เทพเจ้าเตียวหุย(ซากง) : God of Butcher

เทพเจ้าเตียวหุย : ซากง

     หากพูดถึงเรื่องเทพเจ้าที่มาจากเรื่องสามก๊ก คนส่วนใหญ่มักนึกถึงแต่ เทพเจ้ากวนอู เพราะพบเห็นสถานที่บูชาต่าง ๆ มากมายอยู่ทั่วทุกมุมโลก แต่ใครจะรู้บ้างว่า ปัจจุบัน สามพี่น้องร่วมสาบาน เล่าปี่ กวนอู และ เตียวหุย ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพกันทุกคน

     ในต่างประเทศอาทิ ไต้หวัน และฮ่องกง นั้น นอกเหนือจากกวนอูที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์แล้ว ยังมีการยกย่องเล่าปี่ เป็นเทพเจ้าแห่งการทอสาน (God of Shoe) และยกย่องเตียวหุย เป็นเทพเจ้าแห่งการค้าเนื้อ (God of Butcher)

     ผมลองสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ เทพเจ้าเตียวหุยในประเทศไทย ก็บังเอิญพบข้อมูลที่เป็นเส้นผมบังภูเขา เพราะใน จ.นครปฐม ติดกับกรุงเทพ มีสถานที่แห่งหนึ่งที่มีการอัญเชิญองค์เทพเจ้าเตียวหุยมาประทับทรงทุกสัปดาห์ และที่นั่นก็คือ ศาลเทพเจ้ากวนอู (ตงหลีตึ๊ง) นครปฐม ของ มูลนิธิสว่างจิต

ศาลเทพเจ้ากวนอู (ตงหลีตึ๊ง) นครปฐม ของ มูลนิธิสว่างจิต
ศาลเทพเจ้ากวนอู (ตงหลีตึ๊ง) นครปฐม ของ มูลนิธิสว่างจิต

     ในประวัติการสร้างศาลแห่งนี้นั้นได้กล่าวว่า เมื่อประมาณปี พ.ศ.2526 ได้มีบุคคลคนหนึ่งเกิดนิมิตฝันว่าบริเวณบ้านหนองจอก (บริเวณที่ตั้งศาลเจ้าในปัจจุบัน) องค์เทพเจ้าเตียวหุย (ซากง) ได้เสด็จลงจากสวรรค์ประทับร่างทรงเพื่อโปรดมวลมนุษย์ในเรื่องการ ทำมาหาเลี้ยงชีพ หน้าที่การงาน อาชีพต่าง ๆ และการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือโปรดมวลมนุษย์

     องค์เทพเจ้าเตียวหุย ได้บัญชาให้สร้างศาลเล็ก ๆ แห่งหนึ่งขึ้น ต่อมาได้ได้รวมรวมศรัทธาจากสาธุชน สร้างเป็น ศาลเทพเจ้ากวนอู และ องค์เทพเจ้าเตียวหุยได้เสด็จลงจากสวรรค์มาประทับร่างทรงเพื่อโปรดมวลมนุษย์ ในเรื่องการทำมาหาเลี้ยงชีพและรักษาโรคภัยไข้เจ็บเรื่อยมา

พุทธสมาคมเพียวเยี้ยวไท้ ศรีราชา จ.ชลบุรี
พุทธสมาคมเพียวเยี้ยวไท้ ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
     นอกจากนี้ยังพบว่ามีสถานที่อีกแห่งที่มีการอัญเชิญรูปสักการะ เทพเจ้าเตียวหุยและมีการประทับร่างทรงเหมือนที่ศาลเจ้ากวนอู นครปฐม คือที่ พุทธสมาคมเพียวเยี้ยวไท้ ศรีราชา จ.ชลบุรี

     ใครมีเรื่องไม่สบายใจ หาทางออกไม่ได้ สะดวกที่ไหน อยู่ใกล้ที่ใดก็ลองไปสักการะดูได้นะครับ

ปล. ได้ของดีมาฝาก เป็นกำหนดการจัดงานที่ศาลเทพเจ้ากวนอู นครปฐม ปี 2555 ทีแรกนึกว่าเป็นใบปลิวธรรมดา แต่ในกระดาษแผ่นนี้ได้รวบรวมวันสำคัญเกี่ยวกับสามก๊กไว้ เช่น
  1. วันคล้ายวันเกิด "องค์เทพเจ้าเล่าปี่ (ตั่วกง)" (เจียวเลี๊ยกเซี่ยตี่) ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 ก.พ.55
  2. วันคล้ายวันเกิด "องค์เทพเจ้ากวนอู (หยี่กง)" (กวงเสี่ยตี้กุง) ในวันเสาร์ ที่ 11 ส.ค.55
  3. วันคล้ายวันเกิด "องค์เทพเจ้าเตียวหุย (ซากง)" (อ๊วงโฮ้วเซี่ยตี่) ในวันอาทิตย์ ที่ 23 ก.ย.55
  4. วันคล้าย "วันร่วมน้ำสาบานซาเสี่ยสี้กุง" (เทพเจ้า 3 พระองค์ เล่าปี่ - กวนอู - เตียวหุย) ในวันที่ 30 มี.ค. - 2 เม.ย.55
กำหนดการจัดงานที่ศาลเทพเจ้ากวนอู นครปฐม ปี 2555

หมายเหตุ วันเหล่านี้แต่ละปีจะไม่ตรงกัน ปีหน้าต้องดูปฏิทินจีนประกอบด้วย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

0 comments

☆ ความคิดเห็นบน FACEBOOK: