ปรัชญา ๓ ก๊ก กับสังคมโลก

ปรัชญา ๓ ก๊ก กับสังคมโลก

     สามก๊ก เป็น 1 ใน 4 วรรณกรรมชิ้นเอกของจีนที่แพร่หลายไปทั่วโล­ก และนอกจากการอ่านเพื่อความบันเทิงแล้ว สามก๊กยังถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะการนำหลักปรัชญามาใช้ในการเรียนกา­รสอน

     "ปรัชญา ๓ ก๊ก กับสังคมโลก" เป็นตอนที่ 77 และ 78 ของรายการ "The Truth & Happiness" รายการโทรทัศน์ทางช่อง Bangkok Channel ที่นำหลักปรัชญาจากเรื่องสามก๊ก ม­าประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเองและ­ผู้อื่น  เป็นรายการที่นำเสนอสาระที่เป็นความจริงเพ­ื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความสุข­ที่ยั่งยืน ดำเนินรายการโดยคุณ ธนวิตร  โปษกะบุตร, คุณ ประยูร  เลาหบุญญานุกูล และ คุณกัษภัณ  อัมพรทีป

     "ปรัชญา ๓ ก๊ก กับสังคมโลก" แบ่งออกเป็นตอน ๆ ละประมาณ 50 นาที มีเนื้อหาค่อนข้างยาวแต่ละเอียดและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาวิชาสามก๊กเป็นอย่างมากครับ

ปรัชญา ๓ ก๊ก กับสังคมโลก  ตอนที่ ๑

ปรัชญา ๓ ก๊ก กับสังคมโลก  ตอนที่ ๒

ปรัชญา ๓ ก๊ก กับสังคมโลก  ตอนที่ ๓

รอการ Update

ปรัชญา ๓ ก๊ก กับสังคมโลก  ตอนที่ ๔


ความคิดเห็น

  1. เมื่อไรตอนที่ 3 จะอัพเดทครับ ขอบคุณครับ

    ตอบลบ
    คำตอบ
    1. คุณกัษภัณ อัมพรทีป พิธีกรรายการ ผู้Upload คลิปใน Youtube แจ้งว่าตอนที่ 3 ทางสถานีหาเทปไม่เจอ จึงไม่ได้อัพไว้ครับ

      ลบ

แสดงความคิดเห็น