9 บรรลัย หนอนบ่อนไส้ในพิชัยสงครามขงเบ้ง

9 บรรลัย หนอนบ่อนไส้ในพิชัยสงครามขงเบ้ง
ผู้ประพฤติเก้าอย่างนี้ คือหนอนบ่อนไส้ หากปล่อยไว้รอบกาย ย่อมพ่ายแพ้

     พิชัยสงครามขงเบ้ง ตำราวิชาการที่ขงเบ้ง สมุหนายกแห่งอาณาจักรจ๊กก๊ก ประพันธ์ขึ้นตั้งแต่สมัยสามก๊ก ในตำรานั้น มีอยู่บท ๆ หนึ่ง ได้กล่าวถึงบุคคลอันตราย 9 ประเภท ที่เปรียบเป็นดั่งหนอนบ่อนไส้ คอยสร้างความบรรลัย บ่อนทำลายกองทัพ

     หนอนบ่อนไส้ทั้ง 9 ประเภท มีดังนี้

1. ทหารสอดแนมและเวรยามไม่รู้แจ้งในเหตุการณ์ ไม่จุดไฟสัญญาณให้ทันเวลา

1. ทหารสอดแนมและเวรยามไม่รู้แจ้งในเหตุการณ์ ไม่จุดไฟสัญญาณให้ทันเวลา

2. ขัดคำสั่งถ่วงเวลา ทำให้เกิดความปั่นป่วนในกองทัพ

2. ขัดคำสั่งถ่วงเวลา ทำให้เกิดความปั่นป่วนในกองทัพ

3. รุก รับ ร่น ถอย ไม่ฟังเสียงฆ้องกลอง

3. รุก รับ ร่น ถอย ไม่ฟังเสียงฆ้องกลอง

4. เป็นผู้ใหญ่ไม่เห็นใจผู้น้อย หักจ่ายขูดรีดผู้ใต้บังคับบัญชา

4. เป็นผู้ใหญ่ไม่เห็นใจผู้น้อย หักจ่ายขูดรีดผู้ใต้บังคับบัญชา

5. หาผลประโยชน์อันมิชอบใส่ตน ไม่เหลียวแลความทุกข์ของประชาชน

5. หาผลประโยชน์อันมิชอบใส่ตน ไม่เหลียวแลความทุกข์ของประชาชน

6. ปั้นน้ำเป็นตัว กุข่าวร้าย อันไม่เป็นมงคล

6. ปั้นน้ำเป็นตัว กุข่าวร้าย อันไม่เป็นมงคล

7. เอะอะโวยวาย ก่อกวนผู้บังคับบัญชา

7. เอะอะโวยวาย ก่อกวนผู้บังคับบัญชา

8. โอหัง บังอาจ ไม่เชื่อฟังเบื้องบน

8. โอหัง บังอาจ ไม่เชื่อฟังเบื้องบน

9. ยักยอกเงินกองกลาง แจกจ่ายแก่คนใกล้ตัวตามใจชอบ

9. ยักยอกเงินกองกลาง แจกจ่ายแก่คนใกล้ตัวตามใจชอบ


     ผู้ประพฤติเก้าอย่างนี้ คือหนอนบ่อนไส้ในกองทัพ กองทัพใดมีไว้ ย่อมต้องพบกับความพ่ายแพ้อย่างมิต้องสงสัย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องความคิดเห็น