ความคิดเห็น