ง้าวมังกรเขียวหนักแค่ 18 กก.

ง้าวมังกรเขียวหนักแค่ 18 กก.


ง้าวของกวนอูหนัก 18 กิโลกรัม ไม่ใช่ 41 กิโลกรัมอย่างที่เคยเข้าใจ

      เรื่องน้ำหนักง้าวของกวนอู ควรถูกสร้างความเข้าใจเสียใหม่ เพราะแต่เดิมเรามักคิดเอาว่า 1ชั่ง = 0.5 กก. ง้าวมังกรเขียวที่หนัก 82 ชั่ง จึงหนักเท่ากับ 41 กก. ซึ่งดูแล้วเป็นเรื่องที่เกินจริง และทำให้เรื่อง สามก๊ก ขาดความน่าเชื่อถือไปมากพอสมควร

     ง้าวมังกรเขียว หรือ ง้าวมังกรจันทร์ฉงาย (Green Dragon Crescent Blade, 青龍偃月刀) เป็นง้าวประดับลวดลายมังกร ยาว 11 ศอก หนัก 82 ชั่ง เป็นอาวุธโบราณ และเป็นอาวุธคู่กายของกวนอูหนึ่งในห้าทหารเสือแห่งจ๊กก๊ก ซึ่งใช้สังหารขุนพลมากมาย ทั้งงันเหลีียง บุนทิว ฮัวหยง บังเต๊ก

     เมื่อกวนอูตายในปี ค.ศ. 219 ลิบองได้นำง้าวมังกรเขียวกลับมายังง่อก๊ก และซุนกวนได้มอบง้าวนี้แก่พัวเจี้ยง ต่อมาพัวเจี้ยงได้นำง้าวนี้ออกไปรบกับกวนหินลูกชายของกวนอู สุดท้ายกวนหินได้ฟันพัวเจี้ยงตาย สามารถนำง้าวมังกรเขียวกลับคืนมาได้สำเร็จ

กวนอูกับง้าวมังกรเขียว
กวนอูกับง้าวมังกรเขียว

     คำว่า "ชั่ง" ตรงกับคำ "斤" ในภาษาจีน และ "Catty" ในภาษาอังกฤษซึ่ง มาตราชั่งตวงวัดในปัจจุบันจะมีค่าเท่ากับ 500 กรัม (แตกต่างไปบ้างตามแต่ละประเทศเช่น ฮ่องกง=604.78982 ก. มาเลเซีย=604.79 ก. สิงคโปร์=604.8 )

     ทำให้พอคำนวนออกมาแล้วเทพเจ้ากวนอูของเราต้องแบกน้ำหนักถึง 41 กก. (หากคิดแบบฮ่องกงก็อาจจะหนักถึง 49 กก.) เป็นที่มาของความเข้าใจว่า กวนอูต้องแบกง้าวหนัก ๆ สู้รบอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นเรื่องเหลือเชื่อเกินจริง

     ปัญหานี้ เกิดขึ้นมาได้ ก็เพราะว่า มาตราวัดของจีนในแต่ละยุคแต่ละสมัย แต่ละราชวงศ์นั้น ผันแปลไปตามกาลเวลาแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อเทียบดูในยุคสมัยฮั่นและยุคสามก๊ก จะพบว่า "1 ชั่ง = 220 ก." เท่านั้น

     เพราะฉะนั้น น้ำหนักที่แท้จริงของง้าวมังกรเขียว จึงควรจะเท่ากับ 82 ชั่ง x 220 ก. = 18040 ก. = 18 กิโลกรัม !

     อ่านสามก๊ก อย่าหลงไหลในเรื่องเหลือเชื่อ อ่านสามก๊กแล้ว มักมีอะไรให้ต้องคิด และติดตามตลอดเวลา

แหล่งข้อมูลอ้างอิง


ความคิดเห็น