สามก๊กคำกลอน ของ หมื่นเสนานุชิต

สามก๊กคำกลอน ของ หมื่นเสนานุชิต
"eBook หนังสือสามก๊กเก่าแก่ หายาก ราคาเล่มละ ๒๕ สตางค์"
     สวัสดีครับ วันนี้สามก๊กวิทยามีหนังสือสามก๊กมาฝาก หนังสือสามก๊กชุดนี้มีชื่อว่า "สามก๊กฉบับคำกลอน" ผลงานของ "หมื่นเสนานุชิต" (ขุนเสนานุชิต , เจด) เป็นไฟล์ eBook หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (pdf) จำนวน 12 เล่ม ได้มาจากเว็บไซต์ "หนังสือเก่าชาวสยาม" (Siam Rare Books)
    
      "สามก๊กคำกลอน ของ หมื่นเสนานุชิต" เป็นหนังสือในกลุ่ม "วรรณกรรม วัดเกาะ" เป็นวรรณกรรมที่ริเริ่มจัดพิมพ์ขึ้นโดยโรงพิมพ์วัดเกาะ หรือ โรงพิมพ์ราษฎร์เจริญ ซึ่งเป็นโรงพิมพ์ที่มีชื่อเสียงในการพิมพ์เรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ และนิทานพื้นบ้าน

     วรรณกรรมวัดเกาะ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 นักอ่านทั่วไปจะจดจำคำขวัญเชิญชวนบนหน้าปกได้ว่า “ยี่สิบห้าสตางค์ต่างรู้ท่านผู้ซื้อ ร้านหนังสือหน้าวัดเกาะเพราะหนักหนา..”   นอกจากนี้ วรรณกรรมวัดเกาะยังหมายรวมถึง วรรณกรรมที่มีลักษณะการจัดพิมพ์และเนื้อหา ประเภทคล้ายคลึงกันแต่จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์อื่น ซึ่งบางครั้งอาจเรียกรวมกันว่าวรรณกรรมยุควัดเกาะ

      สำหรับที่มาของ "สามก๊กคำกลอน ของ หมื่นเสนานุชิต" ที่นำมาให้ชมกันนั้นเป็นฉบับ พิมพ์ครั้งที่ 5 ราคาเล่มละ 25 สตางค์ โดย โรงพิมพ์พานิชศุภผล ถนนสามเพ็ง กรุงเทพฯ ซึ่งโครงการหนังสือเก่าชาวสยาม ได้รับอภินันทนาการมาจาก คุณอภิวัฒน์ เสริมสัมพันธ์ แล้วสแกนเป็นไฟล์ eBook หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (pdf) ตั้งแต่เล่มที่ 4 - 15 รวมจำนวน 12 เล่ม

     "สามก๊กคำกลอน ของ หมื่นเสนานุชิต" จะมีเนื้อหาเริ่มตั้งแต่จิวยี่คิดอุบายเอาเมืองเกงจิ๋วคืนให้ซุนก๋วน  จนม้าเฉียวมาเข้าข้างเล่าปี่ รวมจำนวน 17 เล่มสมุดไทย

     ขอยกตัวอย่าง คำกลอนสนุก ๆ จากสามก๊กคำกลอน เล่ม 4 ในตอนที่ซุนกวนได้พบกับบังทอง ซึ่งผู้แต่งได้แล้วพรรณนาลักษณะของบังทองไว้อย่างตลกขบขันว่า

    "เมื่อนั้น ซุนก๋วน สรวลสันต์ ไม่กลั้นได้   ดูรูปร่าง แสนทุเรศ สังเวชใจ   ช่างกะไร ราศี ไม่มีงาม   หัวเหมือน ลูกมะตูม ปมเปาะ   ผมเหมือนเงาะ หยิกคลุม รุ่มร่าม   จมูกโด่ง เกินปาก หน้าผากพลาม   พูดจา พลุ่มพล่าม ผิดกว่าคน   ตากลม คิ้วปรก รกเรอะ   ฟันตะเงอะ หนวดสั้น ขันขน   หน้าดำ คิ้วใหญ่ ชอบกล   หูลี่ คอย่น คางยาน   เตี้ยต่ำ ล่ำสัน ตะเมาะเคาะ   รูปร่าง คล้ายเงาะ วิตถาร   ดูๆ เวทนา น่ารำคาญ   หัวเราะพลาง บรรหาร ถามไป   ว่าจินแส ท่านเรียน วิชาการ   หลักฐาน คิดอ่าน เป็นไฉน   ช่วยทำนุ บำรุง ซึ่งกรุงไกร   คิดอ่าน เปนอย่างไร ท่านอาจารย์ ฯ"

สามก๊กคำกลอน เล่ม 4.  พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พานิชศุภผล, ม.ป.ป.
สามก๊กคำกลอน เล่ม 4.  พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พานิชศุภผล, ม.ป.ป.

      หนังสือ "สามก๊กคำกลอน ของ หมื่นเสนานุชิต" ยังขาดหายไปอีกหลายเล่มหลายตอน นักอ่าน หรือนักสะสมท่านใดมีหนังสือสามก๊กชุดนี้ หรือวรรณกรรมวัดเกาะเล่มอื่น ๆ หากมีความประสงค์จะช่วยเพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก็เชิญติดต่อที่เว็บไซต์ "หนังสือเก่าชาวสยาม" หรือฝากมาทางสามก๊กวิทยาก็ได้ครับ หนังสือดี ๆ เช่นนี้ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสืบทอดต่อกันไว้ อย่าให้สูญหายไปตามกาล

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Download ดาวโหลดหนังสือสามก๊กคำกลอน ของ หมื่นเสนานุชิต


ความคิดเห็น