$show=home

จุดเริ่มต้นของการศึกษาสามก๊ก !

แหล่งศึกษาเรียนรู้ ทุกเรื่องราวของวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก

สามก๊ก

ฟ้าประสาท โอกาสอำนวย ต้องด้วยใจคน

หลักการสำคัญในตำราพิชัยสงครามของ  “ขงเบ้ง”
หลักการสำคัญในตำราพิชัยสงครามของ  “ขงเบ้ง”
     ชาติบ้านเมืองไทยของเราในเวลานี้ สับสนวุ่นวายเหลือเกิน ทั้งรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพ ประชาชนที่แบ่งออกเป็นฝักฝ่าย หน่วยงานหรือสถาบันที่เคยเข้มแข็ง ก็อ่อนแอ เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความคิดผิดแปลก สร้างเรื่องราว ปั่นป่วน ทำลายชาติได้ไม่รู้จบ

     อ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรืออินเตอร์เน็ตก็เจอแต่ข่าวที่ไม่สู้ดี จนแล้วจนรอดก็ไม่อาจรู้ได้ว่าความสงบสุขจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ เพราะดูทีท่าของคู่ขัดแย้งทุกฝ่ายแล้ว ไม่มีใครยอมใคร ต่างช่วงชิง ช่วงใช้เอาชาติบ้านเมืองและประชาชน เป็น เครื่องต่อรองและตัวประกัน

     อ่านไปอ่านมาก็ไปเจอบทความในคอลัมน์การเมืองของเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์แนวหน้า ชื่อว่า "ชัยชนะเป็นของประชาชนในที่สุด" เขียนโดย "ซีไอเอเมืองไทย" นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุ่นศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

     บทความ "ชัยชนะเป็นของประชาชนในที่สุด" นี้อยู่ในคอลัมน์ "น.ต.ประสงค์ พูด" เป็นบทความที่ยกเอาหลักการสำคัญในตำราพิชัยสงครามของ “ขงเบ้ง” จากยุค "สามก๊ก" มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์บ้านเมืองในแผ่นดินไทย

     อ่านแล้วใช่ว่าจะสบายใจขึ้น เพราะในบทความชี้ให้เห็นว่าบ้านเมืองเรากำลังจะเกิดกลียุค แม้ว่าสุดท้ายฝ่ายประชาชนจะเป็นฝ่ายชนะ แต่ในเมื่อเป็นเรื่องสำคัญและเกี่ยวกับสามก๊ก จึงต้องขอบันทึกไว้ให้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่อไป

น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ จากปกหนังสือ "สุนัขตัวนั้น" หนังสือที่รวมบทความการเมืองยุครัฐบาลทักษิณ
น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ จากปกหนังสือ "สุนัขตัวนั้น" หนังสือที่รวมบทความการเมืองยุครัฐบาลทักษิณ    

 ชัยชนะเป็นของประชาชนในที่สุด 

โดย น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ จากคอลัมน์ ประสงค์ พูด ,นสพ.แนวหน้า, 18 เม.ย.57

      “ ฟ้าประสาท โอกาสอำนวย ต้องด้วยใจคน”

      สามประการข้างต้นเป็นหลักการสำคัญในตำราพิชัยสงครามของ “ขงเบ้ง” ในยุคสามก๊กที่เต็มไปด้วยการต่อสู้แย่งชิงอำนาจซึ่งกันและกัน ท่ามกลางความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของประชาชนในแผ่นดินจีนสมัยนั้น

      ประยุกต์ใช้ได้กับแผ่นดินไทยในขณะนี้

      ทั้งสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา จากการลุกขึ้นสู้ของประชาชนกับนักการเมืองขี้ฉ้อบ้าอำนาจ และการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของผู้คนในบ้านเมืองชนิดที่เรียกได้ว่าไม่มีครั้งใดที่จะวิกฤติเท่าครั้งนี้

      หลักการดังกล่าวของ “ขงเบ้ง” อธิบายไว้ว่า ใครก็ตามที่ต้องการความสำเร็จ หรือต้องการได้รับชัยชนะ จะต้องไม่ลืมความสำคัญ 3 ประการดังกล่าวข้างต้น คือ “ฟ้า” “โอกาส” และ “คน”

      ทั้ง 3 ประการต้องไปด้วยกันทุกครั้ง ถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วชัยชนะที่ต้องการย่อมเต็มไปด้วยอุปสรรค ไม่ราบรื่นเท่าที่ควร

      เพราะแม้ฟ้าจะประสาทให้และใจคนจะสอดคล้องต้องด้วย แต่โอกาสไม่อำนวยให้ นั่นก็เรียกว่าเป็นการฝืนโอกาส

      และแม้ใจคนจะสนับสนุนและต้องด้วยโอกาส แต่ฟ้าไม่ให้ นั่นก็เรียกว่า ฝืนฟ้า

      หรือแม้ฟ้าจะประสาทและโอกาสก็เหมาะสม แต่ไม่ต้องด้วยใจคน นั่นก็เรียกว่า ฝืนใจ

      เพราะฉะนั้นผู้มีสติปัญญาและต้องการความสำเร็จ หรือต้องการชัยชนะในการต่อสู้ จึงย่อมไม่กระทำการแบบฝืนฟ้า ฝืนโอกาส และฝืนใจคน

      เจตนาของฟ้านั้นมนุษย์จำต้องปฏิบัติตาม

      การเลือกโอกาสให้ถูกต้องย่อมได้ผล

      ส่วนใจคนนั้นเขานักและสนับสนุนแค่ไหน

      หลักการสำคัญทั้ง 3 ประการเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นเงื่อนไขในการกำหนดความสำเร็จ ว่าจะชนะหรือพ่ายแพ้ในการต่อสู้ “ขงเบ้ง” ว่าไว้อย่างนั้น นอกจากนี้แล้ว ในตำราพิชัยสงครามของเขาอีกบทหนึ่ง ยังเขียนไว้ด้วยว่า ในการนำหมู่คณะนั้น ปมเงื่อนสำคัญอยู่ที่ตัวหัวหน้า ว่าใช้คนทำงานอย่างไร

      หัวหน้าที่ซื่อสัตย์สุจริตย่อมเลือกใช้คนที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่ให้ทำ บรรยากาศในการทำงานของหมู่คณะย่อมจะมีแต่ความแจ่มใส ไม่เกิดความแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน งานการก็จะเดินไปด้วยดี

      แต่ถ้าหัวหน้าหมู่คณะรักชอบแต่คนสามานย์ไร้สัจจะ ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว ชอบที่จะประจบสอพลอ และถ้าหากหัวหน้ามักมากในทรัพย์สินเงินทองด้วยแล้ว พวกนักติดสินบนทั้งหลายก็จะเฮโลเข้ามาประเคนให้ บรรยากาศอันเลวทรามก็ย่อมแพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวาง นำความเสื่อมเสียและพ่ายแพ้มาสู่หมู่คณะและนำความอัปยศมาสู่บ้านเมืองในที่สุด

      ทั้งสองบทดังกล่าวของ “ขงเบ้ง” เป็นหลักการและแนวทางสำคัญในการทำงานของใครก็ได้ ที่ต้องการนำหมู่คณะไปสู่ความสำเร็จ

       สถานการณ์ในการต่อสู้ที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราขณะนี้ ระหว่างมวลมหาประชาชนคนไทยกับรัฐบาลในระบอบทักษิณ ถ้าจะพิจารณาอย่างไม่เข้าใครออกใคร ถือเอาความจริงที่ปรากฏต่อสายตาของคนที่รักความถูกต้องชอบธรรม ถูกเป็นถูก ผิดเป็นผิดแล้ว ฝ่ายรัฐบาลในระบอบทักษิณที่กำลังบริหารบ้านเมืองอยู่ในขณะนี้ ต้องถือได้ว่าเป็นรัฐบาลที่ไม่สามารถนำพาบ้านเมืองไปสู่ความสงบสุขเรียบร้อย ประชาชนมีชีวิตอยู่ด้วยความผาสุกสมบูรณ์ตามที่ต้องการได้เลย

       เพียงแค่คุณสมบัติเบื้องต้นของคนที่เป็นหัวหน้าของหมู่คณะ และบุคคลผู้เป็นหมู่พวกห้อมล้อมอยู่ด้วยนั้น ล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ “ไม่ต้องด้วยใจคน” แทบทั้งสิ้น แม้ “โอกาสจะอำนวยให้” ก็ตาม

      โดยเฉพาะกระบวนท่าของการ “ใช้ฝ่ามือปิดฟ้า” ที่กลุ่มคนพวกนี้และสมุนบริวารได้กระทำมาโดยตลอด ในลักษณะสมรู้ร่วมคิดกันไม่ให้ใครเห็นก็ตาม คนไทยที่รักบ้านรักเมืองรักสถาบันสูงสุดก็มีความเข้าใจเหมือนๆกันว่า คนพวกนี้ถึงขั้นดูหมิ่นและต้องการล้มล้างกันเลยทีเดียว อย่างที่ปรากฏให้เห็นจากการกระทำในรูปแบบต่างๆในห้วงเวลาที่ผ่านมา

      ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ คนที่มีอิทธิพลสูงสุดในการควบคุม กำกับ และสั่งการคนพวกนี้เป็นใครนั้น เด็กที่เพิ่งจะอดนมก็รู้

      บุคคลผู้นี้เคยสร้างความเสียหายแก่บ้านเมืองมาแล้วมากน้อยแค่ไหน แม้จะหนีคุกหนีตะรางอยู่นอกประเทศขณะนี้ก็ตาม เด็กที่เพิ่งอดนมก็รู้

      ความไม่เชื่อถือของผู้คนในบ้านเมืองต่อบุคคลและคณะบุคคลที่กำลังใช้อำนาจรัฐบริหารประเทศอยู่ในขณะนี้ จึงเป็นไปอย่างกว้างขวาง แม้กระทั่งพร้อมใจกันออกมาชุมนุมร่วมกันต่อสู้ เพื่อขับไล่ให้พ้นจากอำนาจ โดยไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นนั้น อำนาจที่ได้มาเพราะ “โอกาสอำนวย” นั้น จึงไม่อาจราบรื่นและคงอยู่ต่อไปได้แน่นอน

      ชัยชนะย่อมเป็นของประชาชนในที่สุด

เทียนตี้เหริน - ฟ้าดินคน
เทียนตี้เหริน - ฟ้า, ดิน(โอกาส), คน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น

ชื่อ

กวนอู,61,การ์ตูน,18,การเมือง,75,กิจกรรม,16,เกม,156,ขงเบ้ง,83,ของสะสม,38,ข่าวสาร,115,คำคมสามก๊ก,75,โจโฉ,60,ซุนกวน,6,เนื้อหาสามก๊ก,5,บทความ,337,แบบเรียน,8,ปรัชญา,19,เพลง,41,ภาพยนตร์,49,รูปภาพ,66,เล่าปี่,15,วิดีโอ,63,เว็บไซต์,14,สถานที่,21,สามก๊ก12,14,สามก๊ก13,32,สามก๊ก14,3,สามก๊ก2010,95,หงสาจอมราชันย์,13,หนังสือ,166,อาวุธ,7,แอป,45,Dynasty Warriors,53,E-book,80,
ltr
item
สามก๊กวิทยา : Three Kingdoms Academy: ฟ้าประสาท โอกาสอำนวย ต้องด้วยใจคน
ฟ้าประสาท โอกาสอำนวย ต้องด้วยใจคน
ชาติบ้านเมืองไทยของเราในเวลานี้ สับสนวุ่นวายเหลือเกิน ทั้งรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพ ประชาชนที่แบ่งออกเป็นฝักฝ่าย หน่วยงานหรือสถาบันที่เคยเข้มแข็ง ก็อ่อนแอ เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความคิดผิดแปลก สร้างเรื่องราว ปั่นป่วน ทำลายชาติได้ไม่รู้จบ อ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรืออินเตอร์เน็ตก็เจอแต่ข่าวที่ไม่สู้ดี จนแล้วจนรอดก็ไม่อาจรู้ได้ว่าความสงบสุขจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ เพราะดูทีท่าของคู่ขัดแย้งทุกฝ่ายแล้ว ไม่มีใครยอมใคร ต่างช่วงชิง ช่วงใช้เอาชาติบ้านเมืองและประชาชน เป็น เครื่องต่อรองและตัวประกัน อ่านไปอ่านมาก็ไปเจอบทความในคอลัมน์การเมืองของเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์แนวหน้า ชื่อว่า "ชัยชนะเป็นของประชาชนในที่สุด" เขียนโดย "ซีไอเอเมืองไทย" นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุ่นศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
https://1.bp.blogspot.com/-atWkAvttqAY/U1EYAAgfr5I/AAAAAAAAecU/LX4D95Kiiw0/s1600/%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-%E0%B8%82%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%87.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-atWkAvttqAY/U1EYAAgfr5I/AAAAAAAAecU/LX4D95Kiiw0/s72-c/%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-%E0%B8%82%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%87.jpg
สามก๊กวิทยา : Three Kingdoms Academy
https://www.samkok911.com/2014/04/heaven-opportunity-people.html
https://www.samkok911.com/
https://www.samkok911.com/
https://www.samkok911.com/2014/04/heaven-opportunity-people.html
true
4216477688648787518
UTF-8
โหลดเนื้อหาทั้งหมด ไม่พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด อ่านเพิ่ม ตอบ เลิกตอบ ลบ โดย หน้าแรก หน้า บทความ ดูทั้งหมด บทความที่เกี่ยวข้อง LABEL ARCHIVE SEARCH เนื้อหาทั้งหมด ไม่พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ต้องขออภัยด้วยครับ กลับหน้าแรก Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec เมื่อเร็ว ๆ นี้ 1 นาทีก่อน $$1$$ minutes ago 1 ชั่วโมงก่อน $$1$$ hours ago เมื่อวานนี้ $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago มากกว่า 5 สัปดาห์ กำลังติดตาม ติดตาม เนื้อหาพิเศษส่วนนี้ ต้องปลดล้อคโดย STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network คัดลอกทั้งหมด เลือกทั้งหมด คัดลอกไว้ในคลิปบอร์ดแล้ว ไม่สามารถคัดลอกได้ กรุณากดปุ่ม [CTRL]+[C] (CMD+C บนเครื่อง Mac) สารบัญ