Infographic กลยุทธ์การบริหารคนแบบฉบับสามก๊ก

Infographic กลยุทธ์การบริหารคนแบบฉบับสามก๊ก
"Infographic สามก๊กที่ช่วยให้เราบริหารคนได้ดีขึ้น"
     Infographic กลยุทธ์การบริหารคนแบบฉบับสามก๊ก เป็นภาพ Infographic ของเว็บไซต์ infographic.in.th ที่สรุปหลักการบริหารคนของ โจโฉ เล่าปี่ และซุนกวน ไว้ในภาพ ๆ เดียว

     เห็นว่าดีและมีประโยชน์มากสำหรับผู้รักวิชาสามก๊กและสนใจเรื่องหลักการบริหาร จึงนำมาฝาก และบันทึกไว้ให้ทุกท่านได้ชมกันครับ

     สำหรับท่านผู้ที่สนใจงานด้าน Infographic สวยงามอื่น ๆ สามารถไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ infographic.in.th ... มีงานดี ๆ สวย ๆ  น่าสนใจอีกเพียบเลยครับ

Infographic กลยุทธ์การบริหารคนแบบฉบับสามก๊ก

     สามก๊ก ถูกนำมาเป็นบทเรียนและนำมาประยุกต์เข้ากับการบริหารงานต่างๆ ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของพิชัยสงครามในสมัยอดีต การบริหารธุรกิจ การตลาด การวางแผนกลยุทธ์ ฯลฯ ในในเรื่องนั้น มีการใช้สติปัญญา ชิงไหวชิงพริบกันตลอดเวลา เพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ของสามตระกูล “เล่า – โจ – ซุน” ซึ่งเรื่องราวไม่ใช่เพียงแค่การคิดวางแผนและวางกลยุทธรบเพียงอย่างเดียว ยังเอามาปรับใช้ในการวางกลยุทธการบริหารคน ที่สามารถทำตามได้ง่ายๆ ตามสไตล์ของตัวละครทั้ง 3 ได้ดังนี้

โจโฉ : เด็ดขาดและห้าวหาญ

     ปฎิบัติกับทหารที่สวามิภักดิ์กับตนโดยเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นทหารหรือเครือญาติ ใครผลงานดีก็ได้รับรางวัลและการเลื่อนตำแหน่ง ใครทำผิดก็ย่อมได้รับโทษตามความเหมาะสม ฉะนั้นถ้าจะบริหารคนแบบโจโฉก็ต้อง
 1. เชื่อมั่นในตัวเอง
 2. ใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหา
 3. คิดและวางแผนก่อนปฏิบัติ
 4. ให้โอกาสคนมีฝีมือ

เล่าปี่ : เมตตา คุณธรรม

     เล่าปี่ไม่เคยเบียดเบียนคนชั้นล่างที่ลำบากกว่าตน ข้าหลวงบอกให้รีดไถ่ประชาชนและส่งส่วยให้เบื้องบน แต่เล่าปี่ไม่ทำ จึงลาออกจากนายอำเภอ เพราะมีเมตตามากกว่าที่จะเบียดเบียนคนอื่น ถ้าตามสไตล์เล่าปี่ก็ต้อง
 1. ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
 2. ต้องเชื่อมั่นในตัวลูกน้อง
 3. เคารพในสิทธิ์ของผู้อื่น
 4. มีอัธยาศัยไมตรี

ซุนกวน : บริหารดี สามัคคีเกิด

     ซุนกวน มักใช้คำเปรียบเทียบเสมือนพ่อสอนลูกในการดุลูกน้อง ไม่ใช้อำนาจบาตรใหญ่ คำสั่งที่ว่าเอาไปประหาร ตัดคอ หรือถ่วงน้ำจะไม่มีให้เห็นในคำพูด นอกจากคนนั้นจะเป้นศัตรูจริงๆ การบริหารคนแบบซุนกวน ก็ต้องตามนี้เลย
 1. ดูแลลูกน้องบริวารดั่งลูก
 2. ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น
 3. ศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา
 4. กตัญญูรู้คุณ
     การจะบริหารคนได้ ไม่ใช่ต้องวางอำนาจให้คนเกรงกลัวเสมอไป การเอาใจใส่ ผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญ ต้องคิดเสมอว่า หากไม่มีคนใดคนหนึ่งไปบริษัทของเราจะเป็นแบบทุกวันนี้ไม่ได้ ไม่ใช่มัวแต่คิดว่า ไม่มีเขา ก็หาคนมาแทนได้ (ซึ่งในความเป็นจริงจะเป็นอย่างงั้นก็เถอะ แต่คุณก็จะไม่ได้คนที่ภักดีกับคุณจริงๆ) ถ้าหากอยากได้รับความจริงใจ ก็ต้องให้ความจริงใจกับคนอื่นก่อนเสมอ แล้วความยิ่งใหญ่และความสำเร็จจะตามมา !

ที่มา - กลยุทธ์การบริหารคนแบบฉบับสามก๊ก - infographic.in.th

0 comments

☆ ความคิดเห็นบน FACEBOOK: