สามก๊ก ใน นามานุกรมวรรณคดีไทย

สามก๊ก ใน นามานุกรมวรรณคดีไทย
หนังสือที่มีคุณค่ามากที่สุดชุดหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย

 สวัสดีปีใหม่ ปีม้า พ.ศ.2557 ครับ 

     เริ่มต้นปีใหม่อย่างนี้ ผมตั้งใจจะให้บทความแรกของปี เป็นบทความที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านมากที่สุด ซึ่งสิ่งที่ สามก๊กวิทยา จะนำมาเสนอต่อทุกท่านในวันนี้ ก็คือหนังสือเล่มโตที่มีชื่อว่า "นามานุกรมวรรณคดีไทย" 

     เห็นชื่อหนังสืออย่างนี้หลายท่านอาจจะไม่สนใจ ไม่กล้าเปิดอ่านหรือหยิบยกขึ้นมาดู แต่ผมขอรับประกันเลยว่าหนังสือ "นามานุกรมวรรณคดีไทย" เป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากที่สุดชุดหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย

นามานุกรมวรรณคดีไทย
นามานุกรมวรรณคดีไทย

 นามานุกรมวรรณคดีไทย 

     “นามานุกรมวรรณคดีไทย” เป็นโครงการที่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ  50 พรรษาในพุทธศักราช  2548

     ปัจจุบันมูลนิธิฯ จัดพิมพ์นามานุกรมวรรณคดีไทยเผยแพร่แล้ว 3 ชุด คือ
 • ชุดที่ 1  ชื่อวรรณคดี
 • ชุดที่ 2  ชื่อผู้แต่ง
 • ชุดที่ 3  ชื่อตัวละคร  ชื่อสถานที่ และชื่อปกิณกะ
     นามานุกรมทั้ง 3 ชุดนี้ เป็นการรวบรวมรายชื่อวรรณคดีไทย ทั้งวรรณคดีราชสำนักและวรรณคดีท้องถิ่นเฉพาะวรรณคดีไทยในสมัยสุโขทัย มาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่มีการพิมพ์เผยแพร่แล้ว มาจัดทำคำอธิบาย

     ในการดำเนินงาน มูลนิธิฯ มอบหมายให้คณาจารย์  นักวิชาการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณคดีจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นผู้เรียบเรียงคำอธิบาย และมีคณะบรรณาธิการตรวจสอบ ความถูกต้องของเนื้อหาและปรับแก้ภาษา

     ขณะนี้มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดากำลังจัดทำ "นามานุกรมวรรณคดีไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” เป็นชุดที่ 4

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 สามก๊ก 

     "สามก๊ก" เป็นวรรณกรรมจีน ที่ถูกกลืนให้กลายมาเป็นของไทย เพราะได้สำนวนแปลของท่านเจ้าพระยาพระคลัง(หน) สามก๊กจึงกลายเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของหนังสือ "นามานุกรมวรรณคดีไทย" โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ ชุดที่ 3 "ชื่อตัวละคร  ชื่อสถานที่ และชื่อปกิณกะ" 

     ในหนังสือ "นามานุกรมวรรณคดีไทย" ชุดที่ 3 นี้มีการรวบรวมรายชื่อตัวละครและสถานที่จากวรรณคดีสำคัญต่าง ๆ มากมาย โดยผู้อ่านจะได้รู้จักตัวละคร สถานที่ (เช่น สวรรค์ เมือง แม่น้ำ ดินแดน ฯลฯ) และชื่อปกิณกะ (เช่น ของวิเศษ สัตว์วิเศษ มนตร์วิเศษ ฯลฯ) ในวรรณคดีแต่ละเรื่อง อย่างชัดเจน ทั้งในแง่รูปลักษณ์ คุณสมบัติพิเศษ บทบาท และความสัมพันธ์กับตัวละครอื่น ความสำคัญต่อการดำเนินเรื่อง เป็นต้น ทั้งนี้จะมีตัวอย่างบทประพันธ์บางตอนที่แสดงให้เห็นบทบาท หรือความสำคัญของชื่อนั้น ๆ ด้วย

     แต่รายชื่อที่มีปรากฏมากที่สุดนั้น เป็นรายชื่อที่มาจากเรื่องสามก๊ก ซึ่งได้ถูกรวบรวมไว้อย่างละเอียดครบถ้วน และสมบูรณ์แบบมากกว่าที่หนังสือสามก๊กเล่มใด ๆ เคยมีมา อีกทั้งเมื่อผมได้เปิดดูรายชื่อคณะอาจารย์ผู้รวบรวมก็ยิ่งสบายใจ เพราะมี ผศ.ถาวร สิกขโกศล ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสามก๊กและจีนศึกษา ร่วมเป็นหนึ่งในคณะผู้จัดทำด้วย

     "นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 3 ชื่อตัวละคร  ชื่อสถานที่ และชื่อปกิณกะ" มีวางจำหน่ายในแบบ Box Set ภายในกล่องประกอบด้วยหนังสือเล่มย่อย ๆ 4 เล่ม เรียงรายชื่อตามลำดับอักษร สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปอาทิเช่น ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ร้านภูฟ้าทุกสาขา มูลนิธิสายใจไทย ร้านจิตรลดา ร้านนานมี เป็นต้น สอบถามรายละเอียดได้ที่มูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ โทร.0-2880-9212

    หนังสือชุดนี้มีราคาค่อนข้างสูง ประกอบกับตีพิมพ์จำนวนจำกัด แต่ในแง่ของการศึกษาวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ นี่คือเพชรเม็ดงามที่ห้องสมุดของสถานศึกษาควรจะมีไว้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิง

    สำหรับผู้ที่รักการอ่าน แล้วยิ่งถ้าเป็นคอสามก๊กด้วยแล้ว จะพลาดหนังสือชุดนี้ไม่ได้เลยครับ   

รายละเอียดหนังสือ
 • ชื่อหนังสือ : นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 3 ชื่อตัวละคร  ชื่อสถานที่ และชื่อปกิณกะ
 • ชื่อผู้แต่ง : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
 • สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 • ISBN : 9789740211099
 • ขนาดรูปเล่ม : 200 x 273 x 142 มม.
 • น้ำหนัก : 4655 กรัม
 • เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
 • ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา
 • เดือนปีที่พิมพ์ : --/2013 
 • ราคาปก: 2,200.00 บาท

 รายการข่าวศิลปะบันเทิง: นามานุกรมวรรณคดีไทย 


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

ความคิดเห็น