ตับเรื่องสามก๊ก(ตับจูล่ง)

ตับเรื่องสามก๊ก(ตับจูล่ง)
ไทย+จีน+ฝรั่งเศส = ตับจูล่ง
      "เพลงตับ" เป็นเพลงไทยประเภทหนึ่ง ที่ประกอบไปด้วยบทเพลงและดนตรีหลาย ๆ เพลงมาบรรเลงติดต่อกันเป็นชุด ร้อยเรียงเป็นเรื่องราว เป็นนิทาน เรื่องเล่า หรือท่วงทำนองเพลงที่ให้จังหวะสอดคล้องกัน

     "เพลงตับสามก๊ก" หรือ "ตับจูล่ง" ก็เป็นเพลงตับเพลงหนึ่งที่สังคมไทยในอดีตนิยมนำมาขับร้อง เพราะเป็นวรรณกรรมยอดนิยมของคนไทยมาทุกยุคทุกสมัย เนื้อหาของเพลงเป็นเหตุการณ์ "จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า" เหตุการณ์ที่สร้างชื่อให้กับ "จูล่ง" และ "บิฮูหยิน" ในเรื่องความกล้าหาญ เสียสละ

     "สมเด็จครู" สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ พระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระนิพนธ์ "ตับเรื่องสามก๊ก" เพื่อบรรเลงและขับร้องประกอบรูปภาพเรื่องสามก๊กตอนเล่าปี่แตกทัพโจโฉ ซึ่งประกอบไปด้วยทำนองเพลงเลาะเถ่า(ตอนต้น)  จีนรัว จีนฮ่อแห่ จีนครวญ เกริ่นจีน เลาะเถ่า(ตอนปลาย) โอดจีน จีนฮูหยิน จีนเสียผี จีนขิมเล็ก และจีนช้วน

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
     เพลงตับนี้ ดัดแปลงมาจากเพลงตับ "ตาโบล์วิวอง" (Tableau vivant) ของฝรั่งเศส อันมีความหมายว่า "ภาพที่มีชีวิต" (Living Picture) ดัดแปลงให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย ใช้แสดงในพระราชสำนัก และต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

     เหตุที่เรียกการแสดงนี้ว่า "ภาพที่มีชีวิต" ก็เป็นเพราะ ผู้แสดงจะวางท่าทางเลียนแบบภาพวาด ยืนนิ่งอยู่ในฉากโดยไม่มีการพูดและเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อแสดงภาพเหตุการณ์ของเนื้อหาในเพลง

     ตับตาโบว์วิวองที่ประพันธ์ โดย สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ มีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 8 เพลง หรือ 8 ตับ ได้แก่ ตับเรื่องพระเป็นเจ้า ตับเรื่องราชาธิราช ตับเรื่องนิทราชาคริต (ตับอาบูหะซัน) ตับเรื่องซิลเดอริลลา ตับเรื่องสามก๊ก(ตับจูล่ง) ตับเรื่องขอมดำดิน ตับเรื่องพระลอ และตับเรื่องอุณรุท

     ตับเรื่องสามก๊ก(ตับจูล่ง) จึงมีกำเนิดมาจากวัฒนธรรม 3 แผ่นดิน คือ ไทย จีน และฝรั่งเศส คือใช้เครื่องดนตรีไทย เล่าเรื่องราวจีน และถ่ายทอดด้วยการแสดงแบบตาโบล์วิวองของฝรั่ง

     กลายเป็น 3ก๊ก ในงานดนตรีที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง .... ลองฟังกันดูครับ

เพลงตับจูล่ง

ตับเรื่องสามก๊ก [ ตับจูล่ง ] - แจ้ง คล้ายสีทอง,ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ Upload โดยคุณ sira tuangchai

บทร้อง เพลงตับจูล่ง

ร้องเกริ่น

     บัดนั้น     จูล่งด้นค้นหาเมียเล่าปี่
พอพบนางพลางโจนจากพาชี     เข้าไปน้อมเกศีแล้วโศกา

ร้องจีนฮูหยิน

       เมื่อนั้น     บีฮูหยินอุ้มอาเต๊าเศร้าสีหน้า
พอเหลือบเห็นจูล่งตรงเข้ามา     นางดีใจจึงว่าไปทันใด
ข้าถูกแทงด้วยทวนที่ตรงขา     เจ็บหนักหนาหนีต่อไปไม่ได้
ข้าศึกไล่อ้อมล้อมเอาไว้     นึกว่าลูกคงประลัยเศร้าใจคอ
เจ้าตามมาได้ปะเป็นบุญนัก     จงรับเอาลูกรักไปส่งพ่อ
ตัวเราตายก็ช่างอย่ารั้งรอ     พลางส่งลูกน้อยหน่อให้ทันที

ร้องจีนเสียผี

     บัดนั้น     จูล่งจะรับก็หาไม่
ตอบว่ายากเพียงนี้มิเป็นไร     ข้าจะช่วยแก้ไขในบัดนี้
เสียงข้าศึกใกล้นักอย่าชักช้า     เชิญอุ้มบุตรขึ้นม้าขมันขมี
ข้าจะเดินรบฝ่านำพาชี     พาแหกหมู่ไพรีหนีออกไป

ร้องจีนขิมเล็ก

     เมื่อนั้น    ฮูหยินตอบวาจาหาช้าไม่
จะเดินดินสู้ศึกนึกเอาชัย     ลูกข้าคงบรรลัยเจ้าไม่รัก
ตัวข้าเจ็บจวนจะสิ้นใจ     อย่าอาลัยเป็นห่วงหน่วงหนัก
ว่าพลางวางอาเต๊าไว้ต่อพักตร์     นงลักษณ์โจนบ่อมรณา

ร้องจีนช้วน

     บัดนั้น     จูล่งเสียใจจนมืดหน้า
กวาดเถ้าถมบ่อไม่รอช้า     อุ้มอาเต๊าขึ้นม้าฝ่าฟันไป
รับรองป้องปัดอุดตลุด     มิให้อาวุธถูกตัวได้
ม้าดีฝีเท้าก็ว่องไว     ทางหนีทีไล่ก็ชำนาญ
เผ่นโผนโจนไปในที่รบ     ไม่หลีกหลบโยธาล้วนกล้าหาญ
จูล่งโรมรันประจันบาน      ควบม้าพาผ่านรีบหนีไป   

จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า,  สามก๊ก2010
จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า,  สามก๊ก2010

โน้ตเพลงตับจูล่ง    

เพลงโอดจีน

- - - ซ ลซลซ - - - ร มรมร - - - ลฺ ดฺลฺดฺลฺ - ดฺ - รฺ - มฺดฺร
- - - ซ มรมซ มรมซ ล - ดร - - - ล ซลดร - - - ม รมดร
- - - ซ ลซลฟ ซฟซม ฟมฟร - - - ซ ลซลฟ ซฟซม ฟมฟร
- - - ม - ซ - - - ล – ร - ม - ด

เพลงจีนฮูหยิน

- - -ท - - - ล - - - ท - - - ล - - - - - ท - ร - ซ - ล - - - -
ซลดร มรดล - ด - - -ทลซ-ม - - - - - รฺ - ร มรดล - ด – ร
- - - - - มฺ - ม - - รม - ซ - ร - มซร มรดล ซมซล - ด – ร
- - - ซ - - - ร - - - ม - - - ร - - - ฟ - - - ม รดรม - - - -
- ซฺ - ซ - - - ล - - ซม รม - ซ - - - - - ม - ร ดรมซ - - - -
- - - ร - - - ฟ - - - ม - - - - - ร - - - ฟ - ม - - - - - มซร
- - - ม - - รด - ร – ม - - - - - - ลล - - - ด - - รม - ซ – ร
- - - ท - - ลซ - ล – ด - - - - รรรร - ม - ร - ด - ท - ล – ซ
- - - ล - - ดซ - ล - - - ด - ร

เพลงจีนเสียผี

- - - - - - - ร มรมล - ด - ร - - - - - - - ร มรมล - ด – ร
- - - - ซดรม ซลซม - ร - ด - - - - ซดรม ซลซม - ร – ด
- - - - ซดรม ซมซร - ม - ซ - - - ฟ - - - ม - ร - ด - - - -
- - - - - - - ซ - - มร ดรมซ - - - - - - - ซ - - มร ดรมซ
- - - - ซดรม ซลซม - ร - ด - - - - ซดรม ซลซม - ร – ด
- - - - ซดรม ซมซร - ม - ซ - - - ฟ - - - ม - ร - ด - - - -

เพลงจีนขิมเล็ก

ท่อน ๑
- - - ซ - ซซซ ลซทซ - ล - ด - มรด - ล - ซ - มมม ซล – ซ
ซลซม ซมรด - ดฺ – ด ซดรม ซลซม ซมรด ลลซล ดมรด
กลับต้น
ท่อน ๒
- - - ด - ดดด มมซร มรดล ดลดซ - ล - ด ลลซล ดมรด
กลับต้น
ท่อน ๓
- - - - ซลซด - - รม รมซร - - - - ซลซด - ดรม รมซร
- มซร มรดล ดลดซ - ล - ด - มรด - ล - ซ - มมม ซล – ซ
ซลซม ซมรด - ดฺ – ด ซดรม ซลซม ซมรด ลลซล ดมรด
กลับต้น

เพลงจีนช้วน

ท่อน ๑
- - - - - ร - - - - มร - ม - ซ - - ลท - ร - ล ทลซม รม – ซ
- - - - - ม - ร - ม – ซ - ฟ - ม - - ซม - ร - ด - ล - - ซลดร
กลับต้น
ท่อน ๒
- - - - - ลฺ - ด - ลฺ – ด รม - ร - - - - - ลฺ - ด - ลฺ - ด รม – ร
- มซร มรดล - ซฺ – ลฺ - - - - ซฺมฺซฺลฺ - ดฺ - รฺ - ซ - ม - ร – ด
- - - ท - - - ล - - - - - ซ - ฟ - - - - - ซ - ล ดํรํดํล - ซ – ฟ
- - ซล ซฟมร - - - ซ - - - ม - - รด - ล - ร - - - - - ม – ร
กลับต้น

เพลงจีนฮ่อแฮ่

ท่อน ๑
- - - - - รมซ - ลดซ ดล - ซ ดลซม ซมรด ซซลซ ฟมรด
- รมด - รมร - ลซล ซมซล ซลดร มซมร มรดล รดลซ
ม – ซ - - มซล - ด - - รม - ด
กลับต้น
ท่อน ๒
- รมร มซลซ ( - ซลซ ลดรด ) - รมร มซลซ (  - ซลซ ลดรด )
ดซดล ดซดล ดซดล ซมรด ซซลซ ฟมรด - รมด - รมร
- ลซล ซมซล ซลดร มซรม มรดล
กลับต้น
รดลซ - ม - ซ มซลด รม - ด
ลงจบ
- รดล - ซ - ม - ซลด - ล - ซ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

ความคิดเห็น

  1. ไม่ระบุชื่อ26 กันยายน 2557 15:28

    จูล่งรูปนี้ สง่างามสุดๆ นี่มันเทพขุนพลชัดๆ

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น