เสมือนปลาได้น้ำ

 เสมือนปลาได้น้ำ (如鱼得水 (rúyúdéshuǐ): to feel just like a fish in water)

     เสมือนปลาได้น้ำ (如鱼得水 (rúyúdéshuǐ): to feel just like a fish in water) เป็นสุภาษิตคำพังเพยจีน ที่หมายถึง การที่ได้อยู่อาศัยในสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมอันเหมาะสม หรือการที่ใครคนหนึ่งสามารถปรับตัวเข้าสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ได้ดี ซึ่งแต่เดิมนั้นคำนี้มีที่มาจากเรื่อง สามก๊ก

     ในเรื่องสามก๊กหลังจากที่เล่าปี่ได้ตัวขงเบ้งมารับราชการด้วยแล้ว เล่าปี่ให้ความเคารพและปฏิบัติต่อขงเบ้งดัง ศิษย์ปฏิบัติต่อครู ด้วยเหตุนี้ทำให้ กวนอู เตียวหุย ไม่พอใจ เช้าไปพูดกับเล่าปี่ว่า “ขงเบ้งนั้นอายุยี่สิบเจ็ดปี อ่อนกว่าท่านอีก แล้วก็ยังมิได้ปรากฏปัญญาแลความคิดก่อน เหตุใดท่านจึงมาคำนับขงเบ้งดังอาจารย์ฉะนี้”

     เล่าปี่ได้ยินน้องทั้งสองต่อว่าเข้าจึงตอบว่า “ตัวเรานี้อุปมาเหมือนปลาเกลือกอยู่บนดอน ซึ่งได้ขงเบ้งมาไว้นี้เหมือนเราเกลือกลงมาถึงน้ำได้ เจ้าทั้งสองไม่รู้ก็อย่าว่า แม้รู้ถึงขงเบ้งก็จะมีความน้อยใจ”

สามเยือนกระท่อมหญ้า

     ความในหนังสือสามก๊กภาษาอังกฤษได้อธิบายเหตุการณ์นี้ตรงกันกับหนังสือสามก๊กภาษาไทยว่า

     The advent of Zhuge Liang and the extravagant deference shown him did not please Liu Bei's sworn brothers who grumbled, saying, "He is very young, although he is clever and learned. Our brother really treats him too well. We have not seen any evidence of his wonderful skill."
     Liu Bei replied, "You do not know his worth. I have him as if the fish has got into the water again. Pray do not discuss this matter further, my brothers."
     They withdrew, silent but dissatisfied.

     เล่าปี่ได้ขงเบ้ง เสมือนปลาได้น้ำ จึงมีที่มาที่ไปด้วยประการฉะนี้ ทั้งนี้มีบทเพลงจีนอันไพเราะ เพลงหนึ่งซึ่งได้เปรียบเปรยความสัมพันธ์ของปลากับน้ำไว้ มีชื่อว่า 鱼水情歌 (Fish and Water Love Songs) ลองฟังดูครับ ไพเราะมาก


0 comments

☆ ความคิดเห็นบน FACEBOOK: