Romance of the Three Kingdoms Header ADสามก๊ก ฉบับอ่านธุรกิจพิชิตคน

สามก๊ก ฉบับอ่านธุรกิจพิชิตคน
อ่านสามก๊ก ได้ทั้งธุรกิจและชนะใจคน 
      "สามก๊ก ฉบับอ่านธุรกิจพิชิตคน" เป็นหนังสือสามก๊กออกใหม่ แนวบริหารธุรกิจ ผลงานของนักเขียนผู้ใช้นามปากกาว่า "กิมตังไล้" สำนักพิมพ์ Think Beyond และจัดจำหน่ายโดย บริษัท ไอดีซีฯ จำกัด

      สามก๊กเป็นวรรณกรรมแห่งปราชญ์ตะวันออก ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ทรงคุณค่าในด้านการประพันธ์ที่เยี่ยมยอด แฝงแง่คิดการปกครอง การบริหาร ที่สามารถนำมาประยุกต์ให้เข้ากับธุรกิจในยุคนี้ เพื่อให้เกิดความมั่งคั่ง ร่ำรวยอย่างที่สุด !

 คำนำจากผู้เขียน  

     สามก๊กเป็นวรรณกรรมของจีนและของโลก ที่ได้รวบรวมสรรพศาสตร์หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหลักการบริหารงาน การบริหารคน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เกมการเมือง กลยุทธ์ทางการทหาร การใช้จิตวิทยา และปรัชญา ตลอดจนศิลปะการปกครอง และด้านอื่น ๆ

     ดังนั้น ผู้ที่อ่าน "สามก๊ก" จึงต้องใช้เวลาทำความเข้าใจกับบทบาทของตัวละครแต่ละท่าน ว่ามีแนวความคิด อุปนิสัยใจคอ เป็นอย่างไร แต่ละตัวละครนั้น สามารถสะท้อนแง่คิดในเชิงบวกหรือลบ ขึ้นอยู่ที่ท่านผู้อ่านจะเลือกเรียนรู้ในส่วนที่ดี หรือส่วนที่ไม่ดี เพื่อเป็นคติเตือนใจ หรือเป็นแง่คิดในการปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละท่าน

     เนื่องจาก "สามก๊ก" เป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อหาค่อนข้างยาว มีตัวละครหลากหลายไม่ต่ำกว่า 400 คน มีชื่อเมือง และสถานที่ต่าง ๆ ที่กล่าวอ้างไม่น้อยกว่า 100 แห่ง และมีเหตุการณ์รายละเอียดปลีกย่อยที่เชื่อมโยงตัวละครแต่ละคนเข้าด้วยกัน ท่านผู้อ่านจึงต้องใช้ความอดทน และต้องอ่านหลายครั้ง จึงจะเข้าใจ โดยเฉพาะหนังสือ "สามก๊ก" ฉบับภาษาไทย ซึ่งได้รับการแปลของเจ้าพระยาพระคลัง(หน)

     ในการเขียน "สามก๊ก ฉบับอ่านธุรกิจพิชิตคน" ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้
 • ประการ แรก : ลักษณะการเขียนเป็นแบบการเล่าเรื่อง "สามก๊ก" ทั้งหมดเป็นภาพรวม และมีการแยกตัวละครที่สำคัญ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้น
 • ประการ ที่สอง : ผู้เขียนพยายามแบ่งเหตุการณ์ใน "สามก๊ก" ซึ่งมีระยะเวลา 111 ปี เป็น 3 ช่วงเวลา ในแต่ละช่วงเวลาจะเน้นเหตุการณ์สำคัญ และตัวละครสำคัญในแต่ละยุค เพื่อให้ได้เห็นภาพรวมของเรื่องโดยย่อทั้งหมดก่อน เมื่อท่านผู้อ่านได้กลับไปอ่าน "สามก๊ก" ฉบับมาตรฐานของเจ้าพระยาพระคลัง(หน) จะได้เข้าใจง่ายขึ้น
 • ประการสุดท้าย : ผู้เขียนได้สอดแทรกเทคนิคการบริหารงานในปัจจุบันเข้ากับแนวความคิด หรือ บทบาทของตัวละครที่ได้คัดสรรมา เพื่อเสริมคติสอนใจ เท่าที่จะค้นคว้าได้
     ประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ที่ผู้อ่านได้รับ ขอยกให้เป็นคุณงามความดีทั้งหมดแด่ ผู้แต่ง ผู้แปล และผู้วิจารณ์ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มาจากการค้นคว้าหนังสือ "สามก๊ก" ไม่ว่าจะเป็น ฉบับของเจ้าพระยาพระคลัง(หน) "สามก๊ก ฉบับวณิพก" ของยาขอบ และหนังสือสามก๊กจากผู้เขียนอีกหลายท่านตลอดจน "สามก๊ก" ฉบับภาพยนตร์ และบทวิจารณ์ของท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นอาจารย์ให้กับผู้เขียนตลอดมา

กิมตังไล้ 

 คำนิยม 

     "สามก๊ก ฉบับอ่านธุรกิจพิชิตคน" ของ "กิมตังไล้" เล่มนี้ ได้ "ถอดบทเรียน" นำเอาเทคนิควิธีการบริหารและคติสอนใจจากบทบาทของตัวละครในสามก๊กแต่ละคนซึ่งเป็นภูมิปัญญา "ตะวันออก" มานำเสนอไว้ โดยผนวกกับทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่จาก "ตะวันตก" ได้อย่างลงตัว นับเป็น "คู่มือ" สำหรับนักบริหารที่มีใจสู้ในภาวะเศรษฐกิจผันผวนเช่นปัจจุบันได้อย่างดีเยี่ยม

ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.samkokview.com

สามก๊ก ฉบับอ่านธุรกิจพิชิตคน

 สารบัญ 

 • ความเป็นมาและการสรุปภาพรวมเหตุการณ์สำคัญใน "สามก๊ก" 
 • 1. "โจโฉ" ผู้นำแบบโหด-เลว-ดี สร้าง "วุยก๊ก" ด้วยวิธี "อิงฟ้า" 
 • 2. "ซุนกวน" ผู้นำแบบรับมรดก สร้าง "ง่อก๊ก" ด้วยวิธี "อิงดิน" 
 • 3. "เล่าปี่" ผู้นำแบบผู้ดีตกยาก สร้าง "จ๊กก๊ก" ด้วยวิธี "อิงคน" 
 • 4. "กวนอู" เทพสัตย์ซื่อ ผู้ยอมตายดีกว่าทรยศต่อคำสาบาน 
 • 5. "ลิโป้" เจ้าลูกสามพ่อ จอมเนรคุณ เพราะความรักและความโลภ 
 • 6. "กุยแก" นักวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อย ของภาวะผู้นำ 
 • 7. "ขงเบ้ง" - "บังทอง" - "ชีซี" 3 ปราชญ์แห่งยุคกับบททดสอบการเลือกเจ้านาย 
 • 8. "จูล่ง" ทหารเอก "จ๊กก๊ก" ผู้มีความสามารถในการรบ ตายแบบสงบ และศพสวย 
 • 9. "ลกเจ๊ก" เป็นหนึ่งใน 24 ยอดกตัญญูของชาวจีน 
 • 10. "เตียวเลี้ยว" ทหารกล้า "วุยก๊ก" ผู้พิชิตกองทัพ "กังตั๋ง" ที่เมืองหับป๋า 
 • 11. "สุมาอี้" ผู้วางรากฐานอำนาจให้รุ่นหลานเป็นผู้รวบรวม "สามก๊ก" 
 • 12. "เกียงอุย" ศิษย์เอกของขงเบ้ง เปรียบเสมือนหงส์ที่ถูกแลกมาด้วยเป็ด

 รายละเอียดหนังสือ 

 • ISBN : 9786162364600 
 • ชนิด : ปกอ่อน
 • จำนวนหน้า : 264 หน้า 
 • ขนาดรูปเล่ม : 145 x 210 x 15 มม. 
 • น้ำหนัก : 325 กรัม 
 • เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
 • ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา 
 • สำนักพิมพ์ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก. 
 • เดือนปีที่พิมพ์ : --/2013
 • ราคา : 185.- บาท

No comments:

Powered by Blogger.