คำคม เล่าเปียว

เล่าเปียว (Liu Biao, 劉表)

ประวัติย่อของเล่าเปียว

     เล่าเปียว (Liu Biao, 劉表) เป็นตัวละครในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊กที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก เป็นเจ้าเมืองเกงจิ๋ว มีบุตร 2 คน คือ เล่ากี๋และเล่าจ๋อง เมื่อซุนเกี๋ยนได้ตราแผ่นดินหยกมาครอบครอง อ้วนเสี้ยวได้สั่งให้เล่าเปียวไปตีซุนเกี๋ยนชิงเอาตราหยกมา ทำให้เล่าเปียวและซุนเกี๋ยนเป็นศัตรูกัน จนกระทั่งซุนเกี๋ยนเสียชีวิต

     เล่าเปียวเป็นเป็นบุคคลแซ่ เดียวกับ “เล่าปี่” ดังนั้นแล้ว เมื่อเล่าปี่ปราศจาก ที่มั่นที่จะตั้งตัว และหลบภัยจากการรุกรานของ เจ้าก๊กอื่นๆ เล่าปี่จึงเดินทางมาพึ่งเล่าเปียว ซึ่งใน เวลาต่อมาเล่าเปียวก็สั่งให้เล่าปี่ไปรักษาเมือง ซินเอี๋ย อันขึ้นอยู่กับเมืองเกงจิ๋ว เนื่องจากว่า “นางชัวฮูหยิน” ผู้เป็นภรรยาของเล่าเปียว กลัวว่าเล่าปี่จะแย่งชิงเมืองเกงจิ๋วและเมืองบริวาร ทั้งหลายไปเป็นของตน

     แม้ว่าเล่าเปียวจะได้รับการยกย่องว่าเป็น ขุนศึกผู้มีสติปัญญา แต่ในเรื่องของการบริหาร การภายในครอบครัวนั้น เขากลับล้มเหลวอย่าง สิ้นเชิง ดังนั้น เมื่อเล่าเปียวเสียชีวิตไปแล้ว ก็เกิดความวุ่นวายในการสืบ ต่ออำานาจของเล่าเปียวขึ้น จนกระทั่งในที่สุดโจโฉก็สามารถยึดเมืองเกงจิ๋ว และเมืองที่ขึ้นอยู่กับเมืองเกงจิ๋วได้ทั้งหมด

คำคม เล่าเปียว

  • “หองจอกับเราได้รักใคร่ไว้ใจกันมาแต่ก่อน ครั้นเราจะทำดังนั้น ก็เหมือนหนึ่งแกล้งฆ่าหองจอเสีย ความซึ่งเราว่าไว้แต่ก่อนนั้นก็จะเสียวาจาไป”
  • “ศพซุนเกี๋ยนซึ่งพวกทหารเอาเข้ามาให้เรานั้น เราให้ตกแต่งไว้ตามประเพณี ซึ่งซุนเซ็กให้มานั้นเราก็จะยอม แต่สืบไปภายหน้า อย่าให้คิดล่วงเข้ามาทำอันตรายแก่เราเลย”
  • “ตัวเราทุกวันนี้เป็นไม้ใกล้ฝั่ง นับวันอยู่แต่จะตายซึ่งหาท่านมาบัดนี้ หวังจะฝากเมืองเกงจิ๋วแก่ท่าน ด้วยว่าบุตรเรานี้สติปัญญาก็อ่อนนัก แม้ว่าหาบุญเราไม่ จะรักษาบ้านเมืองสืบไปเห็นจะขัดสน ตัวท่านเป็นผู้ใหญ่มีสติปัญญา จงช่วยรักษาบ้านเมืองไว้ อย่าให้เป็นอันตรายไปแก่ผู้อื่นเลย” 
  • “เล่าปี่จะไปไหนพ้นเรา ค่อยคิดอ่านอย่าให้มีความครหานินทาแก่เราได้”
  • “ถึงมาตรว่าจะอยู่ไกลกันก็ดี แต่ให้มีใจรักกันยั่งยืนไว้เถิด”

0 comments

☆ ความคิดเห็นบน FACEBOOK: