สามก๊ก Three Kingdoms (2010) ตอน 67

สามก๊ก Three Kingdoms (2010) ตอน 67

รายละเอียดและเนื้อเรื่องสามก๊ก Three Kingdoms (2010) ตอน 67

  • เล่าปี่ได้ม้าเฉียวเป็นพวก
  • เล่าเจี้ยงยกเสฉวนให้เล่าปี่
  • เล่าปี่ตั้งกฎหมาย

สามก๊ก Three Kingdoms (2010) ตอน 67-1

สามก๊ก Three Kingdoms (2010) ตอน 67-2


ความคิดเห็น