งอก๊กไถ้ แม่เมืองกังตั๋ง

งอก๊กไถ้ แม่เมืองกังตั๋ง
Mother  n.  แม่
There was never a great man who had not a great mother.
ไม่มีบุรุษผู้ยิ่งใหญ่คนใด ที่ไม่มีแม่ที่ยิ่งใหญ่

     หากกล่าวถึงตัวละครที่มีบทบาทของความเป็น “แม่” ในวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก ตัวละครตัวหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาหนึ่งในนั้นคือ “นางงอก๊กไถ้” ไทเฮาแห่งเมืองกังตั๋ง ผู้เลี้ยงดู อบรมสั่งสอน ให้ ซุนเซ็ก และซุนกวน เติบโตขึ้นเป็นยอดผู้นำ วางรากฐานการเมืองการปกครอง ทำให้แผ่นดินเมืองกังตั๋งอยู่ในความสงบร่มเย็น

ประวัติ นางงอก๊กไถ้

งอก๊กไถ้
งอก๊กไถ้
     ในวรรณกรรม นางงอก๊กไถ้ เป็นน้องสาวของงอฮูหยิน และเป็นภรรยาของซุนเกี๋ยนทั้งสองคน แต่ในเอกสารทางประวัติศาสตร์ งอก๊กไถ้และงอฮูหยินเป็นคน ๆ เดียวกัน โดยนางเป็นชาวเมืองง่อ เกิดในตำบลเชียนถัง กำพร้าบิดามารดาตั้งแต่ยังเล็ก และอยู่อาศัยกับ งอเก๋ง ผู้เป็นพี่ชาย

     ซุนเกี๋ยน หลงรักในความงามและกิริยามารยาทของนางจึงจัดพิธีสู่ขอ แต่ญาติพี่น้องของงอก๊กไถ้ไม่ชอบนิสัยอันก้าวร้าวอันธพาลของซุนเกี๋ยนจึงไม่ตอบรับข้อเสนอนั้น ทำให้ซุนเกี๋ยนโมโหอับอายเป็นอย่างมาก งอก๊กไถ้เกรงจะเป็นภัยต่อครอบครัวจึงบอกแก่บรรดาญาติว่า

     “ข้าพเจ้าเข้าใจในความปรารถนาดีของท่าน แต่อย่าให้ท่านต้องมาเดือดร้อนเลย หากการแต่งงานในครั้งนี้จะทำให้ชีวิตข้า ฯ ตกต่ำย่ำแย่เพียงใด ข้าฯ ก็ขอน้อมรับเคราะห์กรรมนั้นแต่เพียงผู้เดียว”

      บรรดาญาติผู้ใหญ่ได้ฟังดังนั้น จึงยอมให้นางสมรสกับซุนเกี๋ยนในที่สุด ทั้งสองมีบุตรด้วยกันเป็นชาย 4 หญิง 1 ได้แก่ ซุนเซ็ก ซุนกวน ซุนของ ซุนเซียง และ ซุนฮูหยิน

     ในตำนานความเชื่อของจีน เล่าว่านางงอก๊กไถ้ฝันเห็นพระจันทร์ตกเข้าไปในครรภ์ก่อนให้กำเนิดซุนเซ็ก และฝันเป็นพระอาทิตย์ตกเข้าไปในครรภ์ก่อนให้กำเนิดซุนกวน เมื่อนางเล่าเรื่องความฝันอันพิสดารนี้ให้ซุนเกี๋ยนฟัง ซุนเกี๋ยนจึงกล่าวว่า

     “สุริยันจันทรา คือสัญลักษณ์ของหยินหยาง นี่คือนิมิตอันเป็นมงคลยิ่ง บุตรของข้า ฯ จะเป็นบุรุษผู้ยิ่งใหญ่”

     ซึ่งในการณ์ภายหลัง นิมิตมงคลนี้ก็เป็นจริง

สุริยัน จันทรา = หยิน หยาง = ซุนกวน ซุนเซ็ก
สุริยัน จันทรา = หยิน หยาง = ซุนกวน ซุนเซ็ก 

ความปราดเปรื่องทางการเมือง

นางงอก๊กไถ้ , สามก๊ก2010
นางงอก๊กไถ้ , สามก๊ก2010
     บ่อยครั้งที่นางงอก๊กไถ้ ได้แสดงออกถึงสติปัญญาและประสบการณ์ทางการเมือง ครั้งหนึ่งซุนเซ็กต้องการประหารชีวิตอุยเต็ง ขุนนางใต้บังคับบัญชาที่มีความเห็นขัดแย้งกับเขา ส่วนขุนนางคนอื่น ๆ ไม่รู้จะช่วยเหลืออุยเต็งอย่างไร จึงไปขอคำปรึกษานางงอก๊กไถ้ นางงอก๊กไถ้จึงต่อรองด้วยการยืนข้างบ่อน้ำแล้วกล่าวแก่ซุนเซ็กว่า

     “เจ้าเพิ่งเริ่มก่อร่างสร้างตัวในแผ่นดินกังตั๋ง แต่กลับไม่เคารพนักปราชญ์ราชบัณฑิต เรื่องผิดเล็กน้อยควรให้อภัย งานน้อยใหญ่ควรยกย่อง ขุนนางอุยเต็งกระทำการด้วยความสัตย์ซื่อฟังไม่เพราะหู แต่หากเจ้าประหารชีวิตเขาวันนี้ วันหน้าบ้านเมืองจะอยู่ไม่ได้ ผู้คนมากมายจะลุกขึ้นต่อต้านเจ้า แม่ไม่อาจทนเห็น จะขอโดดน้ำตายแต่บัดนี้”

     ซุนเซ็กตกใจรีบห้ามปรามแม่ และยกเลิกการประหารอุยเต็งทันที

     ในปี ค.ศ. 202, โจโฉควบคุมราชสำนักฮั่นไว้ในกำมือ และสั่งให้ซุนกวนอ่อนน้อมยอมส่งตัวบุตรชายมาเป็นประกันในเมืองฮูโต๋ ซุนกวนปรึกษากับเหล่าขุนนางแต่ก็ไม่ได้ข้อสรุป เพราะขัดแย้งแยกกันเป็นสองฝ่าย ซุนกวนจึงเข้าปรึกษานางงอก๊กไถ้พร้อมกับจิวยี่ จิวยี่เสนอว่าไม่ควรยอมให้กับทรราชย์อย่างโจโฉ ซึ่งก็พ้องตรงกันกับความเห็นของนางงอก๊กไท่ นางงอก๊กไถ้จึงให้ซุนกวนนับถือจิวยี่ประดุจดังพี่ชาย ร่วมมือกันต่อต้านการคุกคามจากโจโฉ สร้างเมืองกังตั๋งให้เป็นปึกแผ่น

แม่ผู้ยิ่งใหญ่

งอก๊กไถ้ คือแม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของเรื่องสามก๊ก
งอก๊กไถ้ แม่ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของเรื่องสามก๊ก
    นางงอก๊กไถ้เสียชีวิตในปี ค.ศ.202 (บ้างว่า ค.ศ.207) แม้ในยามลมหายใจจนจะหมดสิ้น แต่ความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองยังเปี่ยมล้น นางได้เรียกตัวเตียวเจียว ตังสิด และเหล่าขุนนางชั้นสูงมาพบ พร้อมกับขอให้ขุนนางเหล่านั้นช่วยกันสนับสนุนซุนกวนทำนุบำรุงแผ่นดินกังตั๋งให้สงบสุข

     ในปี ค.ศ.229 ซุนกวนครองง่อก๊ก ตั้งตนเป็นกษัตริย์ เขาได้สถาปนาอิสริยยศย้อนหลังให้นางงอก๊กไถ้เป็น ไท้โหว(ไทเฮา)

     “ไม่มีบุรุษผู้ยิ่งใหญ่คนใด ที่ไม่มีแม่ที่ยิ่งใหญ่” งอก๊กไถ้ คือแม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของเรื่องสามก๊ก

     สวัสดีวันแม่ครับ ....

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หนึ่งเดียวคือแม่ - ซาบซึ้งสุดประมาณ


2 comments

☆ ความคิดเห็นบน FACEBOOK: