ตามรอยตำนานสามก๊ก

ร่วมสัมผัสเส้นทางใหม่ ตามรอยตำนานสามก๊กอันโด่งดัง
     S.B.A CHINA ขอนําทุกท่านเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวประเทศจีน ณ มณฑลเสฉวน ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศจีน ตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์สามก๊ก ตํานานที่ยิ่งใหญ่ของดินแดนมังกร พาท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพงศาวดารจีนเรื่องยิ่งใหญ่ ที่แพร่หลายไปทั่วโลก นอกจากนี้มณฑลเสฉวน ยังเป็นแหล่งกําเนิดของศาสตร์ “ฮวงจุ้ย” ที่สืบทอดกันมากว่าพันๆ ปี ร่วมค้นหาที่มาของความหมายของศาสตร์นี้ ที่ เมืองล่างจง ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์จริงพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม ด้วยตัวท่านเอง !

    รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บจก. เอส.บี.เอ.ทราเวล เซอร์วิส : อาคาร เอ็ม.พี.เอ. คอมเพล็กซ์ ชั้น 1 ซอยศึกษาวิทยา ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2635-3655 แฟ็กซ์. 0-2635-3822 หรือที่เว็บไซต์ www.sbatravel.co.th

 สถานที่ในตำนาน 

  • เมืองเต๋อหยาง สถานที่ตั้งศาลที่ระลึกถึงบังทอง ขุนศึกคนสําคัญของท่านเล่าปี่ 
  • ด่านเจียนเหมินกวน เส้นทางยุทธศาสตร์รบที่สําคัญ ตามประวัติศาสตร์สามก๊ก พร้อมชมภาพยนต์จำลองเหตุการณ์แบบ 4D
  • เมืองเก่าจาวฮว่า เมืองเดียวเท่านั้นในสมัยสามก๊กที่หลงเหลือและคงสภาพสมบูรณ์ 
  • เมืองล่างจง เมืองหน้าด่านป้องกันด่านเจียนเหมินกวน มีประวัติมากกว่า 4000 ปี หรือเมืองเตียวหุย อีกทั้งยังเป็นแหล่งกําเนิดศาสตร์ฮวงจุ้ย 
  • วัดหวงเจ๋อซื่อ วัดหลวงประจําพระนางบูเช็คเทียน จักพรรดินีเพียงพระองค์เดียวของราชวงศ์จีน 
  • พิพิธภัณฑ์ฮวงจุ้ย รวมค้นหาที่มาของศาสตร์ฮวยจุ้ย เข้าใจถึงที่มา การดูทําเลที่ตั้งตามหลักฮวงจุ้ย
  • เมนูเต้าหู้เจี้ยนเหมิน อาหารที่ดีที่สุดที่มาจากตำนานสามก๊ก ลิ้มลองเนื้อสไตส์เตียวหุย เนื้อวัวขึ้นชื่อ ของดังเมืองล่างจง
  • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พิเศษ โรงแรมที่พัก พร้อมออนเซ็น พักผ่อนคลายสบายตัว
ด่านเจียนเหมินกวน วัดพระนางบูเช็คเทียน เต้าหู้เจียนเหมิน และโรงแรมระดับ 4 ดาว

 รายละเอียดการเดินทาง 

วัน การเดินทาง อาหาร ที่พัก
1 กรุงเทพฯ – เฉิงตู - เดินทางสู่เมืองเต๋อหยาง – ศาลเจ้าบางทอง – เส้นทางโบราณวัวทอง เมืองอันเสี้ยน - / - / เย็น MIANZHOU HOT SPRING HOTEL (4*)
2 เมืองอันเสี้ยน – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว 5.12 – พิพิธภัณฑ์เผ่าเชียน – ด่านเจียนเหมินกวน เดินทางสู่เมืองกวางหยวน เช้า / กลางวัน / เย็น XINGZHAO HOTEL (4*)
3 อุทยานแห่งชาติเทียนเจ้า ณ เมืองกวางหยวน – วัดฝานเทียน – วัดพระนางบูเช็คเทียน
ผาพระพุทธรูป 1000 องค์ – เมืองเก่าจาวฮว่า – เดินทางสู่เมืองล่างจง
เช้า / กลางวัน / เย็น JINGYUAN ZHANFEI HOTEL (4*)
4 เมือง ล่างจง – วังสวรรค์เทียนกง – ชมภาพพยากรณ์เซียวจินหยวนเทียนกัง ภาพหิน 60ภาพ สักการะองค์หลวงพ่อโต – ชมวิวเมืองแห่งศาสตร์ฮวงจุ้ย ที่เขาเจดีย์ขาว – เมืองล่างจง เช้า / กลางวัน / เย็น JINGYUAN ZHANFEI HOTEL (4*)
5 เมืองโบราณล่างจง – สนามสอบจองหงวน – ที่ว่าการเตียวหุย - พิพิธภัณฑ์ฮวงจุ้ย – เดินสู่เมืองเฉิงตู
ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ – ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เช้า / กลางวัน / เย็น CELEBRITY HOTEL (4*)
6 ศาลเจ้าสามก๊ก – ร้านผ้าไหม – สนามบิน – กรุงเทพฯ เช้า / กลางวัน / - -

 กำหนดการเดินทาง - เฉิงตู เส้นทางสามก๊ก 

ด่านเจียนเหมินกวน (Jianmen Pass)
ด่านเจียนเหมินกวน (Jianmen Pass)
รายละเอียดเพิ่มเติมและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

0 comments

☆ ความคิดเห็นบน FACEBOOK: