เป็นอยู่อย่างขงเบ้ง

เป็นอยู่อย่างขงเบ้ง
คมธรรมประจำวัน กับท่าน ว.วชิรเมธี
    วันนี้อาตมาภาพจะแนะนำเคล็ดลับการเป็นอยู่อย่างขงเบ้ง ขงเบ้งนั้นเป็นปราชญ์คนหนึ่งในประวัติศาสตร์จีน ได้รับฉายาว่าเป็นผู้หยั่งรู้ดินฟ้ามหาสมุทร ก็เพราะว่าขงเบ้งนั้นมีสติปัญญาหลักแหลมยิ่งนัก ถ้าเราอยากได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสติปัญญาหลักแหลมเช่นเดียวกันกับขงเบ้ง อาตมาภาพมีวิธี นั่นก็คือ
  1. ต้องคบคนดี : คบคนดีก็คือ มองหาบุคคลต้นแบบให้พบ แล้วเจริญรอยตามเขา
  2. ต้องศึกษาจากคนดี : ศึกษาจากคนดีก็คือ เรียนรู้ว่าเขาประสบความสำเร็จโดยใช้วิธีการอย่างไร แล้วนำวิธีการเช่นนั้นมาใช้บ้าง
  3. ต้องคิดอย่างคนดี : คิดอย่างคนดีก็คือคิดเชิงวิเคราะห์ ไม่คิดเชิงสะเดาะเคราะห์
  4. ต้องเป็นคนดี : เป็นคนดีก็หมายความว่า ต้องเป็นคนดีด้วยตนเอง

     ในท้ายที่สุดนี้ก็ขอฝากไว้ชัด ๆ อีกครั้งหนึ่งว่า

     “กราบไหว้คนดี คนเก่งนับหมื่นนับแสนครั้ง ก็ยังไม่สู้เป็นคนดีด้วยตนเองเพียงครั้งเดียว”


ความคิดเห็น