สิบสองปันนาที่คนไทยยังไม่รู้ : อาศรมสยาม-จีนวิทยา

อาศรมสยาม-จีนวิทยา จัดบรรยายหัวข้อ "สิบสองปันนาที่คนไทยยังไม่รู้"

     อาศรมสยาม-จีนวิทยา จัดบรรยายหัวข้อ "สิบสองปันนาที่คนไทยยังไม่รู้" บรรยายโดยวิทยากรชื่อดัง อ.ประทีป ฉายลี จากภาควิชาภูมิอัตลักษณ์ศึกษา วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 14.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 1111 A ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพนคร

     ผู้ใดสนใจสามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 0-2677-1008, 0-2677-1009 หรือส่งรายชื่อที่ arsom.siam@gmail.com ในวันและเวลาราชการ หรือลงชื่อใน Facebook ของ อาศรมสยาม-จีนวิทยา ตาม Link ด้านล่างเลยครับ

0 comments

☆ ความคิดเห็นบน FACEBOOK: