เปิดรับบทความสามก๊ก

เปิดรับบทความสามก๊ก
"เชิญสร้างสรรค์วรรณกรรมสามก๊ก"
     วรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก มีมนต์เสน่ห์สำคัญประการหนึ่ง คือสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกศาสตร์สาขา ทั้งการทหาร การเมือง การปกครอง การบริหาร ธุรกิจ สังคม ฯลฯ เรื่องสามก๊กจึงมีทั้งผู้เขียน และผู้อ่าน เป็นจำนวนมาก

     บทความสามก๊กดี ๆ ก็มีอยู่มากมายทั้งในหนังสือและอินเตอร์เนต ซึ่ง "สามก๊กวิทยา" ก็เป็นหนึ่งในสื่อที่นำเสนอบทความเกี่ยวกับสามก๊กมาโดยตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา

     ทั้งนี้เนื่องจากทุกบทความในบล๊อกสามก๊กแห่งนี้ ไม่เคยเปิดโอกาส ไม่เคยเปิดรับบทความอื่นใดจากผู้อ่านเลย จึงดูคล้ายเป็นการเขียนความอยู่ข้างเดียว มุมมองต่อวิชาสามก๊กของบล๊อกแห่งนี้ จึงยังไม่แตกต่างหรือหลากหลาย

     ดังนั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เรา "สามก๊กวิทยา" จะเปิดรับบทความจากท่านผู้อ่านทุกท่าน เพื่อนำมาเผยแพร่ให้กับเพื่อน ๆ ได้ศึกษา เป็นการเปิดประตูหน้าต่าง เปิดหัวใจ สร้างวรรณกรรมสามก๊กให้กว้างขวางขึ้น

     ท่านสามารถส่งบทความให้ "สามก๊กวิทยา" ทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ , Link ส่งบทความ หรือตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ได้เลยครับ

     "สามก๊กวิทยา" จะตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและพิจารณาลงบทความฯ ในโอกาสแรก

ขอบพระคุณครับ
บรรณาธิการสามก๊กวิทยา


Link ที่เกี่ยวข้อง 

0 comments

☆ ความคิดเห็นบน FACEBOOK: