8 หนทางสู่ความเสื่อม [คำเตือนจากขงเบ้ง]

8 หนทางสู่ความเสื่อม [คำเตือนจากขงเบ้ง]
"ข้อบกพร่องด่างพร้อยของขุนพล ผู้พากันเดินทางลงไปสู้ห้วงเหว"

     ต่อเนื่องจากบทความก่อนหน้า ในเรื่อง "5 คุณธรรมของขงเบ้ง" ซึ่งกล่าวถึงข้อคิดเตือนสติเตือนใจในตำราพิชัยสงครามขงเบ้ง ให้บรรดาแม่ทัพนายกองระลึกถึงความสำคัญของการมีคุณธรรม

    ในบทเดียวกันนั้น ขงเบ้งได้กล่าวต่อไปอีก ถึงเรื่องจุดอ่อน 8 อย่างที่ขุนพลทั้งหลายพึงขจัด เพราะจุดอ่อนเหล่านี้ คือหนทางที่นำไปสู่ความเสื่อมถอย 

    8 หนทางสู่ความเสื่อม ที่ขงเบ้งเตือนนั้น ประกอบด้วย  

ยามเมื่อวางแผนมิได้ใคร่ครวญถึงสิ่งถูกผิด

 1. ยามเมื่อวางแผนมิได้ใคร่ครวญถึงสิ่งถูกผิด

     ไม่มีสติปัญญาพอที่จะคาดการณ์ อะไรผิด อะไรถูกได้

ยามเมื่อปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนมิได้ให้ความเคารพพแลเลือกใช้ผู้มีสติปัญญา

2. ยามเมื่อปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนมิได้ให้ความเคารพแลเลือกใช้ผู้มีสติปัญญา

     ในการบริหารบุคคล ก็ไม่อาจใช้และสนับสนุนอัจฉริยะบุรุษได้

ยามเมื่อทำการปกครองมิได้เข้มงวดกวดขัน

3. ยามเมื่อทำการปกครองมิได้เข้มงวดกวดขัน

     ในเวลาเกิดจลาจล ก็ไม่มีความเฉียบขาดที่จะลงโทษผู้กระทำความผิดตามเทศานุโทษได้

ยามเมื่ออุดมสมบูรณ์มิได้ให้ความช่วยเหลือจุนเจือแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก

4. ยามเมื่ออุดมสมบูรณ์มิได้ให้ความช่วยเหลือจุนเจือแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก

      เวลามั่งมีศรีสุข มีทรัพย์ศฤงคารมหาศาล ก็ไม่อาจสละทรัพย์ เพื่อปลดเปลื้องความทุกข์ของประชาชนได้

ยามเมื่อใช้สติปัญญามิได้หาทางป้องกันเหตุการณ์อันอาจเกิดขึ้น

5. ยามเมื่อใช้สติปัญญามิได้หาทางป้องกันเหตุการณ์อันอาจเกิดขึ้น

     ไม่มีสติปัญญาความรู้มากพอที่จะวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของสถานการณ์

ยามเมื่อขบคิดปัญหามิได้หาทางอุดรูรั่วที่คิดว่าเล็กน้อย

6. ยามเมื่อขบคิดปัญหามิได้หาทางอุดรูรั่วที่คิดว่าเล็กน้อย

     ไม่มีความละเอียดรอบคอบพอ ที่จะป้องกันเหตุการณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อาจก่อหวอดเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาได้

ยามเมื่อตนเองได้ยศฐาบรรดาศักดิ์มิได้แนะนำผู้มีสติปัญญาความสามารถเข้าทำงาน

7. ยามเมื่อตนเองได้ยศฐาบรรดาศักดิ์มิได้แนะนำผู้มีสติปัญญาความสามารถเข้าทำงาน

     ไม่มีพหูสูตร ผู้มีความรอบรู้รอบด้าน ทั้งยังไม่รู้จักแสวงหาผู้รู้เข้าทำงาน

ยามเมื่อรบแพ้มิได้ละเว้นในการลงโทษฟ้าดินและโยนความรับผิดชอบให้แก่ผู้อื่น

8. ยามเมื่อรบแพ้มิได้ละเว้นในการลงโทษฟ้าดินและโยนความรับผิดชอบให้แก่ผู้อื่น

     เมื่อประสบกับความพ่ายแพ้ ก็ไม่อาจจะพ่ายแพ้แบบเสือไว้ลาย มังกรไว้ชื่อ เฝ้าแต่โทษสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ไม่กล้าแบกรับไว้เอง

     ข้อบกพร่องทั้ง 8 ประการนี้ เป็นเหตุที่ทำให้ขุนพลก้าวเข้าสู่เสื่อม ดังนั้นจึงควรขจัดเสีย


ความคิดเห็น