คัมภีร์ปลุกชาวโลก : กวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์

คัมภีร์ปลุกชาวโลก : กวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์

     คัมภีร์ปลุกชาวโลก : กวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เป็น ตำราความเชื่อของชาวจีนเกี่ยวกับโอวาทและคำสอนของ เทพเจ้ากวนอู ที่มีต่อบุคคลต่าง ๆ ซึ่งล้วนเป็นคำสอนและคำเตือนให้กระทำแต่คุณงามความดี

     หนังสือเล่มนี้ แต่เดิมมีผู้พิมพ์แจกเพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัว เพราะคำสอนในหนังสือคือธรรมะ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยในหนังสือจะมีทั้งบทภาษาไทยและภาษาจีน รวมทั้งมีวิธีการทำนายจากการปักธูป ว่าเป็นมงคล หรืออัปมงคล อีกด้วย

การปักธูปทำนาย
การปักธูปทำนาย

     คัมภีร์ปลุกชาวโลกฯ เล่มนี้จัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook (ไฟล์ pdf) เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ที่สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปครับ

ความคิดเห็น