$show=home

จุดเริ่มต้นของการศึกษาสามก๊ก !

แหล่งศึกษาเรียนรู้ ทุกเรื่องราวของวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก

สามก๊ก

วิถีแห่งกุนซือซุนฮก : เสถียร จันทิมาธร

ซุนฮก (Xun Yu)
"ที่ปรึกษาหมายเลข 1 ของโจโฉ ผู้ค้ำชูราชวงศ์ฮั่น"
     'วิถีแห่งกุนซือซุนฮก' เป็นคอลัมน์พิเศษเกี่ยวกับเรื่องสามก๊ก ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ผลงานใหม่ล่าสุดจากปลายปากกา ของอาจารย์ เสถียร จันทิมาธร

     จากคอลัมน์นี้ ก็นับเป็นอีกครั้งที่อาจารย์ เสถียร ฯ เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับสามก๊ก นับเป็นตัวละครรายที่ 5 ต่อจากเรื่อง วิถีแห่งอำนาจ สุมาอี้ , วิถีแห่งอำนาจ โจโฉ , วิถีแห่งอำนาจ ลกซุน และ วิถีแห่งอำนาจ โลซก

     ซุนฮก (Xun Yu, 荀彧) เป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของโจโฉ เดิมทีนั้นเคยอยู่รับใช้อ้วนเสี้ยวมาก่อน แต่ซุนฮกเห็นว่าอ้วนเสี้ยวเป็นคนไม่เอาไหน ใช้คนไม่เป็น จึงออกราชการแล้วมาอยู่กับโจโฉ

     ซุนฮกคอยช่วยเหลือโจโฉตั้งแต่เริ่มตั้งตัวในภาคตะวันออก จนได้ขึ้นเป็นมหาอุปราช ซุนฮกคอยวางแผนในการรบให้โจโฉ จนรวบรวมแผ่นดินจีนตอนเหนือได้ทั้งหมด

     ต่อมาภายหลัง โจโฉคิดตั้งตนเป็นวุยก๋ง แต่ซุนฮกไม่เห็นด้วย เพราะซุนฮกสำนึกดีว่าสิ่งที่โจโฉกระทำนั้นเป็นการเอิบเอื้อมต่อราชวงศ์ฮั่น จึงคัดค้าน ทำให้โจโฉไม่พอใจและส่งกล่องเปล่าไปให้ซุนฮก ซุนฮกเข้าใจความหมายว่าโจโฉไม่ต้องการตนอีกต่อไปแล้ว จึงดื่มยาพิษฆ่าตัวตาย

     สำหรับนักอ่านท่านใดที่สนใจ สามารถติดตามอ่าน 'วิถีแห่งกุนซือซุนฮก' ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด รวมทั้งเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์ ทั้งนี้เราได้นำตัวอย่างในตอนแรก 'คือ จางเหลียง ของ โจโฉ' มาให้อ่านกันด้วยครับ

คือ จางเหลียง ของ โจโฉ (1)

ซุนฮก

     นามของซุนฮกปรากฏในยุทธนิยายสามก๊กฉบับ เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ในหน้า 189 ตอนที่ 8

     ครั้นอยู่มาวันหนึ่ง ซุนฮก ผู้อา ซุนสิว ผู้หลาน ซึ่งอยู่กับอ้วนเสี้ยวจึงปรึกษากันว่า

     "อ้วนเสี้ยวเป็นคนหยาบช้าเห็นเราจะอยู่ด้วยสืบไปนั้นมิได้ บัดนี้หัวเมืองฝ่ายตะวันออกนั้นโจโฉเป็นใหญ่ มีใจโอบอ้อมอารีแก่คนทั้งปวง เราพากันไปอยู่ด้วยจึงจะควร"

     ซุนสิวผู้หลานเห็นด้วย จึงพากันหนีอ้วนเสี้ยวไปเข้าเกลี้ยกล่อมโจโฉ ณ เมืองกุนจิ๋ว

     โจโฉเห็นซุนฮก ซุนสิว นั้นคมสัน เห็นจะมีสติปัญญา จึงหามาพูดจาแล้วตั้งไว้เป็น "ที่ปรึกษา"

     ขณะที่สำนวน วรรณไว พัธโนทัย เนื้อความเดียวกันปรากฏในหน้า 151 ตอนที่ 10 หลังจากพระเจ้าเหี้ยนเต้โปรดแต่งตั้งให้โจโฉเป็น "ขุนพลผู้พิทักษ์ตะวันออก" โจโฉจึงยกไปตั้งอยู่ ณ แคว้นกุนจิ๋ว แล้วเกลี้ยกล่อมผู้มีสติปัญญาสามารถและผู้มีฝีมือในการรบไว้เป็นพวกมากมาย

     ยังมีอาหลาน 2 คนมีสติปัญญาดีมาเข้าพวกด้วย

     ผู้เป็นอาแซ่ซุน ชื่อฮก มีสมญาว่าเหวินลั่ว เป็นชาวเมืองเองฉวน เป็นบุตรของซุนคุน เดิมรับราชการอยู่กับอ้วนเสี้ยว

     โจโฉดีใจมากพูดว่า "ท่านคือผู้สร้างชีวิตให้ข้าพเจ้า"

     สำนวนแปล พญ.กัลยา สุพันธุ์วณิช ถอดออกมาว่า ที่เอี่ยนโจวเฉาเชาประกาศรับผู้มีความสามารถมีอาหลาน 2 คนมาเข้าด้วย เคยอยู่กับหยวนเส้ามาก่อน

     เฉาเชาดีใจมากว่า "เจ้าคือจื่อฝางของข้า"

     เมื่ออ่าน 3 สำนวนเปรียบเทียบกัน ความน่าสนใจมิได้อยู่ที่สำนวน เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ระบุความเห็นของโจโฉว่า "คมสัน เห็นจะมีสติปัญญา"

     สำนวน วรรณไว พัธโนทัย ระบุคำโจโฉที่ว่า "ท่านคือผู้สร้างชีวิตให้ข้าพเจ้า"

     ความกำกวมจากสำนวน เจ้าพระยาพระคลัง (หน) และสำนวน วรรณไว พัธโนทัย มาได้ความกระจ่างจากสำนวน พญ.กัลยา สุพันธุ์วณิช

     "เจ้าคือ จื่อฝางของข้า"

     พร้อมกับทำเชิงอรรถอธิบายด้วยว่า จื่อฝางเป็นชื่อเรียกของ "จางเหลียง" เสนาธิการของฮั่นเกาจู่หลิวปัง ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ฮั่น เป็น 1 ใน 3 ของผู้มีคุณูปการใหญ่หลวงต่อการตั้งราชวงศ์ฮั่น

     ในที่นี้เป็นการบอกเป็นนัยๆ ว่าเฉาเชานั้นมีความมักใหญ่ใฝ่สูง

     ไม่ว่าจะประโยคที่ว่า "ท่านคือผู้สร้างชีวิตให้ข้าพเจ้า" ไม่ว่าจะประโยคที่ว่า "เจ้าคือจื่อฝางของข้า" น่าจะเป็นส่วนที่เติมลงไปในภายหลัง

     โดยปลายพู่กันของ "หลอกวนตง"

     เท่ากับเอาบทบาทและความหมายของซุนฮกในภายหลังไปอธิบายในสถานการณ์เมื่อแรกที่ซุนฮกเข้าไปอยู่ในร่มเงาของโจโฉ หรือเฉาเชา

     ตรงนี้จึงเท่ากับเป็น "หมุดหมาย" ให้กับนามของ "ซุนฮก"

     ยิ่งหากศึกษาจากหนังสือ "ยอดกุนซือสามก๊ก" จากการเรียบเรียงและวิเคราะห์ของ กิตติ โล่ห์เพชรัตน์ ก็ยิ่งมองเห็นบทบาทและความหมาย

     ซุนฮกนับเป็นกุนซือคนแรกๆ ของโจโฉ จึงเป็นที่ปรึกษาอาวุโส

     มีวัยอ่อนกว่าโจโฉประมาณ 8 ปี โจโฉรักและไว้วางใจซุนฮกมากกว่าผู้ใด ถึงขนาดที่เคยเสี่ยงตายย้อนกลับไปช่วยซุนฮกเมื่อครั้งที่ลิโป้เผาเมือง ซึ่งไม่เคยมีกุนซือคนใดได้รับเกียรติเช่นนี้ และเป็นคนที่โจโฉอยากแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งสำคัญที่สุด

     แต่ซุนฮกปฏิเสธ

     มีครั้งหนึ่งที่โจโฉกับซุนฮกได้สนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นกัน โจโฉถึงกับกล่าวขึ้นว่า "จื่อฝานของข้านั้นที่แท้ก็คือเจ้า"

     จื่อฝาน หรือ จื่อฝาง เป็นชื่อรองของ "จางเหลียง" กุนซือคู่พระทัยของ "เล่าปัง"

     ไม่ว่าโจโฉจะยกย่องซุนฮกว่า "เจ้าคือจื่อฝางของข้า" หรือ "จื่อฝานของข้านั้นที่แท้ก็คือเจ้า" หรือ "ท่านคือผู้สร้างชีวิตให้ข้าพเจ้า"

     เมื่อนำมาร้อยเรียงก็จะเป็นคำอธิบายเช่นเดียวกับบทสรุปของพระเจ้าฮั่นโกโจในไซ่ฮั่นที่ว่า

     "จางเหลียงรู้กลอุบายลึกซึ้ง คิดอ่านป้องกันภัยทั้งปวงไปถึงพันโยชน์"

     หรือที่ อธิคม สวัสดิญาณ แปลออกมาเป็นสำนวนอย่างรวบรัดภายหลังว่า "ข้าไม่อาจเทียบกับจางเหลียงได้ในด้านวางแผนในกระโจมคว้าชัยพันลี้"

     การชูนามของ "ซุนฮก" ไปวางอยู่ระนาบเดียวกับนามของ "จางเหลียง" ไม่ว่าจะโดยโจโฉ ไม่ว่าจะโดยพู่กันของหลอกวนตง

     ล้วนทำให้ "ซุนฮก" มีความโดดเด่น

     เพราะจางเหลียงมีส่วนในการให้คำปรึกษาต่อเล่าปังกระทั่งได้ชัยชนะเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮั่นในที่สุด ขณะที่กล่าวสำหรับซุนฮกเขาอยู่ในฐานะเป็นที่ปรึกษาหมายเลข 1 ของโจโฉ

     ความสำเร็จและความล้มเหลวของโจโฉจึงมีความสัมพันธ์กับซุนฮก

รวมบทความ วิถีแห่งกุนซือซุนฮก

ความคิดเห็น

ชื่อ

กวนอู,61,การ์ตูน,18,การเมือง,75,กิจกรรม,16,เกม,156,ขงเบ้ง,83,ของสะสม,38,ข่าวสาร,115,คำคมสามก๊ก,75,โจโฉ,60,ซุนกวน,6,เนื้อหาสามก๊ก,5,บทความ,337,แบบเรียน,8,ปรัชญา,19,เพลง,41,ภาพยนตร์,49,รูปภาพ,66,เล่าปี่,15,วิดีโอ,63,เว็บไซต์,14,สถานที่,21,สามก๊ก12,14,สามก๊ก13,32,สามก๊ก14,3,สามก๊ก2010,95,หงสาจอมราชันย์,13,หนังสือ,166,อาวุธ,7,แอป,45,Dynasty Warriors,53,E-book,81,
ltr
item
สามก๊กวิทยา : Three Kingdoms Academy: วิถีแห่งกุนซือซุนฮก : เสถียร จันทิมาธร
วิถีแห่งกุนซือซุนฮก : เสถียร จันทิมาธร
'วิถีแห่งกุนซือซุนฮก' เป็นคอลัมน์พิเศษเกี่ยวกับเรื่องสามก๊ก ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ผลงานจากปลายปากกา ของอาจารย์ เสถียร จันทิมาธร
https://3.bp.blogspot.com/-MNdg-f-WAdk/WwKdANC8WpI/AAAAAAAAr08/ihUNnSbqgcQwMaB4ra6OrZiZf00oKp_twCLcBGAs/s640/Xun%2BYu.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-MNdg-f-WAdk/WwKdANC8WpI/AAAAAAAAr08/ihUNnSbqgcQwMaB4ra6OrZiZf00oKp_twCLcBGAs/s72-c/Xun%2BYu.jpg
สามก๊กวิทยา : Three Kingdoms Academy
https://www.samkok911.com/2018/05/xun-yu-adviser.html
https://www.samkok911.com/
https://www.samkok911.com/
https://www.samkok911.com/2018/05/xun-yu-adviser.html
true
4216477688648787518
UTF-8
โหลดเนื้อหาทั้งหมด ไม่พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด อ่านเพิ่ม ตอบ เลิกตอบ ลบ โดย หน้าแรก หน้า บทความ ดูทั้งหมด บทความที่เกี่ยวข้อง LABEL ARCHIVE SEARCH เนื้อหาทั้งหมด ไม่พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ต้องขออภัยด้วยครับ กลับหน้าแรก Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec เมื่อเร็ว ๆ นี้ 1 นาทีก่อน $$1$$ minutes ago 1 ชั่วโมงก่อน $$1$$ hours ago เมื่อวานนี้ $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago มากกว่า 5 สัปดาห์ กำลังติดตาม ติดตาม เนื้อหาพิเศษส่วนนี้ ต้องปลดล้อคโดย STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network คัดลอกทั้งหมด เลือกทั้งหมด คัดลอกไว้ในคลิปบอร์ดแล้ว ไม่สามารถคัดลอกได้ กรุณากดปุ่ม [CTRL]+[C] (CMD+C บนเครื่อง Mac) สารบัญ