Loading ...

$show=home

จุดเริ่มต้นของการศึกษาสามก๊ก

แหล่งศึกษาเรียนรู้ ทุกเรื่องราวของวรรณกรรมเพชรน้ำเอกของโลก

สามก๊กวิทยา : THREE KINGDOMS ACADEMY

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อาณาจักร
"สามก๊กวิทยา"
THREE KINGDOMS ACADEMY

พ่อรวยสอนลูก ฉบับ โจโฉ

เรียนรู้วิธีการที่โจโฉใช้อบรมสั่งสอนลูก 4 เรื่อง อันเป็นการส่งต่อความยิ่งใหญ่ จากรุ่นสู่รุ่น ใน "พ่อรวยสอนลูก ฉบับ โจโฉ"
พ่อรวยสอนลูก ฉบับ โจโฉ
"พ่อรวยสอนเรื่องเงิน โจโฉสอนให้ลูกคิดแบบผู้นำ"
     โจโฉ จอมคนแห่งยุคสามก๊ก ผู้ปกครองอาณาจักรวุย เป็นอัจฉริยบุคคล เชี่ยวชาญความรู้ทั้งบุ๋นและบู๊ ในวรรณกรรมสามก๊ก โจโฉถูกมองเป็นตัวร้าย ขุนนางเจ้าเล่ห์ ผู้แอบอ้างราชโองการ เป็นทรราชผู้อยู่เบื้องหลังราชบัลลังก์

     ถึงแม้ว่าในวรรณกรรม จะเขียนให้โจโฉเป็นผู้ร้าย แต่ในแง่ของความเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นด้านการทหาร การเมือง การปกครอง ไม่มีใครปฏิเสธเลยว่า โจโฉคือสุดยอดผู้นำแห่งยุค

     ในด้านครอบครัว โจโฉก็ทำได้ดีมาก เขามีวิธีการสอนลูก ๆ อย่าง โจผี โจเจียง โจสิด โจหิม ที่น่าสนใจ เป็นการส่งต่อความยิ่งใหญ่ จากรุ่นสู่รุ่น หากเป็นสมัยนี้ก็คงเป็นแนวตำรา พ่อรวยสอนลูก ที่คนในวงการธุรกิจรู้จักกันดี

     โจโฉ มีวิธีการอบรม สั่งสอน และทดสอบลูก ๆ ตามแนวทาง "พ่อรวยสอนลูก ฉบับ โจโฉ" ดังนี้

1. แสดงออกอย่างเหมาะสม

โจผี
โจผี
     โจโฉ มักสังเกตวิธีการแสดงออกของลูก ๆ อยู่เสมอ ครั้งหนึ่งโจโฉจะไปออกรบ โจผี โจเจียง โจสิด และโจหิม ออกมาส่ง โจโฉสังเกตวิธีการแสดงออกของลูกแต่ละคนได้ว่า โจผีร้องไห้ตาม โจเจียงนิ่ง โจหิมวางเฉย ส่วนโจสิด ถือพู่กัน เขียนโคลงกลอนสรรเสริญเกียรติยศ

     ต่อมาเมื่อถึงคราวต้องเลือกผู้สืบทอดอำนาจ โจโฉเห็นว่า โจสิดมีสติปัญญา แต่น้ำใจกำเริบ แสดงออกมากเกินไป ดูไม่จริงใจ โจเจียงกับโจหิมก็ไม่รู้จักการวางตน ไม่อาจเป็นผู้นำ ส่วนโจผีนั้นแสดงออกถึงความสัมพันธ์ พ่อ - ลูก ได้อย่างเหมาะสม จึงคิดตั้งโจผี ลูกคนโตเป็นผู้สืบทอด แม้จะรักโจสิดมากกว่าก็ตาม

     ความตั้งใจนี้ยังเด่นชัดขึ้น เมื่อโจโฉปรึกษากับกาเซี่ยง กาเซี่ยงเห็นพ้องกับโจโฉ แต่ตอบเพียงว่า ไม่ขอออกความเห็น แต่ขอให้ท่านพิเคราะห์ดูอย่างอ้วนเสียวกับเล่าเปียวเถิด โจโฉได้ฟังก็หัวเราะชอบใจ แล้วตั้งโจผีให้เป็นผู้สืบทอด

     ข้อนี้โจโฉได้ลองใจลูกแล้วว่า ผู้นำที่ดีย่อมรู้จักวิธีการแสดงออกอย่างเหมาะสม ในการเอาชนะใจคน วางตนอย่างถูกกาลเทศะ ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป

2. สนใจผลลัพธ์มากกว่าวิธีการ

โจสิด
โจสิด
     ครั้งหนึ่ง โจโฉเคยทดสอบความเด็ดขาดของ โจผีและโจสิด โดยใช้ให้ทั้งสองคนเดินผ่านประตูวังซึ่งเป็นเขตต้องห้าม  แล้วก็แอบสั่งให้คนใช้ไปบอกทหารยามว่าห้ามใครเดินผ่านโดยเด็ดขาด

     โจผีลูกคนโต เดินมาถึงประตูวัง ทหารยามห้ามไม่ให้ผ่าน โจผีก็ไม่กล้าเดินผ่าน ส่วนโจสิดห้าวหาญ ทหารยามห้ามไม่ให้ผ่าน โจสิดก็ตวาดใส่ว่าได้รับคำสั่ง แล้วฆ่าทหารยาม เดินผ่านประตูไป

     โจโฉ เห็นความเด็ดขาดของลูกทั้งสอง ในใจก็นับถือโจสิด ที่มีความเด็ดขาดมากกว่าโจผี สามารถทำภารกิจอย่างได้ลุล่วง สนใจผลลัพธ์มากกว่าวิธีการ

     บางครั้งผู้นำจำต้องตัดสินใจ เพราะผลลัพธ์สำคัญกว่าวิธีการเสมอ

3. ยังประโยชน์ให้แก่คนหมู่มาก

โจเจียง
โจเจียง
     โจโฉ เชี่ยวชาญทั้งศาสตร์และศิลป์ ชำนาญทั้งการรบและการวางแผน ครั้งหนึ่งโจโฉได้เคยสอน โจเจียง ให้เข้าใจถึงความสำคัญของวิชาความรู้ เพราะเห็นว่า โจเจียงเอาแต่ขี่ม้ายิงเกาทัณฑ์ ไม่สนใจศึกษาตำราวิชาการ โดยว่า

     “เจ้าไม่พอใจอ่านหนังสือ พอใจแต่ขี่ม้ายิงเกาทัณฑ์ ศิลปะศาสตร์นี้เป็นประโยชน์มีกำลังแต่ผู้เดียว ไม่มีเกียรติยศเลื่องลือ”

     โจเจียงจึงตอบว่า อันศิลปะศาสตร์สิ่งนี้ก็เป็นการทหารสำหรับลูกผู้ชาย อาจสามารถจะคุมทหารได้ถึงแสนหนึ่ง จะหาความชอบรักษาแผ่นดินก็จะดีกว่าเรียนหนังสืออีก

      แน่นอนว่าคำตอบของโจเจียง ไม่ค่อยจะถูกใจโจโฉนัก แต่เมื่อเห็นลูกคนนี้รักในการทหารมากกว่าจะเป็นผู้นำทัพ โจโฉก็ได้แต่เลยตามเลย 

      ความตั้งใจของโจโฉ นั้นเด่นชัดแล้วว่า เขาให้ความสำคัญของวิชาความรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่คนหมู่มาก

      เก่งคนเดียว ได้ประโยชน์คนเดียว ไม่อาจเป็นผู้นำที่ดี

4. บทบาทตามหัวโขน

     โจโฉ สอนลูกอยู่เสมอให้สนใจในบทบาทและหน้าที่และหน้าที่ของตน อย่าให้ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาปะปนกับเรื่องงาน

     ครั้งหนึ่ง โจโฉสั่งให้โจเจียง ยกกองทัพไปปราบกบฏ ก่อนไปโจโฉได้สั่งสอนว่า

     “เมื่อเราอยู่บ้านอยู่เรือนนั้นเป็นพ่อลูกกัน บัดนี้เจ้าจะไปทำการศึก ก็เหมือนข้ากับเจ้า อย่าได้คิดประมาท ถ้าผิดก็จะเอาโทษตามผิด เราสั่งสอนเจ้าจงควรจำเถิด”

     คำกล่าวของโจโฉนี้ เป็นการสอนลูกให้รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตน อยู่บ้านคือพ่อกับลูก แต่เมื่ออยู่ในสนามรบ มีเพียงนายกับบ่าว ทำการสิ่งใดก็อย่าประมาท อย่าถือตนว่าเป็นลูกของนายแล้วจะทำอะไรก็ได้

     ในหน้าที่การงาน บทบาทต้องว่ากันตามตำแหน่งของหัวโขนที่สวมอยู่เท่านั้น

.................

วิธีการที่โจโฉใช้อบรมสั่งสอนลูก 4 เรื่อง
พ่อรวยสอนลูก ฉบับ โจโฉ ทั้ง 4 ข้อ

     พ่อรวยสอนลูกต้นฉบับ สอนเรื่อง เงินสี่ด้าน คนสี่ประเภท (ESBI) แต่พ่อรวยสอนลูกฉบับโจโฉ คัดวิธีการที่โจโฉใช้อบรมสั่งสอนลูก 4 เรื่อง ซึ่งปรากฏอยู่ในวรรณกรรมสามก๊กมาบอกกล่าวเล่าขานใหม่ เป็นวิธีสอนให้ลูกคิดแบบผู้นำ

     สามก๊กวิทยา จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน ในการนำไปประยุกติ์ใช้อย่างเหมาะสมต่อไปนะครับ

กรุณาแสดงความคิดเห็น

ชื่อ

กวนอู,67,การ์ตูน,19,การเมือง,77,กิจกรรม,18,เกม,160,ขงเบ้ง,94,ของสะสม,40,ข่าวสาร,118,คำคมสามก๊ก,77,จิวยี่,5,จูล่ง,21,โจโฉ,66,ซุนกวน,7,เตียวหุย,11,เนื้อหาสามก๊ก,5,บทความ,353,บุคคลภาษิตในสามก๊ก,12,แบบเรียน,8,ปรัชญา,45,เพลง,41,ภาพยนตร์,53,รูปภาพ,67,ลิโป้,9,เล่าปี่,18,วิดีโอ,66,วิธีคิดวิธีทำงาน,13,เว็บไซต์,14,สถานที่,21,สามก๊ก12,14,สามก๊ก13,32,สามก๊ก14,3,สามก๊ก2010,95,สามก๊ก8,1,สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน),87,สุมาอี้,15,หงสาจอมราชันย์,13,หนังสือ,173,อาวุธ,7,แอป,43,Dynasty Warriors,57,E-book,87,
ltr
item
สามก๊กวิทยา : Three Kingdoms Academy: พ่อรวยสอนลูก ฉบับ โจโฉ
พ่อรวยสอนลูก ฉบับ โจโฉ
เรียนรู้วิธีการที่โจโฉใช้อบรมสั่งสอนลูก 4 เรื่อง อันเป็นการส่งต่อความยิ่งใหญ่ จากรุ่นสู่รุ่น ใน "พ่อรวยสอนลูก ฉบับ โจโฉ"
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTeIMH0yZ_Hlx53_G1hEEOfKJoyJmrA0MUTTALhUgQ7yc89KM123CQpGiJmFL72b_AcbKIR27lszWmHtePaN6Pl1TRF4_eK31f1vf6kE9qnQaPpPz3H7vkcKnP88HTZambOilJor_pU0Q/s640/%25E0%25B8%259E%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2581-%25E0%25B8%2589%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A-%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2588%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2589.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTeIMH0yZ_Hlx53_G1hEEOfKJoyJmrA0MUTTALhUgQ7yc89KM123CQpGiJmFL72b_AcbKIR27lszWmHtePaN6Pl1TRF4_eK31f1vf6kE9qnQaPpPz3H7vkcKnP88HTZambOilJor_pU0Q/s72-c/%25E0%25B8%259E%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2581-%25E0%25B8%2589%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A-%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2588%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2589.jpg
สามก๊กวิทยา : Three Kingdoms Academy
https://www.samkok911.com/2018/10/rich-dad-poor-dad-cao-cao.html
https://www.samkok911.com/
https://www.samkok911.com/
https://www.samkok911.com/2018/10/rich-dad-poor-dad-cao-cao.html
true
4216477688648787518
UTF-8
โหลดเนื้อหาทั้งหมด ไม่พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด อ่านเพิ่ม ตอบ ยกเลิกการตอบ ลบ โดย หน้าแรก หน้า โพสต์ ดูทั้งหมด เรื่องแนะนำสำหรับคุณ หมวดหมู่บทความ เนื้อหาในช่วงเวลา ค้นหา บทความทั้งหมด ไม่พบเนื้อหาที่คุณต้องการ กลับหน้าแรก Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy สารบัญ