คำคม อ้องอุ้น

คำคม อ้องอุ้น

ประวัติย่อของอ้องอุ้น

    อ้องอุ้น (จีน: 王允; พินอิน: Wáng Yún) เป็นขุนนางผู้ใหญ่ของพระเจ้าเหี้ยนเต้ ตำแหน่งซือถู มีหน้าที่ให้คำแนะนำสั่งสอนและอบรมประชาชนในด้านศีลธรรมจรรยาและการศึกษา สามก๊กภาษาอังกฤษ แปลว่า Minister of Instruction บ้าง The Great Counsellor บ้าง

     เป็นชาวเมืองไทหงวน ( ไท้เหวียน ) มณฑลซานสี มีฉายาว่าจื่อซือ เป็นคนซื่อตรงจงรักภักดีต่อกษัตริย์ เจ็บร้อนแทนพระเจ้าเหี้ยนเต้ ซึ่งเสียอำนาจการปกครองแผ่นดินแก่ตั๋งโต๊ะ จึงวางแผนการชิงอำนาจ ใช้นางเตียวเสี้ยนเป็นนกต่อ ล่อลิโป้ให้ฆ่าตั๋งโต๊ะเสีย ภายหลังอ้องอุ้นกลับถูกลิฉุย กุยกีนายทหารของตั๋งโต๊ะฆ่าตาย

คำคม อ้องอุ้น

  • “ทุกวันนี้แผ่นดินร้อนทุกเส้นหญ้า เจ้าก็ย่อมแจ้งอยู่แล้ว พระเจ้าเหี้ยนเต้นั้นอุปมาดังฟองไก่ อันวางอยู่เหนือหน้าศิลา ขุนนางกับอาณาประชาราษฎรนั้น อุปมาดังหยากเยื่ออันใกล้กองเพลิง มิได้รู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อใด ตั๋งโต๊ะทำการหยาบช้ากำเริบขึ้น จะชิงเอาราชสมบัติ หาผู้ใดจะคิดล้างตั๋งโต๊ะไม่”
  • “อันความคิดแลฝีมือของท่าน ซึ่งจะอยู่ให้ตั๋งโต๊ะใช้สอยนั้นไม่ควร อุปมาเหมือนแก้วได้แก่วานร”
  • “อันอย่างธรรมเนียมโบราณ ถ้าผู้ใดหาบุญแลสติปัญญามิได้ ก็ย่อมแพ้แก่ผู้มีบุญแลปัญญาความคิด” 
  • “ตัวเรานี้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ก็จริง แต่ชราแล้ว อุปมาเหมือนไม้ใกล้ฝั่ง บุตรของเราคนนี้จะยกให้เป็นภรรยาน้อยท่าน จะได้ฝากผีแก่ท่านสืบไป ถ้าไม่ควร ท่านอย่าได้ถือโทษเลย” 
  • “ทุกวันนี้ข้าพเจ้ามีความสุขเพราะบุญท่าน ข้าพเจ้าจะหาสิ่งใดสนองคุณมิได้ แลนางเตียวเสียนนี้ ข้าพเจ้าเลี้ยงมาแต่น้อย ข้าพเจ้าจะยกให้ท่านเป็นสิทธิ์” 
  • “ซึ่งมหาอุปราชทำดั่งนี้ อุปมาดังสัตว์เดียรัจฉาน” 
  • “บัดนี้ลิฉุย กุยกี จะเอาตัวข้าพเจ้า ครั้นข้าพเจ้าจะรักชีวิตบิดพลิ้วอยู่ ก็จะเกิดอันตรายในพระราชฐานมากไป ข้าพเจ้าจะขอเอาชีวิตไปให้ ลิฉุย กุยกี ฆ่าเสียสนองพระคุณพระองค์”
  • “ตั๋งโต๊ะนั้นเป็นศัตรูราชสมบัติ ทำการหยาบช้าต่อแผ่นดินเป็นอันมาก กูจึงฆ่าเสีย ขุนนางแลราษฎรทั้งปวงก็มีความยินดีด้วย เหตุไฉนตัวมึงจึงมีความเจ็บแค้นด้วยอ้ายขบถ”


2 comments

☆ ความคิดเห็นบน FACEBOOK: