ศิลปะการใช้กลยุทธ์ในสามก๊ก

ศิลปะการใช้กลยุทธ์ในสามก๊ก
ยุทธศาสตร์ จากวรรณคดีเอก ปรับประยุกต์ใช้ได้กับทุกกิจการ เข้าถึงการ "ใช้กลยุทธ์เป็น" อย่างไร้ที่ติ
     "ศิลปะการใช้กลยุทธ์ในสามก๊ก" ศาสตร์การวิเคราะห์ กลศึกที่ต่อเนื่องจาก ศิลปะการใช้คนในสามก๊ก ที่หากได้ ศึกษาและนำไปใช้แล้ว ก็จะเป็นอีกยอดสิ่งวิเศษที่มีคุณค่ายิ่ง ต่อทุกวงการ ทุกกิจกรรม อาทิเช่น การโจมตีทางใจ, จ้องฉวยโอกาส,ช้ากับเร็ว และอีกหลายกลยุทธ์ที่ทำให้ “ใช้คนเป็น อย่างมีชั้นเชิง”

     "ศิลปะการใช้กลยุทธ์ในสามก๊ก" เล่มนี้เป็นฉบับตีพิมพ์ใหม่ ครั้งที่ 3 ผลงานของอาจารย์ บุญศักดิ์  แสงระวี ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสามก๊ก นักเขียนอาวุโสเจ้าของรางวัลสุรินทราชา จากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย กับรางวัลนราธิป จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สุขภาพใจ ,บริษัท ตถาตา พับลิเคชั่น จำกัด

     แม้หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงกลยุทธ์ทางทหาร แต่ก็เหมาะสำหรับนักบริหาร ผู้นำองค์กร หรือแม้แต่บุคคลธรรมดาทั่วไป ผู้เป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งในองค์กร ก็สามารถใช้ "ศิลปะการใช้กลยุทธ์ในสามก๊ก" เล่มนี้ เพื่อยกระดับตัวเองให้ก้าวหน้า

     นักอ่านหนังสือท่านใดยังไม่มี ลองหามาศึกษาไว้ครับ ราคาเล่มละ 200.- บาท

ก่อนคัดสรรกลยุทธ์

     กโลบาย หรือ กลยุทธ์ ทางการทหาร ไม่เพียงแต่ทำให้กองทัพได้รับชัยชนะ บรรลุวัตถุประสงค์ในการสงคราม แต่ยังเป็นเครื่องบ่งบอกถึงสติปัญญาความสามารถของขุนศึกแม่ทัพคนนั้นได้ เพราะกโลบายเองก็มีอยู่หลายระดับ ในศึกเดียวกัน รบชนะเหมือนกัน แต่ส่วนได้ส่วนเสียกลับต่างกัน บ้างชนะแต่
ไพร่พลต้องเสียไปนับไม่ถ้วน บ้างชนะแต่ไม่เสียไพร่พลเลยสักคนเดียว นี่แสดงให้เห็นว่า แม่ทัพผู้นั้นใช้กโลบายได้ดีเพียงใด

     ไม่แต่ในการศึกเท่านั้น ในแวดวงองค์กรต่าง ๆ แห่งสังคมมนุษย์ อย่าง ธุรกิจการค้า การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ศิลปะการแสดง และแทบทุกวงการ ล้วนต้องรู้จักใช้กลยุทธ์ทั้งสิ้น เพราะการบริหารจัดการ ถึงแม้รู้จักการใช้คนเป็นแล้ว แต่ถ้าไม่รู้จักปรับเปลี่ยนใช้กลยุทธ์ ก็ไม่อาจเกิดประโยชน์สูงสุดได้ เหมือนการขายอะไรสักสิ่ง เรามีนักขายที่พูดเก่ง พูดฉะฉาน คล่องแคล่ว เหมาะสมกับตำแหน่ง แต่ทว่า นักขายคนนี้ ไม่มีกลยุทธ์ ขาดการวางแผน ไม่รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร ตลาดของที่ขายเป็นอย่างไร คู่แข่งเป็นแบบไหน จะมีลูกเล่นปรับเปลี่ยนให้ของเราน่าสนใจอย่างไร แบบนี้ก็เรียกได้ว่า มีแม่ทัพแต่ใช้กโลบายไม่ดี หรือไม่เป็น เช่นกัน

     ศิลปะการใช้กลยุทธ์ในสามก๊ก ที่กำลังอ่านนี้ เป็นอีกยอดภูมิปัญญาที่ต่อเนื่องจาก ศิลปะการใช้คนในสามก๊ก เพราะการใช้คนอย่างมีศิลปะนั้น ย่อมต้องคู่กับการใช้กลยุทธ์อย่างมีศิลปะเสมอ กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่นำมากล่าวและวิเคราะห์ให้เห็น เพื่อนำไป ประยุกต์ใช้ได้จริง ไม่ว่าจะเป็น การโจมตีทางใจ จ้องฉวยโอกาส โน้มน้าว ด้วยวาทะ ช้ากับเร็ว และอีกหลายกลยุทธ์อันแยบยล ทั้งหมดล้วนมาจาก สามก๊ก ยุคสมัยแห่งความวุ่นวาย ที่เต็มไปด้วยการแก่งแย่งชิงดี เอาสติ ปัญญาและกลยุทธ์เข้าล่อหลอกฝ่ายตรงข้ามทุกวิถีทางยุคหนึ่งของจีน และ ผ่านการสร้างสรรค์ทางวรรณกรรมโดยนักปราชญ์ จนกลายเป็นวรรณคดี สำคัญเรื่องหนึ่งของโลก

     ดังนั้น หากผู้ที่อยู่ในองค์กรระดับบริหารแล้ว ไม่เพียงแต่รู้จักใช้ คนเป็น แต่ยังต้องใช้กลยุทธ์เป็นด้วย ศิลปะการใช้กลยุทธ์ในสามก๊ก นี้ ย่อมเป็นที่ต้องจริตอย่างแน่นอน และไม่เพียงแต่ผู้บริหาร บุคคลธรรมดา ทั่วไป ผู้เป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งในแวดวงองค์กร ก็ควรอย่างยิ่งในการสนใจ ศิลปะการใช้กลยุทธ์ในสามก๊ก นี้ เพื่อยกระดับตัวเองให้ก้าวหน้าได้อย่าง หาตัวจับยาก

ใช้กลยุทธ์อย่างมีศาสตร์
สุขภาพใจ       

ศิลปะการใช้กลยุทธ์ในสามก๊ก

สารบัญ

 • การโจมตีทางใจ
 • การต่อสู้ทางสติปัญญา
 • จ้องฉวยโอกาส
 • ชนะด้วยการทูต
 • โน้มน้าวด้วยวาทะ
 • รวบรวมบุคคลากร
 • ช้ากับเร็ว
 • ตื้นลึกหนาบาง
 • รุกกับรับ
 • ลวงข้าศึก
 • กลซ้อนกล
 • ยั่วยุด้วยปัญญา
 • ใช้ไส้ศึก
รายละเอียดหนังสือ
 • ชื่อหนังสือ : ศิลปะการใช้กลยุทธ์ในสามก๊ก
 • ผู้เขียน: บุญศักดิ์ แสงระวี
 • พิมพ์ครั้งแรก: กุมภาพันธ์ 2558
 • ISBN: 9786167105963
 • Barcode: 9786167105963
 • สำนักพิมพ์: สุขภาพใจ
 • ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.
 • จำนวนหน้า: 288 หน้า
 • ปก: ปกอ่อน
 • เนื้อใน: ถนอมสายตา 
 • ราคา : 200.-บาท
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

0 comments

☆ ความคิดเห็นบน FACEBOOK: