อมาตยกุล : กวนอูเข้ารับราชการกับโจโฉ

"สามก๊กตอนกวนอูรับราชการกับโจโฉ" เป็นหัวข้อวิชาหนึ่งในหลักสูตรวิชาภาษาไทย ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความซื่อสัตย์ จงรักภักดีของ "กวนอู" หนึ่งในตัวละครสามก๊ก ผู้เป็นน้องร่วมสาบานของเล่าปี่ เสน่ห์ของหัวข้อวิชานี้คือ ครูผู้สอนมักจะให้นักเรียนทุกคนได้แสดงผลงานเกี่ยวกับการเนื้อหาวิชา เช่น การแสดงหน้าชั้นเรียน การทำพรีเซนต์เตชั่น การร้องเพลง การวาดรูป ฯลฯ อย่างสนุกสนานครื้นเครง อย่างที่เคยเห็นกันอยู่บ่อยครั้งตามเว็บไซต์ความรู้ต่าง ๆ หรือบน Youtube

อมาตยกุล : กวนอูเข้ารับราชการกับโจโฉ

"อนิเมชั่นขั้นเทพของนักเรียนนีโอฮิวแมนนิส"

     "สามก๊กตอนกวนอูรับราชการกับโจโฉ" เป็นหัวข้อวิชาหนึ่งในหลักสูตรวิชาภาษาไทย ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความซื่อสัตย์ จงรักภักดีของ "กวนอู" หนึ่งในตัวละครสามก๊ก ผู้เป็นน้องร่วมสาบานของเล่าปี่

     เสน่ห์ของหัวข้อวิชานี้คือ ครูผู้สอนมักจะให้นักเรียนทุกคนได้แสดงผลงานเกี่ยวกับการเนื้อหาวิชา เช่น การแสดงหน้าชั้นเรียน การทำพรีเซนต์เตชั่น การร้องเพลง การวาดรูป ฯลฯ อย่างสนุกสนานครื้นเครง อย่างที่เคยเห็นกันอยู่บ่อยครั้งตามเว็บไซต์ความรู้ต่าง ๆ หรือบน Youtube

     ที่ผ่านมาเราเคยนำเสนอพรีเซนต์เตชั่นเด่น ๆ เด็ด ๆ ของน้องนักเรียนมาแล้วหลายโรงเรียน อาทิเช่น สามก๊กโรงเรียนสหวิทย์ฯ, MAMA - EXO ver.สามก๊ก และ จอมยุทธ์เวอร์ชั่นสามก๊ก ในครั้งนี้จึงเป็นทีของน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก "โรงเรียนอมาตยกุล"

    เนื้อหาโดยรวมของคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการวาดภาพการ์ตูนอนิเมชั่นลายเส้น ในแบบ "Speed Paint" ประกอบกับคำบรรยายและเสียงดนตรีประกอบ ความยาวประมาณ 7 นาที ซึ่งจากเท่าที่ชมต้องขอบอกว่า เป็นการวาดรูปที่ยอดเยี่ยมมาก

     ผลงานของนักเรียน "นีโอฮิวแมนนิส" จาก "โรงเรียนอมาตยกุล" จะยอดเยี่ยมเพียงใดขอเชิญรับชมกันได้เลย

     ส่วน "นีโอฮิวแมนนิส" ของโรงเรียนนี้คืออะไร !? ตอนท้ายของบทความเรามีเนื้อหาและ Link ที่เกี่ยวข้องไว้ให้แล้ว บอกได้สั้น ๆ แค่ว่านี่เป็นโรงเรียนในฝันเลยครับ ! ........

งานอนิเมชั่นสำหรับนำเสนอในวิชาภาษาไทย

  • "สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ" ผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอมาตยกุลอันแสนจะโคตรเทพ
  • อนิเมชั่นโดย "Likey Likey" นักวาดอนาคตไกลหลุดขอบจักรวาล
  • สรุปเรื่องราวโดย "Nitis Monburinon" และขอขอบคุณสมาชิกท่านอื่นๆที่มีส่วนร่วมใ­นการพรีเซ็นต์ไว้ ณ ที่นี้

Romance of the three kingdoms: Guan Yu's three conditions


 เรื่องย่อ :

     กวนอูเป็นคนที่สวามิภักดิ์ต่อเจ้านายด้วยจ­ิตใจที่มั่นคงแน่วแน่ เมื่อจะกระทำการใดก็จะคิดถึงประโยชน์ต่อเล­่าปี่อยู่เสมอ ดังจะเห็นได้จากการที่กวนอูคุ้มครองดูแลภร­รยาของเล่าปี่อย่างดีตามที่รับคำ จากเล่าปี­่ไว้ แม้เมื่อมาเข้ากับโจโฉก็เล็งเห็นประโยชน์เ­พื่อเล่าปี่เป็นสำคัญ

     เตียวเลี้ยวเข้าใจความมุ่งมั่นข้อนี้ของกว­นอู เมื่อมาเจรจาเกลี้ยกล่อมกวนอูเตียวเลี้ยวจ­ึงอ้างถึงเล่าปี่ว่า ถ้ากวนอูไม่ยอมไปอยู่กับโจโฉ แต่ยังดึงดันจะสู้รบต่อไป หากตายไปก็จะหมดโ­อกาสที่จะไปช่วยเหลือเล่าปี่ได้ และจะไม่มีผู้ใดดูแลภรรยาของเล่าปี่อีกด้ว­ย กวนอูจึงเห็นจริงตามนั้น

     กวนอูไม่ปิดบังเจ้านายใหม่ว่าตนยังมีใจจงร­ักต่อเจ้านายเก่าอยู่ เมื่อได้เสื้อใหม่จากโจโฉ กวนอูสวมไว้ข้างใจโดยสวมเสื้อเก่าที่เล่าป­ี่ให้ทับอีกทีหนึ่งและบอกโจโฉว่า "ครั้นจะเอาเสื้อใหม่นั้นใส่ชั้นนอก คนทั้งปวงจะครหานินทาว่าได้ใหม่แล้วลืมเก่­า" 

     คำพูดของกวนอูมีนัยความหมายว่า แม้จะมีเจ้านายใหม่ก็ยังไม่ลืมเจ้านายเก่า เมื่อได้ม้าเซ็กเธาว์จากโจโฉกวนอู ดีใจมากและบอกโจโฉว่า "ม้าเซ็กเธาว์ตัวนี้มีกำลังมาก เดินทางได้วันละหมื่นเส้นแม้ข้าพเจ้ารู้ข่­าวว่าเล่าปี่อยู่ที่ใด ถึงมาตรว่าไกลก็จะไปหาได้โดยเร็ว" 

     โจโฉจึงแจ้งประจักษ์จากคำตอบนี้ว่า "กวนอูก็คิดรักเล่าปี่อยู่มิได้ขาด" อันที่จริงกวนอูก็สำนึกในบุญคุณของโจโฉเหม­ือนกัน แต่ไม่เท่าเล่าปี่ เพราะกวนอูเห็นว่า "เล่าปี่นั้นมีคุณแก่เราก่อน" อีกทั้งยังได้สาบานเป็นพี่น้องกันไว้ด้วย

     เมื่อกวนอูตัดสินใจจากโจโฉไปหาเล่าปี่ เขาก็รับปากว่าจะทดแทนคุณโจโฉ สมกับเป็นขุนพลซึ่งถูกขนานนามว่า "เทพเจ้าความซื่อสัตย์"

นีโอฮิวแมนนิส (Neo-humanist)

นีโอฮิวแมนนิส (Neo-humanist)

     "นีโอฮิวแมนนิส" เป็นแนวคิดความเชื่อเกี่ยวกับมนุษย์ที่ว่า มนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่มีพัฒนาการสูงที่สุด พื้นฐานจิตใจของมนุษย์นั้นมีความดีงาม มีคุณค่า ใฝ่รู้ มีความต้องการจากภายในที่จะพัฒนาตนเองไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การพัฒนาคนตามแนวนีโอฮิวแมนนิสจึงมีหน้าที่จะต้องช่วยพัฒนาศักยภาพแฝงเร้นที่มีอยู่ในตัวคนเราให้แสดงออกมาได้อย่างสูงสุดด้วย

     การทำให้คน เราโดยเฉพาะในเด็กๆให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง (Self Esteem) และการเข้าสู่สภาวะคลื่นสมองต่ำ (ผ่อนคลาย) ซึ่งในสภาวะนี้ คนเราจะสามารถใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่

โรงเรียนอมาตยกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล , ผู้บริหารโรงเรียนอมาตยกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล , ผู้บริหารโรงเรียนอมาตยกุล
     โรงเรียนอมาตยกุล (ซอยพหลโยธิน 51 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร) เป็นโรงเรียนที่ใช้การเรียนการสอนตามแนวนีโอฮิวแมนนิส ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นที่เกือบ 10 ไร่ ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่อันร่มรื่น สงบ สอดคล้องกับปรัชญานีโอฮิวแมนนิส ที่อยากให้เด็กๆ ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ รักธรรมชาติ และมีจิตใจที่สงบ เยือกเย็น

     ที่โรงเรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการด้านบวกมากมาย ที่จะทำให้เด็กเป็นคนอารมณ์ดี ความจำดี มีความคิดสร้างสรรค์สูง มีสมองดี ฉับไว ด้วยการพัฒนาเซลล์สมองของเด็ก มีภาพพจน์ของตัวเองด้านบวก ด้วยคำพูดด้านบวก และการให้ความรักของคุณครู ทำให้เด็กอยากมาเรียนหนังสือ อยากมาโรงเรียน ด้วยวิธีการจูงใจ ไม่ใช้การบังคับ และทำเรื่องวิชาการยาก ๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่าย

กล้าคิดกล้าเปลี่ยนการศึกษาไทย 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

COMMENTS

Name

Android,41,Dynasty Warriors,45,Feature,3,iOS,36,Thailand Blog Awards,10,Windows Phone Apps,2,การ์ตูนสามก๊ก,17,กิจกรรมสามก๊ก,14,เกมส์สามก๊ก,141,ของเล่นสามก๊ก,31,ของสะสมสามก๊ก,28,ข่าวสามก๊ก,72,ข่าวสารทั่วไป,58,คำคมสามก๊ก,72,จูล่งเทพสงคราม,67,เจ้าพระยาพระคลัง(หน),56,บทความจากมิตรสหาย,14,บทความสามก๊ก,305,แบบเรียนสามก๊ก,8,ประตูเว็บสามก๊ก,14,ปรัชญาสามก๊ก,13,เพลงสามก๊ก,38,ภาพยนตร์สามก๊ก,41,ภาพสามก๊ก,64,เรื่องย่อสามก๊ก,63,วิดีโอสามก๊ก,62,สถานที่สามก๊ก,21,สามก๊ก12,14,สามก๊ก13,32,สามก๊ก2010,95,สามก๊กการเมือง,58,สามก๊กคำกลอน,31,หงสาจอมราชันย์,11,หนังสือสามก๊ก,148,อาวุธสามก๊ก,7,
ltr
item
สามก๊กวิทยา: อมาตยกุล : กวนอูเข้ารับราชการกับโจโฉ
อมาตยกุล : กวนอูเข้ารับราชการกับโจโฉ
"สามก๊กตอนกวนอูรับราชการกับโจโฉ" เป็นหัวข้อวิชาหนึ่งในหลักสูตรวิชาภาษาไทย ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความซื่อสัตย์ จงรักภักดีของ "กวนอู" หนึ่งในตัวละครสามก๊ก ผู้เป็นน้องร่วมสาบานของเล่าปี่ เสน่ห์ของหัวข้อวิชานี้คือ ครูผู้สอนมักจะให้นักเรียนทุกคนได้แสดงผลงานเกี่ยวกับการเนื้อหาวิชา เช่น การแสดงหน้าชั้นเรียน การทำพรีเซนต์เตชั่น การร้องเพลง การวาดรูป ฯลฯ อย่างสนุกสนานครื้นเครง อย่างที่เคยเห็นกันอยู่บ่อยครั้งตามเว็บไซต์ความรู้ต่าง ๆ หรือบน Youtube
https://3.bp.blogspot.com/-Yak6Tu4SAf0/U8NceM3DHtI/AAAAAAAAfww/3c3jV5wDBl4/s1600/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%89.png
https://3.bp.blogspot.com/-Yak6Tu4SAf0/U8NceM3DHtI/AAAAAAAAfww/3c3jV5wDBl4/s72-c/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%89.png
สามก๊กวิทยา
https://www.samkok911.com/2014/07/Amatyakul-School-Guan-Yu.html
https://www.samkok911.com/
https://www.samkok911.com/
https://www.samkok911.com/2014/07/Amatyakul-School-Guan-Yu.html
true
4216477688648787518
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy