ลกเจ๊ก (สามก๊ก) - คมธรรมประจำวัน

ลกเจ๊ก (สามก๊ก) - คมธรรมประจำวัน
 ร้อยความดี ความกตัญญู มาเป็นที่หนึ่ง
     ลกเจ๊ก (สามก๊ก) เป็นชื่อตอน ๆ หนึ่งในรายการเช้านี้ที่หมอชิต ในช่วง "คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี" ซึ่งเป็นตอนที่ 051/56 ออกอากาศในวันที่ 12 มีนาคม 2556 เป็นตอนที่กล่าวถึงความกตัญญูกตเวทีของลกเจ๊ก ขุนนางของง่อก๊กในสมัยสามก๊ก ผู้ที่ลุกขึ้นเจรจาคัดค้านขงเบ้ง แต่ขงเบ้งกลับยกเรื่องราวของลกเจ๊กในวัยเด็กที่เคยลักขโมยส้มขึ้นมาพูด

     สามก๊กวิทยา ได้เคยนำบทความเรื่อง "ลกเจ๊ก ลูกกตัญญู" ลงเผยแพร่ไว้แล้ว แต่ยังขาดรายละเอียดสำคัญปลีกย่อยตามที่ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย (Vimuttayalaya Institute) ได้กรุณาอธิบายไว้ จึงขออนุญาตนำมาลงเพิ่มเติมเป็นเกร็ดความรู้ให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันครับ

ลกเจ๊ก (สามก๊ก) คมธรรมประจำวัน


3 comments

☆ ความคิดเห็นบน FACEBOOK: