2 เตียวซี 1 เล่าเสี้ยน

2 เตียวซี 1 เล่าเสี้ยน

     สัปดาห์นี้เว็บไซต์หลักของเกมสามก๊ก Dynasty Warriors 8 (Shin Sangokumusou 7) ได้เพิ่มรูปภาพของตัวละครเพียงสองคน นั่นคือ เตียวซี และเล่าเสี้ยน ซึ่งทั้งสองคนคือคู่รักกัน ทั้งในวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

     เตียวซี คือบุตรีของเตียวหุย เล่าเสี้ยน คือบุตรชายของเล่าปี่ เมื่อเล่าเสี้ยนชึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระเจ้าเล่าปี่ ขงเบ้งได้แนะนำให้ยกนางเตียวซีขึ้นเป็นพระมเหสี ซึ่งในหนังสือสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) กล่าวถึงคู่รักคู่นี้ว่า "พระเจ้าเล่าเสี้ยนรักษาราชสมบัติยังหามีมเหสีไม่ ขงเบ้งมหาอุปราชแลขุนนางทั้งปวงพร้อมกัน เห็นลูกสาวเตียวหุย ชื่อนางเตียวซี อายุได้สิบเจ็ดปีมีสติปัญญาหลักแหลมดี ก็นำมาตั้งให้เป็นมเหสีพระเจ้าเล่าเสี้ยน" 

เตียวซี จากเกมสามก๊ก Dynasty Warriors 8 (Shin Sangokumusou 7)

เตียวซี จากเกมสามก๊ก Dynasty Warriors 8 (Shin Sangokumusou 7)
เตียวซี (Zhang XingCai) จากเกมสามก๊ก Dynasty Warriors 8 (Shin Sangokumusou 7)
     แม้ว่าสัปดาห์นี้เกมสามก๊ก Dynasty Warriors 8 จะมีตัวละครเพิ่มมาเพียงสองคน แต่สำหรับเกร็ดความรู้เรื่องสามก๊กคงไม่จบเพียงเท่านี้ เพราะจริง ๆ แล้วในประวัติศาสตร์ มีรายละเอียดเกี่ยวกับ นางเตียวซี ที่พอจะน่าสนใจอยู่บ้าง เพราะ "พระนางเตียวซีมี 2 คน"

     พระนางเตียวซี (張皇后, Empress Zhang) หรือพระนางจางชิงไอ้ (敬哀皇后) (ในเกมเรียก เตียวชิงไข้, Zhang XingCai) เป็นพระมเหสีคนแรกของพระเจ้าเล่าเสี้ยน ในยุคสามก๊ก เป็นธิดาคนโตของเตียวหุยกับนางแฮหัว (ลูกหลานคนสกุลแฮหัว ซึ่งถูกเตียวหุยลักพาตัวมาจากป่าขณะเข้าไปหาฟืนตั้งแต่อายุ 13-14 ปี) นางเตียวซีมีศักดิ์เป็นหลานน้าของแฮหัวป๋า และหลานปู่ของแฮหัวเอี๋ยน สมรสกับเล่าเสี้ยนในปี ค.ศ.223 เสียชีวิต ค.ศ.237 ฝังที่เมืองหนานหลิง (南陵)

     พระนางเตียวซี คนที่สอง เป็นน้องสาวของจางชิงไอ้ แต่ไม่มีบันทึกว่ามีชื่อตัวอย่างไร ในปี ค.ศ.238 ได้ขึ้นเป็นพระมเหสีต่อจากพระนางเตียวซีคนแรกที่เสียชีวิต ต่อมาในปี ค.ศ.264 เมื่อจ๊กก๊กล่มสลาย จึงได้ย้ายตามเล่าเสี้ยนไปอยู่ที่เมืองลกเอี๋ยง

เล่าเสี้ยน จากเกมสามก๊ก Dynasty Warriors 8 (Shin Sangokumusou 7)

เล่าเสี้ยน จากเกมสามก๊ก Dynasty Warriors 8 (Shin Sangokumusou 7)
เล่าเสี้ยน จากเกมสามก๊ก Dynasty Warriors 8 (Shin Sangokumusou 7)
      สรุปได้ว่า นางสองเตียว ทั้งคนพี่และคนน้องได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าเล่าเสี้ยนทั้งคู่ แต่เรื่องบุตรของพระนางเตียวซี ไม่ทราบว่าเป็นคนไหน เพราะเล่าเสี้ยนมีนางสนมเยอะ แต่ก็มีเรื่องเล่าถึงลูกชายที่กำเนิดจากนางเตียวซีกับเล่าเสี้ยนว่า เมื่อครั้งที่แฮหัวป๋าเข้ามาสวามิภักดิ์ พระเจ้าเล่าเสี้ยนได้เชิญแฮหัวป๋าเข้ามาพบแล้วกล่าวว่า

     "บิดาของท่านเสียชีวิตจากภัยสงคราม หาใช่คมดาบจากบรรบุรุษของข้าพเจ้าไม่ " (จึงไม่ควรที่จะต้องกินแหนงแคลงใจกัน) จากนั้นพระเจ้าเล่าเสี้ยนก็ชี้นิ้วไปยังพระราชโอรส แล้วกล่าวว่า "ส่วนเด็กคนนั้น ก็มิใช่อื่นใด เป็นลูกหลานคนสกุลแฮหัว พวกเรากันเองทั้งนั้น" แฮหัวป๋าได้ฟังดำรัสอันเปี่ยมไปด้วยไมตรีดังนั้น จึงยินยอมรับใช้จ๊กก๊กอย่างสุดความสามารถ

     เล่าเสี้ยน คนนี้จึงไม่ธรรมดา ... เพราะในหลาย ๆ เหตุการณ์ เราจะเห็นได้ว่าเขามีความชาญฉลาด ซุกซ่อนอยู่เสมอ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
9 comments

☆ ความคิดเห็นบน FACEBOOK: