สามก๊ก ฉบับอ่านธุรกิจพิชิตคน

สามก๊ก ฉบับอ่านธุรกิจพิชิตคน
อ่านสามก๊ก ได้ทั้งธุรกิจและชนะใจคน 
      "สามก๊ก ฉบับอ่านธุรกิจพิชิตคน" เป็นหนังสือสามก๊กออกใหม่ แนวบริหารธุรกิจ ผลงานของนักเขียนผู้ใช้นามปากกาว่า "กิมตังไล้" สำนักพิมพ์ Think Beyond และจัดจำหน่ายโดย บริษัท ไอดีซีฯ จำกัด

      สามก๊กเป็นวรรณกรรมแห่งปราชญ์ตะวันออก ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ทรงคุณค่าในด้านการประพันธ์ที่เยี่ยมยอด แฝงแง่คิดการปกครอง การบริหาร ที่สามารถนำมาประยุกต์ให้เข้ากับธุรกิจในยุคนี้ เพื่อให้เกิดความมั่งคั่ง ร่ำรวยอย่างที่สุด !

 คำนำจากผู้เขียน  

     สามก๊กเป็นวรรณกรรมของจีนและของโลก ที่ได้รวบรวมสรรพศาสตร์หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหลักการบริหารงาน การบริหารคน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เกมการเมือง กลยุทธ์ทางการทหาร การใช้จิตวิทยา และปรัชญา ตลอดจนศิลปะการปกครอง และด้านอื่น ๆ

     ดังนั้น ผู้ที่อ่าน "สามก๊ก" จึงต้องใช้เวลาทำความเข้าใจกับบทบาทของตัวละครแต่ละท่าน ว่ามีแนวความคิด อุปนิสัยใจคอ เป็นอย่างไร แต่ละตัวละครนั้น สามารถสะท้อนแง่คิดในเชิงบวกหรือลบ ขึ้นอยู่ที่ท่านผู้อ่านจะเลือกเรียนรู้ในส่วนที่ดี หรือส่วนที่ไม่ดี เพื่อเป็นคติเตือนใจ หรือเป็นแง่คิดในการปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละท่าน

     เนื่องจาก "สามก๊ก" เป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อหาค่อนข้างยาว มีตัวละครหลากหลายไม่ต่ำกว่า 400 คน มีชื่อเมือง และสถานที่ต่าง ๆ ที่กล่าวอ้างไม่น้อยกว่า 100 แห่ง และมีเหตุการณ์รายละเอียดปลีกย่อยที่เชื่อมโยงตัวละครแต่ละคนเข้าด้วยกัน ท่านผู้อ่านจึงต้องใช้ความอดทน และต้องอ่านหลายครั้ง จึงจะเข้าใจ โดยเฉพาะหนังสือ "สามก๊ก" ฉบับภาษาไทย ซึ่งได้รับการแปลของเจ้าพระยาพระคลัง(หน)

     ในการเขียน "สามก๊ก ฉบับอ่านธุรกิจพิชิตคน" ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้
 • ประการ แรก : ลักษณะการเขียนเป็นแบบการเล่าเรื่อง "สามก๊ก" ทั้งหมดเป็นภาพรวม และมีการแยกตัวละครที่สำคัญ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้น
 • ประการ ที่สอง : ผู้เขียนพยายามแบ่งเหตุการณ์ใน "สามก๊ก" ซึ่งมีระยะเวลา 111 ปี เป็น 3 ช่วงเวลา ในแต่ละช่วงเวลาจะเน้นเหตุการณ์สำคัญ และตัวละครสำคัญในแต่ละยุค เพื่อให้ได้เห็นภาพรวมของเรื่องโดยย่อทั้งหมดก่อน เมื่อท่านผู้อ่านได้กลับไปอ่าน "สามก๊ก" ฉบับมาตรฐานของเจ้าพระยาพระคลัง(หน) จะได้เข้าใจง่ายขึ้น
 • ประการสุดท้าย : ผู้เขียนได้สอดแทรกเทคนิคการบริหารงานในปัจจุบันเข้ากับแนวความคิด หรือ บทบาทของตัวละครที่ได้คัดสรรมา เพื่อเสริมคติสอนใจ เท่าที่จะค้นคว้าได้
     ประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ที่ผู้อ่านได้รับ ขอยกให้เป็นคุณงามความดีทั้งหมดแด่ ผู้แต่ง ผู้แปล และผู้วิจารณ์ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มาจากการค้นคว้าหนังสือ "สามก๊ก" ไม่ว่าจะเป็น ฉบับของเจ้าพระยาพระคลัง(หน) "สามก๊ก ฉบับวณิพก" ของยาขอบ และหนังสือสามก๊กจากผู้เขียนอีกหลายท่านตลอดจน "สามก๊ก" ฉบับภาพยนตร์ และบทวิจารณ์ของท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นอาจารย์ให้กับผู้เขียนตลอดมา

กิมตังไล้ 

 คำนิยม 

     "สามก๊ก ฉบับอ่านธุรกิจพิชิตคน" ของ "กิมตังไล้" เล่มนี้ ได้ "ถอดบทเรียน" นำเอาเทคนิควิธีการบริหารและคติสอนใจจากบทบาทของตัวละครในสามก๊กแต่ละคนซึ่งเป็นภูมิปัญญา "ตะวันออก" มานำเสนอไว้ โดยผนวกกับทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่จาก "ตะวันตก" ได้อย่างลงตัว นับเป็น "คู่มือ" สำหรับนักบริหารที่มีใจสู้ในภาวะเศรษฐกิจผันผวนเช่นปัจจุบันได้อย่างดีเยี่ยม

ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.samkokview.com

สามก๊ก ฉบับอ่านธุรกิจพิชิตคน

 สารบัญ 

 • ความเป็นมาและการสรุปภาพรวมเหตุการณ์สำคัญใน "สามก๊ก" 
 • 1. "โจโฉ" ผู้นำแบบโหด-เลว-ดี สร้าง "วุยก๊ก" ด้วยวิธี "อิงฟ้า" 
 • 2. "ซุนกวน" ผู้นำแบบรับมรดก สร้าง "ง่อก๊ก" ด้วยวิธี "อิงดิน" 
 • 3. "เล่าปี่" ผู้นำแบบผู้ดีตกยาก สร้าง "จ๊กก๊ก" ด้วยวิธี "อิงคน" 
 • 4. "กวนอู" เทพสัตย์ซื่อ ผู้ยอมตายดีกว่าทรยศต่อคำสาบาน 
 • 5. "ลิโป้" เจ้าลูกสามพ่อ จอมเนรคุณ เพราะความรักและความโลภ 
 • 6. "กุยแก" นักวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อย ของภาวะผู้นำ 
 • 7. "ขงเบ้ง" - "บังทอง" - "ชีซี" 3 ปราชญ์แห่งยุคกับบททดสอบการเลือกเจ้านาย 
 • 8. "จูล่ง" ทหารเอก "จ๊กก๊ก" ผู้มีความสามารถในการรบ ตายแบบสงบ และศพสวย 
 • 9. "ลกเจ๊ก" เป็นหนึ่งใน 24 ยอดกตัญญูของชาวจีน 
 • 10. "เตียวเลี้ยว" ทหารกล้า "วุยก๊ก" ผู้พิชิตกองทัพ "กังตั๋ง" ที่เมืองหับป๋า 
 • 11. "สุมาอี้" ผู้วางรากฐานอำนาจให้รุ่นหลานเป็นผู้รวบรวม "สามก๊ก" 
 • 12. "เกียงอุย" ศิษย์เอกของขงเบ้ง เปรียบเสมือนหงส์ที่ถูกแลกมาด้วยเป็ด

 รายละเอียดหนังสือ 

 • ISBN : 9786162364600 
 • ชนิด : ปกอ่อน
 • จำนวนหน้า : 264 หน้า 
 • ขนาดรูปเล่ม : 145 x 210 x 15 มม. 
 • น้ำหนัก : 325 กรัม 
 • เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
 • ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา 
 • สำนักพิมพ์ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก. 
 • เดือนปีที่พิมพ์ : --/2013
 • ราคา : 185.- บาท

ความคิดเห็น