โอริกามิกวนอู

โอริกามิ กวนอู : Guan Yu Origami

     โอริกามิ (Origami ,折り紙) คือชื่อเรียกศิลปะการพับกระดาษเป็นรูปร่างต่าง ๆ ที่มือชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น มีรากคำศัพท์มาจากคำว่า "โอริ" ที่แปลว่า "พับ" และ "กามิ" ที่แปลว่า "กระดาษ" สันนิษฐานว่ามีการพับกระดาษเป็นรูปร่างต่าง ๆ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 และเริ่มแพร่หลายไปทั่วโลกในราว ๆ ปี ค.ศ.1900

     เสน่ห์อันน่าหลงไหลของโอริกามิก็คือ การสร้างสรรค์ให้แผ่นกระดาษบาง ๆ หนึ่งแผ่นกลายเป็นรูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ ตามแต่ที่จะจินตนาการ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการพับ บิด งอ หรือปั้น สิ่งที่ห้ามทำในโอริกามิก็คือการตัด หรือทากาว เพราะถ้ามีการตัดหรือทากาวแล้ว คนญี่ปุ่นจะเรียกงานชิ้นนั้นว่า คิริกามิ (Kirigami) แทน

     สำหรับ "โอริกามิกวนอู" ที่นำมาให้ทุกท่านรับชมนั้น เป็นโอริกามิขั้นสูง ที่มีวิธีการพับอันซับซ้อน เป็นผลงานของนักพับกระดาษต่างประเทศชื่อ Leo Lai ซึ่งเขาพับกระดาษได้สวยงามและมหัศจรรย์มาก ... ของแบบนี้หาดูในบ้านเรายาก จากแผ่นกระดาษแผ่นเดียวกลายเป็น โอริกามิกวนอู อันสวยงามนั้น เขาทำได้อย่างไร... ขอเชิญและชื่นชมกัน ณ บัดนี้ (ในเมืองไทย ใครทำได้ ผมจะขอซื้อ)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
โอริกามิ กวนอู : Guan Yu Origami

โอริกามิ กวนอู : Guan Yu Origami

โอริกามิ กวนอู : Guan Yu Origami


ความคิดเห็น