คิดและทำแบบ 'โจโฉ' ผู้นำตลอดกาล

คิดและทำแบบ "โจโฉ" ผู้นำตลอดกาล

     คิดและทำแบบ "โจโฉ" ผู้นำตลอดกาล (Think & Do like Great Leader to Success in Life) หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ "คิดใหญ่" ไม่ "คิดเล็ก" ไม่รอฟ้าลิขิต โชค วาสนาใดๆ ทั้งสิ้น แต่เกิดมาเพื่อที่จะสร้างตนเองให้เป็น "ผู้นำ" ที่ยิ่งใหญ่เท่านั้น พิเศษด้วยการเปรียบเทียบกลยุทธ์สมัยใหม่กับคมความคิด กลยุทธ์ของโจโฉที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

     หนังสือสามก๊กออกใหม่ เรื่อง คิดและทำแบบ "โจโฉ" ผู้นำตลอดกาล เป็นหนังสือแนวบริหารจัดการ ประพันธ์โดย ภัทระ ฉลาดแพทย์, ธีระวุฒิ ปัญญา ผู้เขียนเดียวกันกับหนังสือ คมวาทะสามก๊ก พลิกชีวิต, ขงจื๊อ สอนคนธรรมดาให้เป็น ยอดคน และ คำปราชญ์สร้าง ยอดคน

     หนังสือเล่มนี้ น่าสนใจตรงที่วิเคราะห์ เจาะลึกถึงลักษณะนิสัย และวิธีการบริหารจัดการ การนำทัพของ โจโฉ โดยนำวิชาหลักการบริหาร วิชาภาวะผู้นำ ของตะวันตกมาเปรียบเทียบ ได้อย่างลงตัว เริ่มเรื่องด้วยกำเนิดและภูมิหลังของโจโฉ ตามด้วยวิถีทาง การก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ และปิดท้ายด้วยฉากสุดท้ายของโจโฉ โดยภายในเล่มจะได้พบกับข้อคิดและมุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับโจโฉ เปลี่ยนจากตัวร้ายในวรรณกรรม ให้กลายเป็นสุดยอดผู้นำตามทัศนะของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน

     ใครที่รัก "โจโฉ" จึงควรอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างยิ่ง ส่วนใครที่ไม่ชอบก็สามารถศึกษาได้ไม่เสียหาย เพราะวิธีการปกครองตามแบบของโจโฉ นั้นมีประโยชน์เหมาะสมกับช่วงกลียุคเป็นอย่างมาก .... หนังสือ คิดและทำแบบ "โจโฉ" ผู้นำตลอดกาล มีวางจำหน่ายแล้วตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป ราคา 220.- บาทครับ  

เนื้อหาโดยสังเขป

     ครั้งหนึ่ง โจโฉเคยกล่าวไว้ว่า "ธรรมชาติของสงครามจะมุ่งหมายเอาชนะการศึกฝ่ายเดียวย่อมมิได้ ในศึกนั้นย่อมต้องพ่ายแพ้และชนะบ้าง" ผู้นำที่ดีนั้นต้องเป็นผู้มีจิตใจมั่นคง ยามพบความสำเร็จไม่หลงระเริง ยามล้มเหลวไม่ท้อถอย ต้องเรียนรู้ความล้มเหลว และรับมือกับความล้มเหลวได้อย่างเหมาะสม และรู้จักข้อดีของความล้มเหลวนั้นมาสู่การปรับปรุง พัฒนาเปลี่ยนแปลงนำไปสู่ชัยชนะ

     เนื้อหาอันแยบยลในเล่มจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ชื่นชอบวิถีแห่งสามก๊ก ให้แง่คิด และยังช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานได้เป็นอย่างดี

สารบัญและหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 • "ยอดคน" ผู้ไม่ยอมให้ฟ้าลิขิต "The Great Master" Who Never Let The Heaven Control His Destiny 
 • จากเด็กที่ซ่อนเร้น สู่ผู้กุมชะตากรรมแผ่นดิน From a Poor Beginning Child to the Master of the Destiny of the Nation 
 • ผู้นำที่เก่งต้องฟังเก่ง รู้จักจริงในเท็จ เท็จในจริง The Mastery Leader Must Be A Great Listener, Be able to Separate Fact From False and False From Fact 
 • "เหยี่ยวยอมให้ข้าใช้เพราะมันหิว ถ้าอิ่มมันก็บินหนีไป" ผู้นำต้องดูคนออก ครองใจคนได้ The Leader Must Know People and Win Their Hearts 
 • "วีรบุรุษต้องคิดการใหญ่ มีแผนกลยุทธ์ มีสติปัญญายอดเยี่ยม มีปณิธานยิ่งใหญ่" ผู้นำต้องกล้าตัดสินใจ และยอมรับทุกผลแห่งการตัดสินใจ The Leader Must Dare to Decide and Accept the Outcome 
 • ผู้นำต้องรู้จักยืดหยุ่นดั่งน้ำ The Leader Must Be Flexible Like Water 
 • "ข้ายอมทำผิดต่อผู้อื่น ดีกว่าให้ใครมาทำผิดต่อข้า" ผู้นำต้องตั้งมั่นอยู่บนความเด็ดเดี่ยว The Leader Must Be Determined 
 • "มังกรย่อมเปลี่ยนแปรตามสถานการณ์" ผู้นำทำการใหญ่ต้องรู้จักเร็ว ช้า หนัก เบา The Leader Who Commits to Greatness is Great At Tactics and Timing 
 • "อันธรรมดาภูเขามักสูง ธรรมดาน้ำในมหาสมุทรก็ลึก" ผู้นำต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง The Leader Must Be Ready For Change 
 • "ในโลกหล้านี้ ไม่มีมิตรแท้ ศัตรูที่ถาวร" ผู้นำที่ดีต้องไม่สร้างศัตรูแต่เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร The Good Leader Must Not Create Enemy and Be Able to Turn Foe Into Friend 
 • ฯลฯ

คิดและทำแบบ "โจโฉ" ผู้นำตลอดกาล


ความคิดเห็น