5 คติขงเบ้ง เตือนใจผู้บริหาร

5 คติของขงเบ้ง
"คติเตือนใจบรรดาผู้บริหาร เพื่อการพินิจพิจารณาตนเอง"

     ในบทความสามก๊ก ตอนที่ผ่านมา (33 วิธีมองโลกแบบขงเบ้ง) เราได้ทราบถึงวิธีการพิพินิจพิจารณาสิ่งต่าง ๆ รอบตัวด้วยมุมมองของขงเบ้งไปแล้ว มาในบทความนี้ก็จะขอกล่าวถึง "คติขงเบ้ง" 5 ประการ เพื่อเตือนใจผู้บริหาร อันเป็นการพิจารณาตนเอง

     คติทั้ง 5 ข้อนี้อยู่ใน กุศโลบายขงเบ้ง อยู่ในบทเดียวกันกับวิธีมองโลก เป็นส่วนจบบท จบเล่ม

     การมองโลกแล้วให้หันมามองตนเอง อาจจะตีความได้ว่า ขงเบ้งตั้งใจให้ผู้อ่าน ได้ฉุกคิด และยึดให้มั่น

     "รู้สิ่งใดมากมาย ก็ไม่เท่ารู้ตน"

     ขงเบ้งกล่าวไว้ว่า ผู้ที่จะเป็นนักบริหารที่ดี จะต้องมีคติไว้พิจารณาตนเองเสมอ ๆ ดังนี้

1. มีเมตตา

ไม่มีจิตใจเหี้ยมโหด พยายามหักห้ามการใช้กำลังเข้าตัดสินปัญหา ระงับเหตุร้าย
ไม่มีจิตใจเหี้ยมโหด พยายามหักห้ามการใช้กำลังเข้าตัดสินปัญหา ระงับเหตุร้าย

2. รักความเป็นธรรม

ปูนบำเหน็จรางวัลแก่ผู้มีความดีความชอบ ลงโทษผู้กระทำความผิด ตามวินัยอย่างเด็ดขาด
ปูนบำเหน็จรางวัลแก่ผู้มีความดีความชอบ ลงโทษผู้กระทำความผิด ตามวินัยอย่างเด็ดขาด

3. กรุณาเป็นอาจิณ

ช่วยเหลือไพร่พลให้อยู่เย็นเป็นสุข ดำรงชีวิตได้อย่างสงบเรียบร้อย สมัครสมานสามัคคี
ช่วยเหลือไพร่พลให้อยู่เย็นเป็นสุข ดำรงชีวิตได้อย่างสงบเรียบร้อย สมัครสมานสามัคคี

4. หนักแน่นมั่นคง

ปกป้องคุ้มครองรักษาบ้านเมืองให้มั่นคง ไม่ให้มีข้าศึกศัตรูเข้ามารุกราน เพียรสร้างคุณงามความดี
ปกป้องคุ้มครองรักษาบ้านเมืองให้มั่นคง ไม่ให้มีข้าศึกศัตรูเข้ามารุกราน เพียรสร้างคุณงามความดี

5. ห่างไกลคนพาล

ขจัดผู้มีอิทธิพล ไม่คบค้าสมาคมกับคนประจบสอพลอ ปากมาก ยุให้รำตำให้รั่ว
ขจัดผู้มีอิทธิพล ไม่คบค้าสมาคมกับคนประจบสอพลอ ปากมาก ยุให้รำตำให้รั่ว


     ผู้บริหาร ข้าราชการ ประชาชนพลเมือง ที่สามารถพินิจพิจารณาตนเองได้ตาม คติ 5 ประการของขงเบ้งนี้ ย่อมถึงพร้อมด้วยบารมี ชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง

0 comments

☆ ความคิดเห็นบน FACEBOOK: