สถานภาพสามก๊กศึกษาในประเทศไทย

สถานภาพสามก๊กศึกษาในประเทศไทย
"การศึกษาวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊กในสังคมไทย"
     โครงการปริญญาโทวัฒนธรรมจีนศึกษา ภาควิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย วัฒนธรรมจีนศึกษาสโมสร ครั้งที่ 9 ประจำภาคการศึกษา 2/2558 เรื่อง "สถานภาพสามก๊กศึกษาในประเทศไทย" ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 เวลา 09.30-12.30 น. ห้อง LA301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

     "สถานภาพสามก๊กศึกษาในประเทศไทย" บรรยายโดยนักเขียนเรื่องสามก๊กชื่อดัง "ยศไกร ส.ตันสกุล" จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เจ้าของผลงานมากมาย อาทิเช่น สามทัพ สามก๊ก  สามก๊กพิชัยยุทธ์ ยุคดิจิตอล   จดหมายเหตุสามก๊ก ตอน ยอดขุนพลจ๊กก๊ก  จดหมายเหตุสามก๊กฉบับเฉินโซ่ว ฯลฯ

     งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจ เชิญติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ภาควิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 comments

☆ ความคิดเห็นบน FACEBOOK: