เปิดตำราสามก๊ก ช่อง 3 (33HD)

เปิดตำราสามก๊ก ช่อง 3 (33HD)
 "รายการพิเศษที่จะทำให้คุณรู้จัก 'สามก๊ก' ได้ดีมากยิ่งขึ้น"
     ไทยทีวีสีช่อง 3 (33HD) ออกอากาศ รายการ "เปิดตำราสามก๊ก" ในวันที่ 23 – 26 มกราคม 2560 เวลา 18.20 น. และ วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น.

     "เปิดตำราสามก๊ก" เป็นรายการพิเศษ ออกอากาศเพื่อปูพื้นความรู้ และสร้างความเข้าใจก่อนจะได้รับชมละครโทรทัศน์เรื่อง "สามก๊ก" ฉบับที่สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 2010 ซึ่งในรายการได้เรียนเชิญบุคคลสำคัญ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสามก๊กมาให้ข้อคิด มุมมอง และไขปัญหาต่าง ๆ อาทิเช่น

     สามก๊ก เป็นเรื่องจริงหรือแต่ง? อะไรที่ทำให้วรรณกรรมอายุร่วม 2000 ปี ไม่สูญหายไป ? คำพูดที่ว่า อ่านสามก๊ก ครบสามจบ คบไม่ได้ มีความหมายว่าอย่างไร ?

     "เปิดตำราสามก๊ก" ดำเนินรายการโดย คุณประวิทย์ ทั้งทวีสุข และมีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมรายการดังนี้
  • รศ.ดร. กนกพร นุ่มทอง  อาจารย์ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมจีน
  • ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน   ผู้ประกาศข่าวและผู้สนใจในประวัติศาสตร์จีน
  • คุณชัชวนันท์ สันธิเดช  แฟนพันธุ์แท้สามก๊ก
  • คุณสรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์  นักเขียนบทละครโทรทัศน์ นาคี
  • คุณวิกรม กรมดิษฐ์  ประธานมูลนิธิอมตะ
  • คุณไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร  กรรมการเลขาธิการสภาธุรกิจไทย-จีน
  • คุณเฟิร์ส เอกพงศ์  จงเกษกรณ์ นักแสดงช่อง 3 
  • คุณสมชาย ชมระกา  สมาชิกมูลนิธิตระกูลเล้า เจ้าของบริษัท Weekend Tour
  • คุณยุทธศิลป์ เตยะราชกุล  นายกสมาคมหลุงกังแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมเพชรพลอยเงินทอง 
  • คุณชัยยศ สัจจะปรเมษฐ  กรรมการสมาคมหลุงกัง 
แขกรับเชิญ เปิดตำราสามก๊ก
แขกรับเชิญ ในรายการ "เปิดตำราสามก๊ก"


ความคิดเห็น