9 Dignities ยศเก้าประการ

9 Dignities ยศเก้าประการ

     ในเรื่องสามก๊กตอน “โจโฉเลิ่อนเป็นที่วุยก๋ง” นั้น ติ๋วเจี๋ยวผู้เป็นที่ปรึกษาได้เข้าไปยกยอปอปั้นโจโฉต่าง ๆ นาๆ แล้วให้โจโฉขอพระราชทานจากพระเจ้าเหี้ยนเต้ ให้เลื่อนตำแหน่งขึ้น จากเดิมที่เป็นมหาอุปราช ให้ยกขึ้นเป็น “วุยก๋ง” อันเป็นตำแหน่งอันสูงและทัดเทียมกับเชื้อพระวงศ์ 

     แม้จะผิดธรรมเนียมจีนโบราณ แต่ด้วยโจโฉในขณะนั้นมีน้ำใจกำเริบ ต้องการอำนาจวาสนา จึงเห็นด้วยกับติ๋วเจี๋ยว และไม่ฟังคำทัดทานจาก ซุนฮก ที่ปรึกษาคู่ใจที่เคยทำศึก ปรึกษาหารือร่วมกันมาแม้แต่น้อย โจโฉไม่พอใจจึงส่งตระบะเปล่าไปให้เพื่อเป็นความหมาย ให้ซุนฮกฆ่าตัวตาย

     ตำแหน่งวุยก๋งนี้ ผู้ที่ได้รับจะมีเครื่องยศประจำตำแหน่งถึงเก้าประการ ซึ่งในหนังสือสามก๊กฉบับต่าง ๆ กล่าวไว้ใกล้เคียงกันดังนี้

  ยศเก้าประการ(9 Dignities)
  สามก๊กฉบับภาษาไทย   สามก๊กฉบับภาษาจีน
สามก๊กภาษาอังกฤษ

  ให้ขี่รถเข้าเฝ้าเทียมม้าแปดม้า

  ให้มีขบวนรถม้าหนึ่งขบวน ประกอบด้วยรถม้าคันใหญ่ประดับทองคำหนึ่งคัน เทียมด้วยม้าวิเศษพันธุ์ดีสีเหลืองแปดตัวและรถรบอีกหนึ่งคัน เทียมด้วยม้าเพศผู้พันธุ์วิเศษสี่ตัว

  Chariots: Gilded chariots drawn by eight horses

  ให้แต่งตัวอย่างลูกหลวงเอก

  ให้มีเสื้อหมวกลายมังกร รองเท้าสีแดง ซึ่งเป็นอาภรณ์สำหรับขุนนางที่เป็นเชื้อพระวงศ์

  Court dresses: Dragon-embroidered robes, headdresses, and shoes

  ให้มีดนตรีแตรสังข์ประโคมเช้าค่ำ

  ให้มีเครื่องดนตรีวงใหญ่สำหรับประโคมในจวน ในการพิธี และในการแห่แหน

  Music at banquets: By royal bands

  ที่อยู่ให้ทาชาดอย่างเรือนหลวง

  ประตูจวนทาสีแดงชาดตามแบบอย่างของพระราชวังและพระตำหนักของฮ่องเต้ ซึ่งห้ามมิให้ราษฎรทั่วไปใช้สีดังกล่าว

  Red doors: Symbols of wealth

  ให้มีท้องพระโรงเป็นที่ออกว่าราชการแก่ขุนนางทั้งปวง

  ให้มีท้องพระโรงสำหรับว่าราชการอย่างพระมหากษัตริย์ และให้มีขั้นบันไดจากพื้นชั้นล่างขึ้นสู่ท้องพระโรงเหมือนพระตำหนักที่ ฮ่องเต้ออกว่าราชการในพระบรมมหาราชวัง

  Inner staircase: Protection for every step

  ให้มีหมู่ทหารสามร้อยรักษาองค์

  ให้มีทหารองครักษ์ทำนองเดียวกับทหารรักษาพระองค์จำนวนสามร้อยนาย

  Imperial Tiger Guard: Three hundred at the gates

  ให้แห่แหนโดยขบวนอย่างเสด็จที่มีประพาส

  ให้มีขวานอาญาสิทธิ์สำหรับใช้บังคับบัญชาทหารและหัวเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ 

  Imperial axes: Commanding and ceremonial symbols

  ให้มีทหารถือเกาทัณฑ์แซงนอกในซ้ายขวาโดยขนาด

  ให้มีเกาทัณฑ์หนึ่งชุดใหญ่ประกอบด้วยเกาทัณฑ์คันสีแดงพร้อมด้วยลูกเกาทัณฑ์ หนึ่งร้อยดอก เกาทัณฑ์สีดำหนึ่งร้อยคัน ลูกเกาทัณฑ์สีดำพันดอก ประดับด้วยลวดลายมังกร

  Bow and arrows: Red-lacquered bow with a hundred arrows

  จะไปแห่งใดให้มีเจ้าพนักงานชูกระถางแห่ธูปไปข้างหน้าอย่างแห่เสด็จ

  ให้มีเครื่องอุปราชูปโภคเสมอด้วยมกุฏราชกุมารห้าอย่างสำหรับสักการะเซ่นไหว้ ศาลาบรรพชน ประกอบด้วยข้าวเกาเหลียงสีดำ สุราหอม ป้านใส่สุรา จอกสุรา และภาชนะสำหรับรองจอกสุรา

  Libation vessels: Jade tablets and libation cups

  • สามก๊กฉบับภาษาไทย จากหนังสือสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)
  • สามก๊กฉบับภาษาจีน จากคำอธิบายในหนังสือสามก๊กฉบับคนขายชาติ ตอนที่ 350 ความเย้ายวนแห่งอำนาจ โดยคุณ เรือง วิทยาคม               
  • สามก๊กภาษาอังกฤษ ของ C. H. Brewitt-Taylor  ตอนที่ 61
     ในเรื่องสามก๊กนอกจากโจโฉแล้ว ยังมีบุคคลที่ได้รับเครื่องยศเก้าประการอีก เช่น ซุนกวน ได้รับจากพระเจ้าโจผี เมื่อยอมสวามิภักดิ์ และ สุมาอี้ ได้รับการพระราชทานจากพระเจ้าโจฮอง หลังจากปราบกบฎโจซองเสร็จสิ้นแล้ว โดยพระเจ้าโจฮองต้องพระราชทานที่ให้กับสุมาอี้ผู้เป็นมหาอุปราชถึงสามครั้ง สุมาอี้จึงจะยอมรับ

0 comments

☆ ความคิดเห็นบน FACEBOOK: