$show=home

จุดเริ่มต้นของการศึกษาสามก๊ก !

แหล่งศึกษาเรียนรู้ ทุกเรื่องราวของวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก

สามก๊ก

3 ปัจจัยที่ทำให้ขงเบ้งยืมลูกเกาทัณฑ์ได้จริง

3 ปัจจัยที่ทำให้ขงเบ้งยืมลูกเกาทัณฑ์ได้จริง
"เรื่องขงเบ้งลวงเอาลูกเกาทัณฑ์จากโจโฉเป็นเรื่องที่ทำได้จริง"
     ในเรื่องสามก๊กตอนขงเบ้งลวงเอาลูกเกาทัณฑ์จากโจโฉ เป็นตอนหนึ่งที่มีการถกเถียงกันมากว่า ไม่มีจริง และหรือถ้ามีจริง ทำไมทหารของโจโฉจึงไม่ใช้ลูกเกาทัณฑ์ติดไฟ กองเรือของขงเบ้งจะได้ถูกไฟครอกตายหมด

     เรื่องนี้จึงทำให้ผมต้องออกมาค้นคว้าอีกครั้ง แต่คงต้องตัดประเด็น “ไม่มีจริง” ออกไปก่อนเพราะไม่มีปัญญาย้อนเวลาหาอดีต แต่เรื่องทำไมโจโฉไม่ใช้ลูกเกาทัณฑ์ไฟ และปัจจัยที่ทำให้ขงเบ้งยืมลูกเกาทัณฑ์ได้จริงนั้น ผมพอจะหาเหตุหาผลมาอธิบายได้อยู่บ้าง

สถานการณ์

ขงเบ้งยืมเกาทัณฑ์จากภาพยนตร์เรื่อง สามก๊กโจโฉแตกทัพเรือ
ขงเบ้งยืมเกาทัณฑ์จากภาพยนตร์เรื่อง สามก๊กโจโฉแตกทัพเรือ
     ในหนังสือสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ได้กล่าวถึงบรรยากาศในตอนนี้ โดยละเอียดว่า

     “แล้วขงเบ้งก็ถอยเรือรบนั้นมา จึงให้มัดฟางแลหญ้าผูกเรียงไว้สองข้างแคมเรือรบ แล้วเอาผ้าดำนั้นคลุมมัดหญ้าแลฟางทั้งยี่สิบลำ ครั้นจัดแจงสำเร็จแล้วให้เอาพวนใหญ่ผูกโยงเรือนั้นทุกลำรีบแจวขึ้นไปถึงกอง ทัพโจโฉเวลาประมาณสามยามเศษ

     ขณะนั้นเปนเดือนสิบสองข้างแรมหมอกลงหนัก ขงเบ้งจึงให้ทหารทั้งปวงตีฆ้องกลองโห่ร้องอื้ออึงขึ้น โลซกเห็นดังนั้นก็ตกใจตัวสั่นดุจดังว่านั่งอยู่ในกองเพลิงด้วยมิได้รู้ เหตุผล จึงถามขงเบ้งว่า ทหารเรามาน้อยแต่เพียงนี้ แม้โจโฉยกทัพเรือมารบพุ่งท่านจะคิดอ่านต้านทานประการใด ขงเบ้งหัวเราะแล้วบอกเปนนัยว่า หมอกลงหนักอยู่ที่ไหนโจโฉจะอาจยกทัพเรือออกมา ท่านกับเราตั้งหน้าเสพย์สุราเล่นให้สบายใจกว่าจะสว่างขึ้น เราจึงจะถอยเรือล่องกลับลงไป

     ฝ่ายโจโฉได้ยินเสียงฆ้องกลองอื้ออึงดังนั้น ก็รู้ว่าทหารจิวยี่มาทำการ ครั้นจะให้เรือรบออกรบพุ่งหมอกก็ลงหนักไม่เห็นกันถนัด แลเกรงอยู่ว่าจิวยี่จะให้ทหารมาซุ่มไว้คอยรบกระหนาบ จึงสั่งอิกิ๋มมอกายให้เอาเรือรบทอดตั้งมั่นไว้ ให้แต่ทหารทั้งปวงระดมยิงเกาทัณฑ์ไป แล้วให้เตียวเลี้ยวซิหลงคุมทหารเปนอันมากลงไประดมยิงทหารจิวยี่ตามริมชายทเล แลนายทหารบกแลเรือทั้งสองกองเห็นแต่เรือเรียงกันตะคุ่มอยู่มิได้เห็นทหารว่า มากแลน้อย ก็ให้ทหารยิงเกาทัณฑ์ระดมไปเอาเรือรบนั้นดังห่าฝน ขงเบ้งให้ทหารทั้งปวงแอบมัดฟางแลหญ้าเปนหุ่นชูขึ้นไว้ ครั้นเห็นลูกเกาทัณฑ์ติดมัดฟางแลหญ้ามากแล้วก็ให้หยุดฆ้องกลองเสีย ให้กลับเรือรบแคมหนึ่งเข้ารับลูกเกาทัณฑ์อีก ให้ตีฆ้องกลองอื้ออึง เห็นลูกเกาทัณฑ์ติดมากแล้วพอสว่างขึ้น

     ขงเบ้งจึงแกล้งร้องเย้ยว่า ขอบใจมหาอุปราชให้ลูกเกาทัณฑ์แก่เราเปนอันมาก แลลูกเกาทัณฑ์นี้ก็จะกลับมารบสนองคุณท่าน แล้วก็รีบแจวล่องกลับลงไป ฝ่ายทหารโจโฉเห็นเรือรบทหารจิวยี่กลับไปดังนั้นก็เอาเนื้อความไปบอกแก่โจโฉ ทุกประการ โจโฉจึงให้ทหารลงเรือเร็วรีบตามไปทางประมาณสองร้อยเส้นก็ไม่ทัน”

     เราจะนำเนื้อความข้างต้นนี้มาวิเคราห์กัน โดยแบ่งตามปัจจัยต่าง ๆ 3 ประการดังนี้

1. เวลา

ขงเบ้งออกเรือหลังเที่ยงคืน ในคืนเดือนสิบสองข้างแรม แสดงว่ามืดสนิท
ขงเบ้งออกเรือหลังเที่ยงคืน ในคืนเดือนสิบสองข้างแรม แสดงว่ามืดสนิท

     เนื้อความตามบทบรรยายในวรรณกรรม ทำให้เราทราบว่า ขงเบ้งออกเรือมาถึงกองทัพโจโฉในเวลาประมาณ "สามยามเศษ" คิดเป็นเวลาแบบไทย นั่นก็คือในช่วงเวลา "24.00 - 03.00 น." ระหว่างเที่ยงคืนถึงตีสาม


     คืนนั้นเป็นคืน "เดือนสิบสองข้างแรม" เป็นคืนเดือนมืด มองพระจันทร์ยังแทบไม่เห็น ท้องฟ้าจึงมืดสนิท ขงเบ้งเลือกออกเรือในเวลาและจังหวะที่เหมาะสมที่สุด ทหารของโจโฉไม่มีที่จะทางสังเกตุเห็นได้เลย

2. สถานที่

หมอกเมืองจีนในเวลากลางวันยังขนาดนี้ กลางคืนเดือนมืดคงไม่ต้องพูดถึง
หมอกเมืองจีนในเวลากลางวันยังขนาดนี้ กลางคืนเดือนมืดคงไม่ต้องพูดถึง

     สถานที่เกิดเหตุนั้นเป็นที่ ๆ “หมอกลงหนัก” หมอกจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่อาจทำให้ใช้ลูกเกาทัณฑ์ไฟ เพราะหมอกในประเทศจีน ไม่ใช่หมอกธรรมดา ๆ ซึ่งคนทางภาคเหนือของประเทศไทยเรา น่าจะพอรู้บ้างว่าเวลาที่หมอกลงหนักมันเป็นอย่างไร

     เวลาหมอกลงหนัก แค่มองไปข้างหน้าสัก 3 เมตรก็แทบจะมองไม่เห็นแล้ว หรือถ้าลองเอามือโบกไปมาในอากาศ มือก็จะเปียก ใครขับรถมอเตอร์ไซด์ฝ่าหมอกแบบนี้ตัวจะชุ่มเหมือนเปียกฝน เพราะความชื้นในอากาศที่ทำให้เกิดหมอกได้นั้น จะมีความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับ 95 – 100 % เลยทีเดียว อีกทั้งเมื่อรวมกับความเย็นเยือกยามค่ำคืนริมฝั่งน้ำ โอกาสที่จะใช้เกาทัณฑ์ไฟจึงมีน้อยมาก

เมื่อถ่ายภาพพร้อมกับแฟลช จะเห็นหยดน้ำในอากาศชัดเจน
เมื่อถ่ายภาพพร้อมกับแฟลช จะเห็นหยดน้ำในอากาศชัดเจน

3. กองกำลัง 

ภาพวาดเรือของขงเบ้งตามจินตนาการ
ภาพวาดเรือของขงเบ้งตามจินตนาการ

     กองเรือของขงเบ้งมากันยี่สิบลำ เป็นกองเรือสีดำตะคุ่มเพราะขงเบ้งให้เอาผ้าดำคลุมหุ่นฟางไว้ พร้อมกับตีฆ้องกลองโห่ร้องอื้ออึง ทำให้ฟังดูเหมือนมีมาก ขงเบ้งเป็นฝ่ายรุกและริเริ่มอุบาย จึงมีความพร้อมต่อสถานการณ์นี้อย่างเต็มเปี่ยม

ทหารของโจโฉยิงเกาทัณฑ์ตอบโต้อย่างเร่งรีบ
ทหารของโจโฉยิงเกาทัณฑ์ตอบโต้อย่างเร่งรีบ

     ส่วนกองเรือโจโฉประจำการอยู่ชายฝั่ง มองไม่เห็นว่าเรือที่มาเป็นเรืออะไร จำนวนเท่าไร เกรงว่าจะเป็นอุบายจึงไม่กล้าออกเรือ อีกทั้งหากปล่อยให้เวลาล่วงเลยไป เรือจะประชิดบุกมาถึงฝั่งได้ ทหารโจโฉจึงต้องรีบฉกฉวย คว้าเกาทัณฑ์ยิงสวนไปก่อนโดยไม่มีเวลาเตรียมไฟและหัวเกาทัณฑ์เพลิง

ไม่ใช่เรื่องเกินจริง

ขงเบ้งยืมลูกเกาทัณฑ์ได้จริง
ภาพนี้มีความหมาย เพราะคนวาด ๆ รูปเกาทัณฑ์เป็นสัญลักษณ์เงินเหรินหมินปี้ หรือ หยวน (¥) ของจีน

     เรื่องการยืมเกาทัณฑ์ของขงเบ้งจึงถึงพร้อมในปัจจัยทั้งสาม คือ เวลา สถานที่ และกำลัง ทุกสิ่งล้วนเป็นใจแก่ขงเบ้ง จึงสรุปได้ว่า เรื่องขงเบ้งลวงเอาลูกเกาทัณฑ์ เป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้จริง ไม่ใช่เรื่องเหลวไหล มโนสาเร่

     หลังเหตุการณ์นั้น... ขงเบ้งได้เฉลยว่าเขาได้ทำนายเหตุการณ์และพยากรณ์อากาศเอาไว้แต่แรกแล้ว  ตามที่ได้กล่าวแก่โลซกว่า

     “อันธรรมดาเปนชายชาติทหาร ถ้าไม่รู้คเนการฤกษ์บนแลฤกษ์ตํ่า ก็มิได้เรียกว่ามีสติปัญญา ซึ่งเราจะมาทำการทั้งนี้เพราะรู้ว่าวันนี้หมอกจะลงหนัก เราจึงอาจให้ทัณฑ์บนจิวยี่ไว้”

ซึ่งเราจะมาทำการทั้งนี้เพราะรู้ว่าวันนี้หมอกจะลงหนัก
ซึ่งเราจะมาทำการทั้งนี้เพราะรู้ว่าวันนี้หมอกจะลงหนัก

ภาพล้อเลียนเหตุการณ์ สมมุติว่าโจโฉใช้ลูกเกาทัณฑ์ไฟ
ภาพล้อเลียนเหตุการณ์ สมมุติว่าโจโฉใช้ลูกเกาทัณฑ์ไฟ


      ลำพัง อ่านสามก๊กสามจบ... คงจะไม่พอเพราะต้องหาความรู้รอบตัวมาอ่านเสริมด้วย ... ยิ่งอ่านก็จะยิ่งสนุกและชื่นชอบเพราะ 'ล่อกวนตง' คนแต่งเรื่องสามก๊ก เขาแต่งได้ดีสมเหตุและสมผล

     ทั้งนี้ หากเพื่อนนักอ่านท่านใดมีความเห็นต่าง และยังคิดว่าเรื่องทำนองนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริง ขอเชิญแสดงความคิดเห็นของท่าน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันครับ

ความคิดเห็น

ชื่อ

กวนอู,61,การ์ตูน,18,การเมือง,75,กิจกรรม,16,เกม,156,ขงเบ้ง,83,ของสะสม,38,ข่าวสาร,115,คำคมสามก๊ก,75,โจโฉ,60,ซุนกวน,6,เนื้อหาสามก๊ก,5,บทความ,337,แบบเรียน,8,ปรัชญา,19,เพลง,41,ภาพยนตร์,49,รูปภาพ,66,เล่าปี่,15,วิดีโอ,63,เว็บไซต์,14,สถานที่,21,สามก๊ก12,14,สามก๊ก13,32,สามก๊ก14,3,สามก๊ก2010,95,หงสาจอมราชันย์,13,หนังสือ,166,อาวุธ,7,แอป,45,Dynasty Warriors,53,E-book,81,
ltr
item
สามก๊กวิทยา : Three Kingdoms Academy: 3 ปัจจัยที่ทำให้ขงเบ้งยืมลูกเกาทัณฑ์ได้จริง
3 ปัจจัยที่ทำให้ขงเบ้งยืมลูกเกาทัณฑ์ได้จริง
เรื่องขงเบ้งลวงเอาลูกเกาทัณฑ์ เป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้จริง ไม่ใช่เรื่องเหลวไหล มโนสาเร่ เพราะเหตุการณ์นี้ถึงพร้อมด้วยปัจจัยทั้ง 3 คือ เวลา สถานที่ และกำลัง
https://1.bp.blogspot.com/-OJmzu6pcABs/WPTIcZY1hAI/AAAAAAAApcM/_m1QupzZI5krcgYIWtFXhChLdjqgclo0gCLcB/s640/3-facter-borrow-arrows.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-OJmzu6pcABs/WPTIcZY1hAI/AAAAAAAApcM/_m1QupzZI5krcgYIWtFXhChLdjqgclo0gCLcB/s72-c/3-facter-borrow-arrows.jpg
สามก๊กวิทยา : Three Kingdoms Academy
https://www.samkok911.com/2017/04/borrowing-arrows-with-thatched-boats.html
https://www.samkok911.com/
https://www.samkok911.com/
https://www.samkok911.com/2017/04/borrowing-arrows-with-thatched-boats.html
true
4216477688648787518
UTF-8
โหลดเนื้อหาทั้งหมด ไม่พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด อ่านเพิ่ม ตอบ เลิกตอบ ลบ โดย หน้าแรก หน้า บทความ ดูทั้งหมด บทความที่เกี่ยวข้อง LABEL ARCHIVE SEARCH เนื้อหาทั้งหมด ไม่พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ต้องขออภัยด้วยครับ กลับหน้าแรก Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec เมื่อเร็ว ๆ นี้ 1 นาทีก่อน $$1$$ minutes ago 1 ชั่วโมงก่อน $$1$$ hours ago เมื่อวานนี้ $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago มากกว่า 5 สัปดาห์ กำลังติดตาม ติดตาม เนื้อหาพิเศษส่วนนี้ ต้องปลดล้อคโดย STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network คัดลอกทั้งหมด เลือกทั้งหมด คัดลอกไว้ในคลิปบอร์ดแล้ว ไม่สามารถคัดลอกได้ กรุณากดปุ่ม [CTRL]+[C] (CMD+C บนเครื่อง Mac) สารบัญ