สามก๊ก ฉบับ 30 กลยุทธ์ จ๊กก๊ก (ก๊กโจรคุณธรรม)

สามก๊ก ฉบับ 30 กลยุทธ์ จ๊กก๊ก (ก๊กโจรคุณธรรม)
"โจรสูตร ของเล่าปี่"
     ใน "พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตกอัฏฐก นวกนิบาต" มีพระสูตรขององคสัมมาสัมพระพุทธเจ้า บทหนึ่งว่าด้วยเรื่อง "โจรสูตร" ที่สอนให้โจร กลับตัวกลับใจหันมาเอาดี ด้วยวิธีอันละมุนละม่อม ไม่ใช่การหักด้ามพร้าด้วยเข่า แต่เป็นวิธีใช้ไม้อ่อน ค่อย ๆ นวดเฟ้นขัดเกลาความเลวในจิตใจ สอนคุณธรรมให้โจรร้าย กลายเป็น "โจรคุณธรรม" ดังนี้

      "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มหาโจรประกอบด้วยองค์ 8 ประการ ย่อมพลันเสื่อม ตั้งอยู่ไม่นาน องค์ 8 ประการเป็นไฉน คือ ประหารคนที่ไม่ประหารตอบ 1 ถือเอาสิ่งของไม่เหลือ 1 ลักพาสตรี 1 ประทุษร้ายกุมารี 1 ปล้นบรรพชิต 1 ปล้นราชทรัพย์ 1 ทำงานใกล้ถิ่นเกินไป 1 ไม่ฉลาดในการเก็บ 1 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มหาโจรประกอบด้วยองค์ 8 ประการนี้แล ย่อมพลันเสื่อม ตั้งอยู่ไม่นาน"

     "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มหาโจรประกอบด้วยองค์ 8 ประการ ย่อมไม่เสื่อมเร็ว ตั้งอยู่ได้นาน องค์ 8 ประการเป็นไฉน คือ ไม่ประหารคนที่ประหาร 1 ไม่ถือเอาของจนไม่เหลือ 1 ไม่ลักพาสตรี 1 ไม่ประทุษร้ายกุมารี 1 ไม่ปล้นบรรพชิต 1 ไม่ปล้นราชทรัพย์ 1 ไม่ทำงานใกล้ถิ่นเกินไป 1 ฉลาดในการเก็บ 1 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มหาโจรประกอบด้วยองค์ 8 ประการนี้แล ไม่เสื่อมเร็ว ตั้งอยู่ได้นาน"

     ชื่อ "โจรคุณธรรม" นี้ได้ถูกคุณ "เสี้ยวจันทร์" ยกไปตั้งให้กับ "จ๊กก๊ก" ของ "เล่าปี่" ในหนังสือสามก๊กเล่มใหม่ "สามก๊ก ฉบับ 30 กลยุทธ์ จ๊กก๊ก (ก๊กโจรคุณธรรม) นำโดยเล่าปี่" หนังสือแนวจิตวิทยา การจัดการและการบริหาร ที่มาพร้อมกับคำโปรยบนปกหลังว่า

     "เป็นธรรมดา เป็นธรรมชาติของมนุษย์บางจำพวก ที่ต้องการมองเห็นความย่อยยับดับสูญ ความทุกข์ของผู้อื่น เป็นความสุขของตนเอง โดยไม่คิดว่าสักวันความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นจะย้อนกลับสู่ตนเอง"

     อ่านจากชื่อหนังสือ และคำโปรยนี้แล้ว อาจจะคิดว่านี่เป็นหนังสือสามก๊กแนวจิกกัดฝ่ายพระเอก แต่หากเปิดอ่านดูจะพบว่าเป็นหนังสือ ที่นำเสนอวิธีการวางแผนหรือกลยุทธ์ต่าง ๆ ของเล่าปี่ เช่นแผนผนึกกำลัง แผนการรอ อดกลั้นเพื่อการใหญ่ แผนนิ่งสงบสยบมาร แผนผูกใจบริวาร รวม 30 แผน ให้ข้อคิด  เสริมสติ และกำลังใจในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างดี

     ใครสนใจหนังสือเล่มนี้ วันหยุดสุดสัปดาห์ก็ลองไปหาซื้อกันดูได้ตามร้านหนังสือชั้นนำ และลองหาคำตอบกันดูครับว่า "ทำไมเล่าปี่ ต้องเป็นโจรคุณธรรม !?"

สามก๊กฉบับ 30 กลยุทธ์ จ๊กก๊ก (ก๊กโจรคุณธรรม) นำโดย เล่าปี่

คำนิยม

     "เล่มที่อยู่ในมือท่านนี้ ผู้เขียนได้วิเคราะห์กลยุทธ์สถานการณ์ เเผน 30 เเผน ทั้งด้านกำลังคน การเมือง การทหาร เเนวหลักคิด จากเหตุการณ์ในวรรณกรรมเอกของจีน ได้เห็นยุทธวิธี ผลเเห่งเเผน ซึ่งผู้เขียนนำมาเขียนใหม่ พร้อมมีอรรถาธิบายในเเง่มุมต่าง ๆ ให้เห็นด้านเชิงยุทธ์อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เนื้อหาเเน่นด้วยหลักคิดในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เเม้นักบริหารงาน การตัดสินใจ การเเก้ปัญหา การรุก การรับ การเอาชนะใจศัตรูเเละครองใจมิตร มีเเนวคิดด้านสติปัญญาอันเเหลมคม เหมาะกับสถานการณ์การเมืองไทย"
ดร.สมยศ เเสงสุวรรณ                
ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิเเทนคุณเเผ่นดิน 5890

สารบัญ

 • เเผนชีวิต : Map of Life.
 • เเผนผนึกกำลัง : Plan of Power to be Sealed.
 • เเผนสร้างผลงานให้ลือชื่อ : Plan of Showing the Accomplishments.
 • เเผนอดทนอดกลั้นเพื่อการใหญ่ : Enduring for the Great Work Plan.
 • เเผนทำคุณบูชาโทษ : Ungrateful to Supporter Plan.
 • เเผนนิ่งสงบสยบมาร : Being Still to Win Plan.
 • เเผนรักษาสัจจะเป็นยอดคน : Being Honest is Being a real One.
 • เเผนเสียสละ : To Be Devoted one Plan.
 • เเผนสร้างมิตรดีกว่าสร้างศัตรู : To Be Friended Better Than Building Enemy Plan.
 • เเผนผูกใจบริวาร : How to Influence your Followers Plan.

รายละเอียดหนังสือ

 • ชื่อหนังสือ : สามก๊ก ฉบับ 30 กลยุทธ์ จ๊กก๊ก (ก๊กโจรคุณธรรม) นำโดยเล่าปี่
 • ผู้เขียน : เสี้ยวจันทร์
 • สำนักพิมพ์ : เพชรประกาย, สนพ.
 • ISBN : 9786163444691 (ปกอ่อน) 240 หน้า
 • ขนาดรูปเล่ม : 145 x 210 x 13 มม.
 • น้ำหนัก : 320 กรัม
 • เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
 • ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
 • เดือนปีที่พิมพ์ : --/2014

เล่าปี่ โจรคุณธรรม
เล่าปี่ โจรคุณธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องความคิดเห็น