$type=grid$count=3$m=0$sn=0$rm=0$show=home

หนังสือสามก๊ก ออกใหม่$type=three$m=0$rm=0$h=400$c=3$show=home

ปรัชญาจากสามก๊ก$type=slider$count=3$rm=0$show=home

$show=home

WikiSource สามก๊ก

วิกิซอร์ซ (wikisource) เป็นห้องสมุดออนไลน์ซึ่งรวบรวมสิ่งตีพิมพ์ งานเขียน และบทความที่อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์หมดลง และกลายเป็นสาธารณสมบัติ โดยผลงานเหล่านี้จะได้รับการเก็บรวบรวม และบำรุงรักษาโดยสมาชิกของทางวิกิซอร์ซเอง ซึ่งในปัจจุบันวิกิซอร์ซมีสิ่งตีพิมพ์ในเนื้อหาภาษาไทยอยู่หลายชิ้น และหนึ่งในนั้นคือ "สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน)"

WikiSource สามก๊ก

     วิกิซอร์ซ (wikisource) เป็นห้องสมุดออนไลน์ซึ่งรวบรวมสิ่งตีพิมพ์ งานเขียน และบทความที่อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์หมดลง และกลายเป็นสาธารณสมบัติ โดยผลงานเหล่านี้จะได้รับการเก็บรวบรวม และบำรุงรักษาโดยสมาชิกของทางวิกิซอร์ซเอง ซึ่งในปัจจุบันวิกิซอร์ซมีสิ่งตีพิมพ์ในเนื้อหาภาษาไทยอยู่หลายชิ้น และหนึ่งในนั้นคือ "สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน)"

หนังสือสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน)

     ข้อมูลใน "สามก๊ก-วิกิซอร์ซ" ระบุว่า "เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ พ.ศ. 2347 อายุคุ้มครองลิขสิทธิ์ในจึงสิ้นลงเมื่อ พ.ศ. 2397 อันเป็นเวลาห้าสิบปีหลังอสัญกรรม" จึงนับว่าผลงานของท่านเป็นสาธารณสมบัติ เพราะการคุ้มครองลิขสิทธิ์หมดอายุลงแล้ว ตามมาตรา 19 และมาตรา 20 แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งว่า

" มาตรา 19 "
  • ภายใต้บังคับมาตรา 21 และมาตรา 22 ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย 
  • ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย 
  • ถ้าผู้สร้างสรรค์ หรือผู้สร้างสรรค์ร่วม ทุกคนถึงแก่ความตาย ก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก 
  • ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก 
"มาตรา 20"
  • งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น โดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝง หรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก 
  • ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา 19 มาใช้บังคับโดยอนุโลม"
    ใน "สามก๊ก-วิกิซอร์ซ" เท่าที่ผมได้ลองสำรวจดูนั้น ขณะนี้มีผู้เสียสละนั่งพิมพ์ สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ไว้แล้วเรียบร้อยแล้ว 7 ตอน ซึ่งก็ยังนับว่าค่อนข้างน้อยเพราะ สามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) มีจำนวนทั้งสิ้น 87 ตอน แต่กระนั้นก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะในอนาคต คนไทยทุกคนจะมีสิทธิ์ ในวรรณกรรมเอกเรื่องนี้อย่างเต็มที่

     นักอ่านสามก๊กท่านใด มีไฟล์หนังสือสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) และต้องการช่วยเหลือ วิกิซอร์ซ ซึ่งเป็นมูลนิธิ ๆ หนึ่งในเครือข่ายของ วิกิพีเดีย ในการรวบรวมบทความให้ครบถ้วน ก็สามารถสมัครเข้าไปใช้และบันทึกเนื้อหาของสามก๊กไว้ได้

     นอกจากนี้ ในวิกิซอร์ซ ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ ในหน้าหนังสือที่เราสนใจ จะสามารถสั่งพิมพ์เป็นรูปเล่ม หรือดาว์นโหลดไฟล์ PDF มาเก็บไว้อ่านภายหลังในลักษณะของ Ebook ได้อีกด้วย

ไฟล์ PDF ในวิกิซอร์ซ
ในวิกิซอร์ซ อนุญาตให้บันทึกไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้เลย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

     สามก๊ก (Romance of the Three Kingdoms , 三國演義 , Sānguó yǎnyì) เป็นวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง จัดเป็นวรรณกรรมเพชรน้ำเอกของโลก เป็นมรดกทางปัญญาของปราชญ์ชาวตะวันออกที่สุดยอด มีการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ มากกว่า 10 ภาษา และมีการตีพิมพ์อย่างแพร่หลายทั่วโลก แต่งขึ้นประมาณในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 ยุคสมัยราชวงศ์หยวน ประพันธ์โดย หลัว กวั้นจง (羅貫中 , Luó Guànzhōng) 

     สามก๊กฉบับภาษาไทย แปลและเรียบเรียงเป็นครั้งแรกโดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อปี พ.ศ. 2345 ในรูปแบบสมุดไทย ตีพิมพ์ครั้งแรกโดยโรงพิมพ์ของหมอบรัดเลย์ ในปี พ.ศ. 2408 และได้รับการตีพิมพ์ซ้ำอีกครั้งภายใต้ชื่อ "หนังสือสามก๊ก ฉบับราชบัณฑิตยสภา" โดยโรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร ในปี พ.ศ. 2471 ปัจจุบันสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ได้รับการตีพิมพ์ใหม่อีกหลายครั้งโดยหลายสำนักพิมพ์ถือเป็นวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เล่มที่ 2 โดยแปลหลังจากไซ่ฮั่นและเก่าแก่ที่สุดในไทย

กวนอูขี่ม้าเซ๊กเธาวน์

COMMENTS

Name

Android,41,Dynasty Warriors,45,Feature,3,iOS,36,Thailand Blog Awards,10,Windows Phone Apps,2,การ์ตูนสามก๊ก,17,กิจกรรมสามก๊ก,14,เกมส์สามก๊ก,141,ของเล่นสามก๊ก,31,ของสะสมสามก๊ก,28,ข่าวสามก๊ก,70,ข่าวสารทั่วไป,57,คำคมสามก๊ก,72,จูล่งเทพสงคราม,67,เจ้าพระยาพระคลัง(หน),56,บทความจากมิตรสหาย,14,บทความน่าสนใจ,6,บทความสามก๊ก,305,แบบเรียนสามก๊ก,8,ประตูเว็บสามก๊ก,14,ปรัชญาสามก๊ก,13,เพลงสามก๊ก,38,ภาพยนตร์สามก๊ก,40,ภาพสามก๊ก,64,เรื่องย่อสามก๊ก,63,วิดีโอสามก๊ก,61,สถานที่สามก๊ก,21,สามก๊ก12,14,สามก๊ก13,32,สามก๊ก2010,95,สามก๊กการเมือง,58,สามก๊กคำกลอน,31,หงสาจอมราชันย์,11,หนังสือสามก๊ก,148,อาวุธสามก๊ก,7,
ltr
item
สามก๊กวิทยา: WikiSource สามก๊ก
WikiSource สามก๊ก
วิกิซอร์ซ (wikisource) เป็นห้องสมุดออนไลน์ซึ่งรวบรวมสิ่งตีพิมพ์ งานเขียน และบทความที่อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์หมดลง และกลายเป็นสาธารณสมบัติ โดยผลงานเหล่านี้จะได้รับการเก็บรวบรวม และบำรุงรักษาโดยสมาชิกของทางวิกิซอร์ซเอง ซึ่งในปัจจุบันวิกิซอร์ซมีสิ่งตีพิมพ์ในเนื้อหาภาษาไทยอยู่หลายชิ้น และหนึ่งในนั้นคือ "สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน)"
https://4.bp.blogspot.com/-xMeEpHZUMv4/UJNurfhszLI/AAAAAAAAFeE/jnGBlFnH5_E/s1600/WikiSource-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%81.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-xMeEpHZUMv4/UJNurfhszLI/AAAAAAAAFeE/jnGBlFnH5_E/s72-c/WikiSource-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%81.jpg
สามก๊กวิทยา
https://www.samkok911.com/2012/11/WikiSource-Samkok.html
https://www.samkok911.com/
https://www.samkok911.com/
https://www.samkok911.com/2012/11/WikiSource-Samkok.html
true
4216477688648787518
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy