อมาตยกุล : กวนอูเข้ารับราชการกับโจโฉ

อมาตยกุล : กวนอูเข้ารับราชการกับโจโฉ

"อนิเมชั่นขั้นเทพของนักเรียนนีโอฮิวแมนนิส"

     "สามก๊กตอนกวนอูรับราชการกับโจโฉ" เป็นหัวข้อวิชาหนึ่งในหลักสูตรวิชาภาษาไทย ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความซื่อสัตย์ จงรักภักดีของ "กวนอู" หนึ่งในตัวละครสามก๊ก ผู้เป็นน้องร่วมสาบานของเล่าปี่

     เสน่ห์ของหัวข้อวิชานี้คือ ครูผู้สอนมักจะให้นักเรียนทุกคนได้แสดงผลงานเกี่ยวกับการเนื้อหาวิชา เช่น การแสดงหน้าชั้นเรียน การทำพรีเซนต์เตชั่น การร้องเพลง การวาดรูป ฯลฯ อย่างสนุกสนานครื้นเครง อย่างที่เคยเห็นกันอยู่บ่อยครั้งตามเว็บไซต์ความรู้ต่าง ๆ หรือบน Youtube

     ที่ผ่านมาเราเคยนำเสนอพรีเซนต์เตชั่นเด่น ๆ เด็ด ๆ ของน้องนักเรียนมาแล้วหลายโรงเรียน อาทิเช่น สามก๊กโรงเรียนสหวิทย์ฯ, MAMA - EXO ver.สามก๊ก และ จอมยุทธ์เวอร์ชั่นสามก๊ก ในครั้งนี้จึงเป็นทีของน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก "โรงเรียนอมาตยกุล"

    เนื้อหาโดยรวมของคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการวาดภาพการ์ตูนอนิเมชั่นลายเส้น ในแบบ "Speed Paint" ประกอบกับคำบรรยายและเสียงดนตรีประกอบ ความยาวประมาณ 7 นาที ซึ่งจากเท่าที่ชมต้องขอบอกว่า เป็นการวาดรูปที่ยอดเยี่ยมมาก

     ผลงานของนักเรียน "นีโอฮิวแมนนิส" จาก "โรงเรียนอมาตยกุล" จะยอดเยี่ยมเพียงใดขอเชิญรับชมกันได้เลย

     ส่วน "นีโอฮิวแมนนิส" ของโรงเรียนนี้คืออะไร !? ตอนท้ายของบทความเรามีเนื้อหาและ Link ที่เกี่ยวข้องไว้ให้แล้ว บอกได้สั้น ๆ แค่ว่านี่เป็นโรงเรียนในฝันเลยครับ ! ........

งานอนิเมชั่นสำหรับนำเสนอในวิชาภาษาไทย

  • "สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ" ผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอมาตยกุลอันแสนจะโคตรเทพ
  • อนิเมชั่นโดย "Likey Likey" นักวาดอนาคตไกลหลุดขอบจักรวาล
  • สรุปเรื่องราวโดย "Nitis Monburinon" และขอขอบคุณสมาชิกท่านอื่นๆที่มีส่วนร่วมใ­นการพรีเซ็นต์ไว้ ณ ที่นี้

Romance of the three kingdoms: Guan Yu's three conditions


 เรื่องย่อ :

     กวนอูเป็นคนที่สวามิภักดิ์ต่อเจ้านายด้วยจ­ิตใจที่มั่นคงแน่วแน่ เมื่อจะกระทำการใดก็จะคิดถึงประโยชน์ต่อเล­่าปี่อยู่เสมอ ดังจะเห็นได้จากการที่กวนอูคุ้มครองดูแลภร­รยาของเล่าปี่อย่างดีตามที่รับคำ จากเล่าปี­่ไว้ แม้เมื่อมาเข้ากับโจโฉก็เล็งเห็นประโยชน์เ­พื่อเล่าปี่เป็นสำคัญ

     เตียวเลี้ยวเข้าใจความมุ่งมั่นข้อนี้ของกว­นอู เมื่อมาเจรจาเกลี้ยกล่อมกวนอูเตียวเลี้ยวจ­ึงอ้างถึงเล่าปี่ว่า ถ้ากวนอูไม่ยอมไปอยู่กับโจโฉ แต่ยังดึงดันจะสู้รบต่อไป หากตายไปก็จะหมดโ­อกาสที่จะไปช่วยเหลือเล่าปี่ได้ และจะไม่มีผู้ใดดูแลภรรยาของเล่าปี่อีกด้ว­ย กวนอูจึงเห็นจริงตามนั้น

     กวนอูไม่ปิดบังเจ้านายใหม่ว่าตนยังมีใจจงร­ักต่อเจ้านายเก่าอยู่ เมื่อได้เสื้อใหม่จากโจโฉ กวนอูสวมไว้ข้างใจโดยสวมเสื้อเก่าที่เล่าป­ี่ให้ทับอีกทีหนึ่งและบอกโจโฉว่า "ครั้นจะเอาเสื้อใหม่นั้นใส่ชั้นนอก คนทั้งปวงจะครหานินทาว่าได้ใหม่แล้วลืมเก่­า" 

     คำพูดของกวนอูมีนัยความหมายว่า แม้จะมีเจ้านายใหม่ก็ยังไม่ลืมเจ้านายเก่า เมื่อได้ม้าเซ็กเธาว์จากโจโฉกวนอู ดีใจมากและบอกโจโฉว่า "ม้าเซ็กเธาว์ตัวนี้มีกำลังมาก เดินทางได้วันละหมื่นเส้นแม้ข้าพเจ้ารู้ข่­าวว่าเล่าปี่อยู่ที่ใด ถึงมาตรว่าไกลก็จะไปหาได้โดยเร็ว" 

     โจโฉจึงแจ้งประจักษ์จากคำตอบนี้ว่า "กวนอูก็คิดรักเล่าปี่อยู่มิได้ขาด" อันที่จริงกวนอูก็สำนึกในบุญคุณของโจโฉเหม­ือนกัน แต่ไม่เท่าเล่าปี่ เพราะกวนอูเห็นว่า "เล่าปี่นั้นมีคุณแก่เราก่อน" อีกทั้งยังได้สาบานเป็นพี่น้องกันไว้ด้วย

     เมื่อกวนอูตัดสินใจจากโจโฉไปหาเล่าปี่ เขาก็รับปากว่าจะทดแทนคุณโจโฉ สมกับเป็นขุนพลซึ่งถูกขนานนามว่า "เทพเจ้าความซื่อสัตย์"

นีโอฮิวแมนนิส (Neo-humanist)

นีโอฮิวแมนนิส (Neo-humanist)

     "นีโอฮิวแมนนิส" เป็นแนวคิดความเชื่อเกี่ยวกับมนุษย์ที่ว่า มนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่มีพัฒนาการสูงที่สุด พื้นฐานจิตใจของมนุษย์นั้นมีความดีงาม มีคุณค่า ใฝ่รู้ มีความต้องการจากภายในที่จะพัฒนาตนเองไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การพัฒนาคนตามแนวนีโอฮิวแมนนิสจึงมีหน้าที่จะต้องช่วยพัฒนาศักยภาพแฝงเร้นที่มีอยู่ในตัวคนเราให้แสดงออกมาได้อย่างสูงสุดด้วย

     การทำให้คน เราโดยเฉพาะในเด็กๆให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง (Self Esteem) และการเข้าสู่สภาวะคลื่นสมองต่ำ (ผ่อนคลาย) ซึ่งในสภาวะนี้ คนเราจะสามารถใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่

โรงเรียนอมาตยกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล , ผู้บริหารโรงเรียนอมาตยกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล , ผู้บริหารโรงเรียนอมาตยกุล
     โรงเรียนอมาตยกุล (ซอยพหลโยธิน 51 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร) เป็นโรงเรียนที่ใช้การเรียนการสอนตามแนวนีโอฮิวแมนนิส ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นที่เกือบ 10 ไร่ ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่อันร่มรื่น สงบ สอดคล้องกับปรัชญานีโอฮิวแมนนิส ที่อยากให้เด็กๆ ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ รักธรรมชาติ และมีจิตใจที่สงบ เยือกเย็น

     ที่โรงเรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการด้านบวกมากมาย ที่จะทำให้เด็กเป็นคนอารมณ์ดี ความจำดี มีความคิดสร้างสรรค์สูง มีสมองดี ฉับไว ด้วยการพัฒนาเซลล์สมองของเด็ก มีภาพพจน์ของตัวเองด้านบวก ด้วยคำพูดด้านบวก และการให้ความรักของคุณครู ทำให้เด็กอยากมาเรียนหนังสือ อยากมาโรงเรียน ด้วยวิธีการจูงใจ ไม่ใช้การบังคับ และทำเรื่องวิชาการยาก ๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่าย

กล้าคิดกล้าเปลี่ยนการศึกษาไทย 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น