5 คุณธรรมของขงเบ้ง

5 คุณธรรมของขงเบ้ง ที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จ

"เคล็ดลับจากตำราพิชัยสงคราม ที่จะช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จ"

     "ขงเบ้ง" ยอดนักการเมือง นักการทหารแห่งยุคสามก๊ก สมุหนายกแห่งอาณาจักรจ๊กก๊ก ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของพระเจ้าเล่าปี่ ได้แต่งตำราเล่มหนึ่งชื่อว่า "ตำราพิชัยสงครามเจี้ยงย่วน" ซึ่งในตำราเล่มนี้ ขงเบ้งได้เขียนบรรยายถึงแนวทางการฝึกฝนแม่ทัพนายกองและทหารหาญ ให้ถึงพร้อมในคุณสมบัติอันพึงมี จิตวิทยาในการปกครอง วิธีการบริหารจัดการ การบังคับบัญชากองทัพ ฯลฯ ให้บรรดานายทหารได้อ่านทบทวนและระลึกไว้ในใจเสมอ

     ตำราพิชัยสงครามเจี้ยงย่วนเล่มนี้ ขงเบ้งได้ส่งต่อให้ เกียงอุย ใช้นำทัพสืบสานปณิธานต่อ และยังคงสืบทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง อ่านง่าย ไม่ซับซ้อน ทั้งนี้ในบทที่ 11 ขงเบ้งได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับ "คุณธรรม" โดยให้บรรดาขุนพลทั้งหลายปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่

1. มีจิตใจที่สูงส่ง อันจะช่วยให้เกิดประเพณีนิยมที่ดีงาม

1. มีจิตใจที่สูงส่ง อันจะช่วยให้เกิดประเพณีนิยมที่ดีงาม

     มีคุณธรรมสูงส่ง รักศักดิ์ศรี ยอมพลีชีพเพื่อชาติ การมีคุณธรรมดังนี้ ย่อมสามารถแผ่เกียรติคุณ เป็นที่เลื่อมใสของประชาชน
   
2. กตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาแลผู้เป็นพี่ อันจะทำให้ชื่อเสียงเลื่องลือ

2. กตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาแลผู้เป็นพี่ อันจะทำให้ชื่อเสียงเลื่องลือ

     มีกตัญญูต่อผู้บังเกิดเกล้าและมีเมตตากรุณาต่อญาติมิตร การมีคุณธรรมดังกล่าวนี้ย่อมทำให้มีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่ว

3. ตั้งมั่นในสัจจะและความเป็นธรรม อันจะทำให้คบหาเพื่อนฝูงได้อย่างกว้างขวาง

3. ตั้งมั่นในสัจจะและความเป็นธรรม อันจะทำให้คบหาเพื่อนฝูงได้อย่างกว้างขวาง

     รักษาสัจจะยิ่งกว่าชีวิต การมีคุณธรรมดังกล่าวนี้ ย่อมทำให้ขุนพลผู้นั้นมีมิตรสหายอยู่ทั่วทุกหัวระแหง

4. ใคร่ครวญปัญหาอย่างสุขุมคัมภีรภาพ อันจะทำให้ใจคอกว้างขวาง

4. ใคร่ครวญปัญหาอย่างสุขุมคัมภีรภาพ อันจะทำให้ใจคอกว้างขวาง

     การมีจิตภราดรภาพ อันเป็นคุณธรรม ที่ช่วยให้ให้ขุนพลมีความอดทนอดกลั้น สามารถอยู่ร่วมกับประชาชนได้

5. ขยันหมั่นเพียร อันจะทำให้ภารกิจประสบผลสำเร็จ

5. ขยันหมั่นเพียร อันจะทำให้ภารกิจประสบผลสำเร็จ

     มีวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพากเพียร การมีคุณธรรมดังกล่าวนี้ย่อมทำให้ขุนพลผู้นั้นสามารถสร้างคุณงามความดี ไว้เป็นอนุสรณ์แก่ประเทศชาติได้

     คุณธรรมทั้ง 5 ประการ ดังกล่าวนี้ เป็นพื้นฐานที่จะทำให้ขุนพลเกิดความเจริญในหน้าที่ราชการ

0 comments

☆ ความคิดเห็นบน FACEBOOK: