Romance of the Three Kingdoms Header ADสามก๊ก Three Kingdoms (2010) ตอน 02

สามก๊ก Three Kingdoms (2010) ตอน 02
สามก๊ก Three Kingdoms (2010) ตอน 02

รายละเอียดและเนื้อเรื่องสามก๊ก Three Kingdoms (2010) ตอน 02

     หลังจากที่โจโฉลอบสังหารตั๋งโต๊ะล้มเหลวก็ทำให้อ้องอุ้นตระหนักดีว่าหายนะต้องมาถึงตนอย่างแน่นอนจึงได้ชักกระบี่หมายปลิดชีวิตตนเอง แต่กลับถูกเตียวเสี้ยนลูกสาวบุญธรรมขัดขวางเอาไว้

     เตียวเสี้ยนรำพันถึงชาติกำเนิดอันแสนรันทดของนาง จากนั้นก็เตือนสติพ่อบุญธรรมให้อดทนอดกลั้นเพื่อภารกิจอันยิ่งใหญ่ในอันที่จะกำจัดตั๋งโต๊ะเป็นสำคัญ ทำให้อ้องอุ้นได้สติขึ้นมา

     ตั๋งโต๊ะนำทหารบุกเข้ามาในจวนที่พักของอ้องอุ้นโดยคาดคั้นอ้องอุ้นสมรู้ร่วมคิดกับโจโฉหรือไม่อ้องอุ้นปฏิเสธเสียงแข็งจึงทำให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้

     โจโฉหนีตายไปจนถึงอำเภอจงโมวเสี้ยน แต่เมื่อถูกคนจำได้ก็ถูกจับกุม นึกไม่ถึงว่าตันก๋งซึ่งเป็นนายอำเภอที่มีคุณธรรมเห็นแก่ชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญถึงกับละทิ้งตำแหน่งขุนนางติดตามโจโฉเพื่อภารกิจอันยิ่งใหญ่ต่อไป

สามก๊ก Three Kingdoms (2010) ตอน 2


No comments:

Powered by Blogger.