ห้องสิน ตำนานการสถาปนาเทพเจ้าจีน

การเสวนา “ห้องสิน ตำนานการสถาปนาเทพเจ้าจีน”
การเสวนา “ห้องสิน ตำนานการสถาปนาเทพเจ้าจีน”
     อาศรมสยาม-จีนวิทยา จะจัดเสวนาในหัวข้อ “ห้องสิน ตำนานการสถาปนาเทพเจ้าจีน” บรรยายโดย คุณนิรันดร นาคสุริยันต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษา ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 14.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 1111 B ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ (ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ)
     ผู้สนใจสามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 0-2677-1008, 0-2677-1009 หรือส่งรายชื่อที่ arsom.siam@gmail.com ในวันและเวลาราชการ
     การเสวนาครั้งนี้ สนับสนุนโดย บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน) ครับ


0 comments

☆ ความคิดเห็นบน FACEBOOK: