Loading ...

$show=home

จุดเริ่มต้นของการศึกษาสามก๊ก

แหล่งศึกษาเรียนรู้ ทุกเรื่องราวของวรรณกรรมเพชรน้ำเอกของโลก

สามก๊กวิทยา : THREE KINGDOMS ACADEMY

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อาณาจักร
"สามก๊กวิทยา"
THREE KINGDOMS ACADEMY

สำนวนจีนในสามก๊ก

"สำนวนจีนกว่า 1,700 ปี ที่ยังใช้กันอยู่ ในปัจจุบัน ใครจะรู้ว่าครึ่งร้อยสำนวน ล้วนเกิดจากวรรณคดีเรื่องเยี่ยมนี้" สำนักพิมพ์สุขภาพใจ เป็นสำนักพิมพ์หนึ่งที่ตีพิมพ์หนังสือสามก๊กออกมาแล้วมากมายอาทิเช่น สามก๊ก สำนวนพระยาพระคลัง(หน)ราชบัณฑิตยสภาชำระ พิชัยสงครามสามก๊ก ขุดกรุสมบัติสามก๊ก ฯลฯ และมักจะเปิดตัวหนังสือหรือจัดรายการพิเศษเกี่ยวกับสามก๊กในช่วงงานสัปดาห์หนังสือเสมอ ๆ ล่าสุดทางสำนักพิมพ์กำลังเตรียมออกหนังสือสามก๊กเล่มใหม่ล่าสุดชื่อว่า "สำนวนจีนในสามก๊ก"
สำนวนจีนในสามก๊ก
"สำนวนจีนกว่า 1,700 ปี ที่ยังใช้กันอยู่ ในปัจจุบัน ใครจะรู้ว่าครึ่งร้อยสำนวน ล้วนเกิดจากวรรณคดีเรื่องเยี่ยมนี้"
     สำนักพิมพ์สุขภาพใจ เป็นสำนักพิมพ์หนึ่งที่ตีพิมพ์หนังสือสามก๊กออกมาแล้วมากมายอาทิเช่น สามก๊ก สำนวนพระยาพระคลัง(หน)ราชบัณฑิตยสภาชำระ พิชัยสงครามสามก๊ก ขุดกรุสมบัติสามก๊ก ฯลฯ และมักจะเปิดตัวหนังสือหรือจัดรายการพิเศษเกี่ยวกับสามก๊กในช่วงงานสัปดาห์หนังสือเสมอ ๆ ล่าสุดทางสำนักพิมพ์กำลังเตรียมออกหนังสือสามก๊กเล่มใหม่ล่าสุดชื่อว่า "สำนวนจีนในสามก๊ก"

     "สำนวนจีนในสามก๊ก" เป็นผลงานแปลของคุณ "เชาวน์ พงษ์พิชิต" ที่รวบรวมสำนวนจีนต่าง ๆ อันมีที่มาจากวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก พร้อมกับเรื่องราว เรื่องเล่าเกี่ยวกับสำนวนนั้น ๆ ซึ่งความสนุกของหนังสือเล่มนี้ก็อยู่ที่เรื่องเล่าเหล่านี้ ที่บางสำนวนอยู่ในหนังสือสามก๊ก บางสำนวนเป็นนิทาน คำสอนพื้นบ้านของจีน หาอ่านไม่ได้ง่าย ๆ

     "สำนวนจีนในสามก๊ก" เคยตีพิมพ์มาก่อนหน้านี้ประมาณ 10 กว่าปีได้ ครั้งนี้จึงเป็นการปรับปรุงและตีพิมพ์ใหม่ ให้มีรูปลักษณ์ทันสมัย อ่านง่ายสบายตา คนรุ่นใหม่ที่กำลังศึกษาสามก๊ก หรือผู้ที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้จึ่งไม่ควรพลาด
      
     นี่เป็นเป็นหนังสือสามก๊กที่น่าจับตามอง น่าจับจองเป็นเจ้าของที่สุด สำหรับช่วงปลายปีนี้ครับ

     หากสนใจสามารถสั่งจองได้ที่เว็บไซต์ Book Time หรือ ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือไปทดลองอ่านกันก่อนได้ (ไฟล์ pdf) จาก Link เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องท้ายบทความครับ

เปิดสำนวนแห่งที่มา

     นับแต่มนุษย์เริ่มมีภาษาใช้ในการสื่อสารกัน คำพูด ถ้อยคำก็มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนเรื่อยมาเป็นลำดับ จากคำเป็นวลี จากวลีเป็นประโยค จากประโยคกลายเป็นความ และยังวิวัฒน์เพิ่มขึ้นจนเกิดเป็นสำนวน ภาษิต อุปมาอุปไมย ก่อเกิดสุนทรียภาพทางภาษาอย่างไม่หยุดยั้ง จนในที่สุดก็ปรากฏเป็นวรรณคดี คือเรื่องราวที่ถือได้ว่าแต่งดี มีคุณค่าทั้งเนื้อหาและศาสตร์ศิลป์ทางภาษา

     สามก๊ก ก็เฉกเช่นกัน เพราะผลผลิตที่กลั่นจากความคิดทางภาษาชิ้นนี้ นอกจากเป็นวรรณคดีที่ให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ เล่ห์อุบายในการทำศึกแล้ว คุณค่าทางวรรณศิลป์ก็มิได้ยิ่งหย่อนกว่ากันเลย โดยเฉพาะ สำนวนจีนในสามก๊ก แสดงให้เห็นคุณค่าด้านภาษาจากวรรณคดีอมตะเรื่องนี้ได้อย่างดี ด้วยคนส่วนใหญ่ที่อ่านสามก๊ก มักอ่านเอาความและเพทุบายกันเสียมาก แต่ใครจะรู้ว่า สามก๊กยังเป็นแหล่งกำเนิดของสำนวนจีนที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันถึงครึ่งร้อยสำนวนทีเดียว ไม่ว่าจะเป็น ปล่อยเสือเข้าป่า เยือนกระท่อม 3 ครั้ง จริงใจโปร่งใส ถอดเกราะออกรบ ฯลฯ สำนวนเหล่านี้ เป็นที่รู้จักกันดีของชาวจีน บางสำนวนก็เป็นที่รู้จักหรือคุ้นหูของผู้ที่ชอบภาษาหรือนิยายจีนด้วย

     แหล่งที่มาที่เป็นเนื้อหาในเล่ม ล้วนมาจากพงศาวดาร จดหมายเหตุ หนังสืออ้างอิงโบราณ ที่คุณ เชาวน์ พงษ์พิชิต ตั้งใจค้นคว้ารวบรวมขึ้น จึงทำให้รู้เรื่องราวความเป็นจริงในเชิงลึก ซึ่งแตกต่างจากนิยายสามก๊กที่เคยอ่านกันมา ดังนั้น ผู้ที่ต้องการศึกษาสามก๊กนอกเหนือไปจากฉบับนิยายจึงไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ในเรื่องยังได้กำกับชื่อ ตัวละคร สถานที่ คงไว้ตาม สามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) และให้ชื่ออักษรจีนและภาษากลางในวงเล็บไว้ด้วย เพื่อประโยชน์แก่การต่อยอดศึกษาค้นคว้าของผู้ที่สนใจต่อไป

     สำนวนจีนในสามก๊ก เล่มนี้ ผู้ที่อยากอ่านสามก๊กควรอ่าน เพื่อเห็นถึงคุณค่าของเรื่องราวอมตะที่มีมานานกว่า 1,700 ปี ผู้ที่ไม่เคยอ่านสามก๊กก็ควรอ่าน เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดความเข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้น และผู้ที่เคยอ่านสามก๊กมาแล้วก็ยิ่งต้องอ่าน เพื่อเปิดมุมมองใหม่ที่อาจไม่เคยรู้มาก่อน และไม่ว่าจะเคยอ่านมาก่อนหรือไม่ ที่แน่ ๆ ได้รู้ว่าสำนวนจีนจำนวนหนึ่งที่ใช้กันอยู่มี สามก๊ก เป็นเหตุกำเนิดขึ้นทั้งสิ้น

แด่ประวัติศาสตร์ผู้ก่อเกิดคำคม
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ


สำนวนจีนในสามก๊ก

ผู้แปลแถลง

     ภาษาจีนเป็นภาษาของชาติที่เก่าแก่และใหญ่โตที่สุดชาติหนึ่งในโลก เป็นบ่อเกิดสำนวนที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งบ่อหนึ่ง ซึ่งผู้สนใจในวรรณคดีและภาษานานาชาติจะตักตวงได้ไม่รู้จักหมดสิ้น ในสำนวนดังกล่าวนี้ ส่วนที่มีกำเนิดมาจาก สามก๊ก ทั้งฉบับจดหมายเหตุและฉบับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ก็มีจำนวนไม่น้อย ซึ่งมีคุณค่าสำหรับท่านผู้อ่านที่สนใจศึกษา สามก๊ก เชิงประวัติศาสตร์และเชิงวรรณคดีอมตะ

     ข้าพเจ้าจึงได้เรียบเรียงและแปล สำนวนจีนในสามก๊ก เล่มนี้ นำเสนอท่านผู้อ่านที่เคารพ หวังว่าท่านจะได้ทั้งสาระและอรรถรสจากหนังสือเล่มนี้ด้วย

เชาวน์ พงษ์พิชิต

รายชื่อสำนวนจีนสามก๊ก ที่พบในหนังสือเล่มนี้
 1. ไม้โดดค้ำยาก 一木難支
 2. เยือนกระท่อม 3 ครั้ง 三顧茅廬
 3. พญาลอเริงรำหน้าคันฉ่อง 山雞舞鏡
 4. นอนนิ่งเยี่ยงศพ ใกล้สิ้นลมปราณ 屍居餘氣
 5. เปิดประตูคำนับรับโจร 開門揖盜
 6. จริงใจโปร่งใส 開誠佈公
 7. คนไม้ใจหิน 木人石心
 8. หาได้ยากยิ่ง 不可多得
 9. ไม่รู้จะว่ากระไร 不知所云
 10. บรรทุกด้วยเกวียนตวงด้วยถัง 車載斗量
 11. โรมรุกบุกตะลุย 長驅直入
 12. ประณีตยิ่งกว่าเนรมิต 巧奪天工
 13. วัวแก่เลียลูก 老牛舐犢
 14. ถ้อยคำพร่ำเพรื่อของบัณฑิตเฒ่า 老生常談
 15. ต่างของหนักไปได้ไกล 負重緻遠
 16. สันทัดขบคิดวินิจฉัย 多謀善斷
 17. ให้บำเหน็จตามความชอบ 論功行賞
 18. คุณท่าน “ดีมาก” 好好先生
 19. ถอดเกราะออกรบ 赤膊上陣
 20. ซื้อนาหาเรือน 求田問舍
 21. เสริมกำแพงค่ายคู ย้ายผู้คนข้าวของ 堅壁清野
 22. ควายง่อก๊กเห็นพระจันทร์ก็หอบ 吳牛喘月
 23. การยุทธ์ต้องรวดเร็ว 兵貴神速
 24. ดื่มเหล้าฉุน เมาไม่รู้ตัว 飲醇自醉
 25. ปากรู้มากกว่าใจ 言過其實
 26. ทุ่มกำลังทัพ จับศึกพร่ำเพรื่อ 窮兵黷武
 27. มีขันติธรรมแบกหาบหนักได 忍辱負重
 28. ปล่อยเสือเข้าป่า 縱虎歸山
 29. ผู้รู้สถานการณ์ คือผู้มีสติปัญญาเป็นเลิศ 識時務者為俊傑
 30. บุกหน้าเหมือนผ่าลำไผ่ 勢如破竹
 31. เหมือนแทะซี่โครงไก่ 味如雞肋
 32. บุกไปทิศใด ไร้ผู้ต้านได้ 所向無前
 33. ก่อเหตุใต้รักแร้ 變生肘腋
 34. ผู้เก่งกาจขาดแหล่งสำแดงกำลัง 英雄無用武之地
 35. ลงน้ำเดือด ลุยกองเพลิง 赴湯蹈火
 36. มงกุฎแดนใต้ 南州冠冕
 37. ไยเผาแรงนักหนอ 相煎太急
 38. ไม่พรั่นใจแม้ภัยใกล้ตัว 臨危不顧
 39. คุยเล่นเช่นปกติ 談笑自若
 40. ลดธงเงียบเสียงกลอง 偃旗息鼓
 41. แค่อยากได้บ๊วย กระหายก็คลาย 望梅止渴
 42. คิดกันหลายคน ผลมากหลากหลาย 集思廣益
 43. หยกเกิดหลานเถียน 藍田生玉
 44. ต้นขาเนื้อพูน 髀肉復生
 45. เสียทั้งฮูหยินและรี้พล 賠了夫人又折兵
 46. อุบายแยบยลในถุงไหม 錦囊妙計
 47. ลูกธนูขึ้นสายเต็มเหนี่ยว จำต้องยิงออกไป 箭在弦上,不得不發
 48. น้ำราดลงพื้น เอาคืนมิได้ 覆水難收
 49. กลับใจเปลี่ยนแนวใหม่ 翻然改圖
 50. รังคว่ำไซร้ ไข่ย่อมแตก 覆巢無完卵
เยือนกระท่อม 3 ครั้ง 三顧茅廬

พญาลอเริงรำหน้าคันฉ่อง 山雞舞鏡
รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ : สำนวนจีนในสามก๊ก PRE-ORDER   
ผู้เขียน : เชาว์ พงษ์พิชิต
พิมพ์ครั้งแรก : สิงหาคม 2557
ISBN : 9786167818863
สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ
ขนาด : 14.5 x 21 ซ.ม.
จำนวนหน้า : 280 หน้า
ปก : ปกอ่อน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

กรุณาแสดงความคิดเห็น

ชื่อ

กวนอู,66,การ์ตูน,19,การเมือง,77,กิจกรรม,17,เกม,159,ขงเบ้ง,93,ของสะสม,40,ข่าวสาร,117,คำคมสามก๊ก,77,จูล่ง,21,โจโฉ,65,ซุนกวน,7,เตียวหุย,11,เนื้อหาสามก๊ก,5,บทความ,341,แบบเรียน,8,ปรัชญา,33,เพลง,41,ภาพยนตร์,53,รูปภาพ,67,ลิโป้,8,เล่าปี่,17,วิดีโอ,65,วิธีคิดวิธีทำงาน,13,เว็บไซต์,14,สถานที่,21,สามก๊ก12,14,สามก๊ก13,32,สามก๊ก14,3,สามก๊ก2010,95,สุมาอี้,15,หงสาจอมราชันย์,13,หนังสือ,172,อาวุธ,7,แอป,43,Dynasty Warriors,57,E-book,87,
ltr
item
สามก๊กวิทยา : Three Kingdoms Academy: สำนวนจีนในสามก๊ก
สำนวนจีนในสามก๊ก
"สำนวนจีนกว่า 1,700 ปี ที่ยังใช้กันอยู่ ในปัจจุบัน ใครจะรู้ว่าครึ่งร้อยสำนวน ล้วนเกิดจากวรรณคดีเรื่องเยี่ยมนี้" สำนักพิมพ์สุขภาพใจ เป็นสำนักพิมพ์หนึ่งที่ตีพิมพ์หนังสือสามก๊กออกมาแล้วมากมายอาทิเช่น สามก๊ก สำนวนพระยาพระคลัง(หน)ราชบัณฑิตยสภาชำระ พิชัยสงครามสามก๊ก ขุดกรุสมบัติสามก๊ก ฯลฯ และมักจะเปิดตัวหนังสือหรือจัดรายการพิเศษเกี่ยวกับสามก๊กในช่วงงานสัปดาห์หนังสือเสมอ ๆ ล่าสุดทางสำนักพิมพ์กำลังเตรียมออกหนังสือสามก๊กเล่มใหม่ล่าสุดชื่อว่า "สำนวนจีนในสามก๊ก"
https://3.bp.blogspot.com/-8jLyjbZrghQ/VALw5RB7EII/AAAAAAAAgdQ/Dp_IBJDLYOM/s1600/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%81.gif
https://3.bp.blogspot.com/-8jLyjbZrghQ/VALw5RB7EII/AAAAAAAAgdQ/Dp_IBJDLYOM/s72-c/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%81.gif
สามก๊กวิทยา : Three Kingdoms Academy
https://www.samkok911.com/2014/08/Chinese-idiom-of-the-Three-Kingdoms.html
https://www.samkok911.com/
https://www.samkok911.com/
https://www.samkok911.com/2014/08/Chinese-idiom-of-the-Three-Kingdoms.html
true
4216477688648787518
UTF-8
โหลดเนื้อหาทั้งหมด ไม่พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด อ่านเพิ่ม ตอบ ยกเลิกการตอบ ลบ โดย หน้าแรก หน้า โพสต์ ดูทั้งหมด เรื่องแนะนำสำหรับคุณ หมวดหมู่บทความ เนื้อหาในช่วงเวลา ค้นหา บทความทั้งหมด ไม่พบเนื้อหาที่คุณต้องการ กลับหน้าแรก Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy สารบัญ