กวนอูในม็อบฮ่องกง

กวนอูในม็อบฮ่องกง
"เทพเจ้ากวนอู กับการปฏิวัติร่ม บนเกาะฮ่องกง"
     การชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย ที่เกาะฮ่องกง เป็นการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองที่ตึงเครียดที่สุด นับตั้งแต่ที่เกาะฮ่องกงได้รับเอกราชคืนจากประเทศอังกฤษ เมื่อ 17 ปีก่อน การชุมนุมครั้งนี้ถูกเรียกว่า “การปฎิวัติร่ม” (Umbrella Revolution) เพราะกลุ่มผู้ชุมนุมมีเพียงร่ม ที่ใช้ป้องกัน แดด ฝน และอันตรายที่เกิดจากการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

     รายละเอียดและความคืบหน้าของการชุมนุมประท้วงนั้นทุกท่านสามารถติดตามได้จากหน้าหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต แต่สิ่งที่ไม่ได้พบเห็นในสื่อของไทย นั่นคือมี “กวนอู” อยู่ในการชุมนุมครั้งนี้ด้วย

     ที่เกาะฮ่องกง “กวนอู” คือเทพเจ้าที่ได้รับความนับถือมากที่สุด แต่กลุ่มคนที่บูชากวนอูมากที่สุดนั้น คือ ตำรวจ และมาเฟีย

     ตำรวจนับถือกวนอูในฐานะเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ส่วนพวกมาเฟีย ก็นับถือเทพเจ้ากวนอูเพราะเรื่องการรักพวกฟ้อง

     ส่วนในการชุมนุมประท้วง ซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ประท้วงอันเป็นกลุ่มคนหลากสาขาอาชีพ “กวนอู” ก็ถูกนำมาใช้เป็นสื่อกลาง เชื่อมต่อคนสองกลุ่มเข้าด้วยกันดังเช่น

ศาลเจ้ากวนอู

"ศาลเทพเจ้ากวนอู" ที่ตั้งไว้เป็นสิ่งกีดขวาง
สิ่งกีดขวางศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้ป้องกันตำรวจได้

     การปฏิวัติร่ม ของประชาชนขาวฮอ่งกงเต็มไปด้วยเรื่องแปลกประหลาดมากมาย เช่นการร้องเพลงวันเกิด Happy Birthday เพลงที่สามารถร้องได้พร้อมกันทุกคนเพื่อแสดงพลังต่อเจ้าหน้าที่ , มนุษย์เฟอร์นิเจอร์ IKEA ชายหนุ่มผู้นำเฟอร์นิเจอร์ IKEA อย่างเตียงนอน โต๊ะ เก้าอี้ และตู้หนังสือมาตั้งกลางถนน เพื่อให้อยู่ประท้วงได้ทั้งวันทั้งคืน , การนำโต๊ะปิงปอง โต๊ะหมากรุกมาวางกลางสถานที่ชุมนุม เพื่อผ่อนคลาย ฯลฯ

     แต่ที่แปลกตาก็คือ "ศาลเทพเจ้ากวนอู" ที่ตั้งไว้เป็นสิ่งกีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

"ศาลเทพเจ้ากวนอู" ที่ตั้งไว้เป็นสิ่งกีดขวาง
"ศาลเทพเจ้ากวนอู" ที่ตั้งไว้เป็นสิ่งกีดขวาง
แนวรั้ว "ศาลเทพเจ้ากวนอู"
แนวรั้ว "ศาลเทพเจ้ากวนอู"
ประชาชนที่มาขอพึ่ง "ศาลเทพเจ้ากวนอู"
ประชาชนที่มาขอพึ่ง "ศาลเทพเจ้ากวนอู"
     ศาลเจ้าของกวนอูนี้ สร้างขึ้นกลางพื้นที่การชุมนุมเพื่อใช้เป็นทั้งเครื่องสักการะยึดเหนี่ยวจิตใจผู้ชุมนุมให้ฮึกเหิม และใช้เป็นสิ่งกีดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพราะตำรวจฮ่องกงยึดถือกวนอูเป็นดั่งสัญลักษณ์ขององค์กร เมื่อพบศาลเทพเจ้ากวนอูก็จะละอายใจหากต้องปฏิบัติการด้วยความรุนแรง หรือผิดต่อประชาชน

      นอกจากศาลเทพเจ้ากวนอูแล้ว ผู้ชุมนุมยังสร้างศาลพระเยซูคริสต์ด้วย เพราะชาวฮ่องกงบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์ นี่จึงนับเป็นเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งของการชุมนุมครั้งนี้

ความซื่อตรง


      นอกจากศาลเจ้ากวนอูที่ตั้งกลางพื้นที่ชุมนุมแล้ว ยังมีข่าวพาดหัวอีกเรื่องหนึ่งที่เสียดแทงใจเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างมาก เพราะข่าวนี้กระทบต่อภาพลักษณ์ “ความซื่อตรง” ของตำรวจผู้นับถือเทพเจ้ากวนอู

      ผู้บัญชาการตำรวจฮ่องกง ได้แถลงข่าวการปราบปรามผู้ชุมนุมว่าจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตรงไปตรงมา และเล่นกับสำนวนจีนโบราณว่า “กวงหมิงเหล่ยลั่ว” (光明磊落) ซึ่งแปลว่า “เปิดเผยและโปร่งใส”

     แต่ทว่าในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับพบว่าได้ปราบปรามผู้ชุมนุมด้วยความป่าเถื่อน รุนแรง มีการลากผู้ชุมนุมไปทำร้ายในมุมมืดหลังซอกตึก และเผอิญว่ามีผู้ชุมนุมแอบถ่ายวีดีโอไว้ได้ ทำให้กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต

      สำนักงานตำรวจฮ่องกงจึงเสื่อมเสียไปเพราะเรื่องนี้อย่างมาก รวมทั้งถูกล้อเลียนถึงความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และมีนักวาดการ์ตูนวาดภาพล้อเลียนตำรวจฮ่องกงว่าทำให้ “กวนอู” เทพเจ้าที่พวกเขานับถือผิดหวังไม่น้อย

     เรื่องของ “กวนอูในม็อบฮ่องกง” จึงลงเอยด้วยประการฉะนี้

นี่ละหรือ ที่คนสมัยนี้เรียกว่า "เปิดเผยและโปร่งใส"
นี่ละหรือ ที่คนสมัยนี้เรียกว่า "เปิดเผยและโปร่งใส" , ภาพวาดล้อเลียนการปฏิบัติงานของตำรวจฮ่องกง (จาก Facebook/Kong Chi Lo)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ความคิดเห็น