หลักชัยสามก๊กแห่งความสำเร็จ

หลักชัยสามก๊กแห่งความสำเร็จ
"25 หลักชัยแห่งความสำเร็จจากตัวละครสามก๊ก"
จงอ่อนน้อมถ่อมตน สำรวมกาย สำรวมใจ อย่าง "เล่าปี่"
จงซื่อสัตย์กตัญญู รู้บุญคุณคน อย่าง "กวนอู"
จงฝึกฝนสติปัญญา เพียรศึกษาให้แตกฉาน อย่าง "ขงเบ้ง"
จงเป็นสุภาพบุรุษ รักศักดิ์ศรี ไม่เห็นแก่ได้ อย่าง "จูล่ง"
จงมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวในการงาน ให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง "โจโฉ"
 
จงมีจรรยาบรรณแพทย์ อุทิศชีวิตรักษาคนป่วยอย่างเท่าเทียมกัน อย่าง "ฮัวโต๋"
จงแสดงความสำนึกผิด เมื่อกระทำความผิด อย่าง "เบ้งเฮ็ก"
จงเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อย่าง "เตียวเสี้ยน"
จงมีความซื่อตรงและมั่นคงต่อสามี อย่าง "ซุนฮูหยิน"
จงปกครองประชาชนด้วยมิตรไมตรีจิตอันดี อย่าง "ขงหยง"

จงมุ่งมั่นพัฒนาชาติให้เจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมประชาชนให้มีอาชีพสุจริต อย่าง "เอียวเก๋า"
จงใช้หลักเดินทางสายกลางในการปกครองประชาชน อย่าง "ซุนกวน"
อย่าโอหัง เนรคุณบุพการี อย่าง "ลิโป้"
อย่าหลงกามา ชั่วช้าสามานย์ อย่าง "ตั๋งโต๊ะ"
อย่าอาฆาตแค้น ไม่รู้แพ้ ไม่รู้ชนะ อย่าง "อ้องอุ้น"

อย่าถือยศศักดิ์ ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่น อย่าง "อ้วนเสี้ยว"
อย่าโมโห โทสะ ใจร้อน วู่วาม อย่าง "เตียวหุย"
อย่าเมามายสุรา จนประมาทขาดสติ อย่าง "เตียนอุย"
อย่ามีวาจาก้าวร้าว หักหาญใจผู้อื่น อย่าง "ยี่เอ๋ง"
อย่าศักดิ์แต่มีวิชาความรู้ แต่ขาดการตรึกตรอง รอบคอบ อย่าง "ชีซี"

อย่าอวดดี ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น อย่าง "บังทอง"
อย่าหยิ่งผยอง จนขาดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น อย่าง "สุมาอี้"
อย่าเป็นผู้นำที่ลุ่มหลงแต่สุรานารี จนละเลยหน้าที่ อย่าง "เล่าเสี้ยน"
อย่าเจ้าชู้มากรัก ย่ำยีสตรีเพศ อย่าง "โจสิด"
อย่ากำเริบเสิบสาน คิดการทรยศผู้บังคับบัญชา อย่าง "ขันทีทั้งสิบ"

หนังสืออินไซด์สามก๊ก ของคุณ ณรงค์ชัย ปัญญานนทชัย
หนังสืออินไซด์สามก๊ก ของคุณ ณรงค์ชัย ปัญญานนทชัย

อ้างอิงจากหนังสือ อินไซด์สามก๊ก (หน้า 287)
ของคุณ ณรงค์ชัย ปัญญานนทชัย

หนังสือเป็นเหมือนพ่อคอยสั่งสอนให้เรียนรู้
ความรู้เป็นเหมือนแม่คอยติเตือนสอนสั่ง
การอ่านคือตัวเราจะใช้ไปในทางไหน ?
อยู่ที่ความเข้าใจ มากน้อยเพียงใด
ให้เราหัดคิดใคร่ครวญทำ.... นอย 'ดี นายน์

หมายเหตุ

     บทความนี้เรียบเรียงโดย คุณ NOYd9 (นอย 'ดี นายน์) ที่ส่งเข้ามาร่วมแบ่งปันให้กับเพื่อน ๆ ผู้รักในวิชาสามก๊กทุกคน ....

     สามก๊กวิทยา จึงขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ความคิดเห็น