$show=home

จุดเริ่มต้นของการศึกษาสามก๊ก

แหล่งศึกษาเรียนรู้ ทุกเรื่องราวของวรรณกรรมเพชรน้ำเอกของโลก

สามก๊กวิทยา : THREE KINGDOMS ACADEMY

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อาณาจักร
"สามก๊กวิทยา"
THREE KINGDOMS ACADEMY

ตับเรื่องสามก๊ก(ตับจูล่ง)

ตับเรื่องสามก๊ก(ตับจูล่ง)
ไทย+จีน+ฝรั่งเศส = ตับจูล่ง
      "เพลงตับ" เป็นเพลงไทยประเภทหนึ่ง ที่ประกอบไปด้วยบทเพลงและดนตรีหลาย ๆ เพลงมาบรรเลงติดต่อกันเป็นชุด ร้อยเรียงเป็นเรื่องราว เป็นนิทาน เรื่องเล่า หรือท่วงทำนองเพลงที่ให้จังหวะสอดคล้องกัน

     "เพลงตับสามก๊ก" หรือ "ตับจูล่ง" ก็เป็นเพลงตับเพลงหนึ่งที่สังคมไทยในอดีตนิยมนำมาขับร้อง เพราะเป็นวรรณกรรมยอดนิยมของคนไทยมาทุกยุคทุกสมัย เนื้อหาของเพลงเป็นเหตุการณ์ "จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า" เหตุการณ์ที่สร้างชื่อให้กับ "จูล่ง" และ "บิฮูหยิน" ในเรื่องความกล้าหาญ เสียสละ

     "สมเด็จครู" สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ พระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระนิพนธ์ "ตับเรื่องสามก๊ก" เพื่อบรรเลงและขับร้องประกอบรูปภาพเรื่องสามก๊กตอนเล่าปี่แตกทัพโจโฉ ซึ่งประกอบไปด้วยทำนองเพลงเลาะเถ่า(ตอนต้น)  จีนรัว จีนฮ่อแห่ จีนครวญ เกริ่นจีน เลาะเถ่า(ตอนปลาย) โอดจีน จีนฮูหยิน จีนเสียผี จีนขิมเล็ก และจีนช้วน

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
     เพลงตับนี้ ดัดแปลงมาจากเพลงตับ "ตาโบล์วิวอง" (Tableau vivant) ของฝรั่งเศส อันมีความหมายว่า "ภาพที่มีชีวิต" (Living Picture) ดัดแปลงให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย ใช้แสดงในพระราชสำนัก และต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

     เหตุที่เรียกการแสดงนี้ว่า "ภาพที่มีชีวิต" ก็เป็นเพราะ ผู้แสดงจะวางท่าทางเลียนแบบภาพวาด ยืนนิ่งอยู่ในฉากโดยไม่มีการพูดและเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อแสดงภาพเหตุการณ์ของเนื้อหาในเพลง

     ตับตาโบว์วิวองที่ประพันธ์ โดย สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ มีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 8 เพลง หรือ 8 ตับ ได้แก่ ตับเรื่องพระเป็นเจ้า ตับเรื่องราชาธิราช ตับเรื่องนิทราชาคริต (ตับอาบูหะซัน) ตับเรื่องซิลเดอริลลา ตับเรื่องสามก๊ก(ตับจูล่ง) ตับเรื่องขอมดำดิน ตับเรื่องพระลอ และตับเรื่องอุณรุท

     ตับเรื่องสามก๊ก(ตับจูล่ง) จึงมีกำเนิดมาจากวัฒนธรรม 3 แผ่นดิน คือ ไทย จีน และฝรั่งเศส คือใช้เครื่องดนตรีไทย เล่าเรื่องราวจีน และถ่ายทอดด้วยการแสดงแบบตาโบล์วิวองของฝรั่ง

     กลายเป็น 3ก๊ก ในงานดนตรีที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง .... ลองฟังกันดูครับ

เพลงตับจูล่ง

ตับเรื่องสามก๊ก [ ตับจูล่ง ] - แจ้ง คล้ายสีทอง,ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ Upload โดยคุณ sira tuangchai

บทร้อง เพลงตับจูล่ง

ร้องเกริ่น

     บัดนั้น     จูล่งด้นค้นหาเมียเล่าปี่
พอพบนางพลางโจนจากพาชี     เข้าไปน้อมเกศีแล้วโศกา

ร้องจีนฮูหยิน

       เมื่อนั้น     บีฮูหยินอุ้มอาเต๊าเศร้าสีหน้า
พอเหลือบเห็นจูล่งตรงเข้ามา     นางดีใจจึงว่าไปทันใด
ข้าถูกแทงด้วยทวนที่ตรงขา     เจ็บหนักหนาหนีต่อไปไม่ได้
ข้าศึกไล่อ้อมล้อมเอาไว้     นึกว่าลูกคงประลัยเศร้าใจคอ
เจ้าตามมาได้ปะเป็นบุญนัก     จงรับเอาลูกรักไปส่งพ่อ
ตัวเราตายก็ช่างอย่ารั้งรอ     พลางส่งลูกน้อยหน่อให้ทันที

ร้องจีนเสียผี

     บัดนั้น     จูล่งจะรับก็หาไม่
ตอบว่ายากเพียงนี้มิเป็นไร     ข้าจะช่วยแก้ไขในบัดนี้
เสียงข้าศึกใกล้นักอย่าชักช้า     เชิญอุ้มบุตรขึ้นม้าขมันขมี
ข้าจะเดินรบฝ่านำพาชี     พาแหกหมู่ไพรีหนีออกไป

ร้องจีนขิมเล็ก

     เมื่อนั้น    ฮูหยินตอบวาจาหาช้าไม่
จะเดินดินสู้ศึกนึกเอาชัย     ลูกข้าคงบรรลัยเจ้าไม่รัก
ตัวข้าเจ็บจวนจะสิ้นใจ     อย่าอาลัยเป็นห่วงหน่วงหนัก
ว่าพลางวางอาเต๊าไว้ต่อพักตร์     นงลักษณ์โจนบ่อมรณา

ร้องจีนช้วน

     บัดนั้น     จูล่งเสียใจจนมืดหน้า
กวาดเถ้าถมบ่อไม่รอช้า     อุ้มอาเต๊าขึ้นม้าฝ่าฟันไป
รับรองป้องปัดอุดตลุด     มิให้อาวุธถูกตัวได้
ม้าดีฝีเท้าก็ว่องไว     ทางหนีทีไล่ก็ชำนาญ
เผ่นโผนโจนไปในที่รบ     ไม่หลีกหลบโยธาล้วนกล้าหาญ
จูล่งโรมรันประจันบาน      ควบม้าพาผ่านรีบหนีไป   

จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า,  สามก๊ก2010
จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า,  สามก๊ก2010

โน้ตเพลงตับจูล่ง    

เพลงโอดจีน

- - - ซ ลซลซ - - - ร มรมร - - - ลฺ ดฺลฺดฺลฺ - ดฺ - รฺ - มฺดฺร
- - - ซ มรมซ มรมซ ล - ดร - - - ล ซลดร - - - ม รมดร
- - - ซ ลซลฟ ซฟซม ฟมฟร - - - ซ ลซลฟ ซฟซม ฟมฟร
- - - ม - ซ - - - ล – ร - ม - ด

เพลงจีนฮูหยิน

- - -ท - - - ล - - - ท - - - ล - - - - - ท - ร - ซ - ล - - - -
ซลดร มรดล - ด - - -ทลซ-ม - - - - - รฺ - ร มรดล - ด – ร
- - - - - มฺ - ม - - รม - ซ - ร - มซร มรดล ซมซล - ด – ร
- - - ซ - - - ร - - - ม - - - ร - - - ฟ - - - ม รดรม - - - -
- ซฺ - ซ - - - ล - - ซม รม - ซ - - - - - ม - ร ดรมซ - - - -
- - - ร - - - ฟ - - - ม - - - - - ร - - - ฟ - ม - - - - - มซร
- - - ม - - รด - ร – ม - - - - - - ลล - - - ด - - รม - ซ – ร
- - - ท - - ลซ - ล – ด - - - - รรรร - ม - ร - ด - ท - ล – ซ
- - - ล - - ดซ - ล - - - ด - ร

เพลงจีนเสียผี

- - - - - - - ร มรมล - ด - ร - - - - - - - ร มรมล - ด – ร
- - - - ซดรม ซลซม - ร - ด - - - - ซดรม ซลซม - ร – ด
- - - - ซดรม ซมซร - ม - ซ - - - ฟ - - - ม - ร - ด - - - -
- - - - - - - ซ - - มร ดรมซ - - - - - - - ซ - - มร ดรมซ
- - - - ซดรม ซลซม - ร - ด - - - - ซดรม ซลซม - ร – ด
- - - - ซดรม ซมซร - ม - ซ - - - ฟ - - - ม - ร - ด - - - -

เพลงจีนขิมเล็ก

ท่อน ๑
- - - ซ - ซซซ ลซทซ - ล - ด - มรด - ล - ซ - มมม ซล – ซ
ซลซม ซมรด - ดฺ – ด ซดรม ซลซม ซมรด ลลซล ดมรด
กลับต้น
ท่อน ๒
- - - ด - ดดด มมซร มรดล ดลดซ - ล - ด ลลซล ดมรด
กลับต้น
ท่อน ๓
- - - - ซลซด - - รม รมซร - - - - ซลซด - ดรม รมซร
- มซร มรดล ดลดซ - ล - ด - มรด - ล - ซ - มมม ซล – ซ
ซลซม ซมรด - ดฺ – ด ซดรม ซลซม ซมรด ลลซล ดมรด
กลับต้น

เพลงจีนช้วน

ท่อน ๑
- - - - - ร - - - - มร - ม - ซ - - ลท - ร - ล ทลซม รม – ซ
- - - - - ม - ร - ม – ซ - ฟ - ม - - ซม - ร - ด - ล - - ซลดร
กลับต้น
ท่อน ๒
- - - - - ลฺ - ด - ลฺ – ด รม - ร - - - - - ลฺ - ด - ลฺ - ด รม – ร
- มซร มรดล - ซฺ – ลฺ - - - - ซฺมฺซฺลฺ - ดฺ - รฺ - ซ - ม - ร – ด
- - - ท - - - ล - - - - - ซ - ฟ - - - - - ซ - ล ดํรํดํล - ซ – ฟ
- - ซล ซฟมร - - - ซ - - - ม - - รด - ล - ร - - - - - ม – ร
กลับต้น

เพลงจีนฮ่อแฮ่

ท่อน ๑
- - - - - รมซ - ลดซ ดล - ซ ดลซม ซมรด ซซลซ ฟมรด
- รมด - รมร - ลซล ซมซล ซลดร มซมร มรดล รดลซ
ม – ซ - - มซล - ด - - รม - ด
กลับต้น
ท่อน ๒
- รมร มซลซ ( - ซลซ ลดรด ) - รมร มซลซ (  - ซลซ ลดรด )
ดซดล ดซดล ดซดล ซมรด ซซลซ ฟมรด - รมด - รมร
- ลซล ซมซล ซลดร มซรม มรดล
กลับต้น
รดลซ - ม - ซ มซลด รม - ด
ลงจบ
- รดล - ซ - ม - ซลด - ล - ซ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อ

กวนอู,65,การ์ตูน,18,การเมือง,75,กิจกรรม,17,เกม,158,ขงเบ้ง,90,ของสะสม,40,ข่าวสาร,116,คำคมสามก๊ก,77,จูล่ง,20,โจโฉ,60,ซุนกวน,6,เตียวหุย,11,เนื้อหาสามก๊ก,5,บทความ,340,แบบเรียน,8,ปรัชญา,20,เพลง,41,ภาพยนตร์,53,รูปภาพ,67,ลิโป้,8,เล่าปี่,15,วิดีโอ,65,วิธีคิดวิธีทำงาน,2,เว็บไซต์,14,สถานที่,21,สามก๊ก12,14,สามก๊ก13,32,สามก๊ก14,3,สามก๊ก2010,95,สุมาอี้,14,หงสาจอมราชันย์,13,หนังสือ,170,อาวุธ,7,แอป,45,Dynasty Warriors,56,E-book,87,
ltr
item
สามก๊กวิทยา : Three Kingdoms Academy: ตับเรื่องสามก๊ก(ตับจูล่ง)
ตับเรื่องสามก๊ก(ตับจูล่ง)
ประวัติความเป็นมา เนื้อร้อง ทำนอง เพลงตับเรื่องสามก๊ก(ตับจูล่ง) อันมีกำเนิดมาจากวัฒนธรรม 3 แผ่นดิน คือ ไทย จีน และฝรั่งเศส เนื่องจากใช้เครื่องดนตรีไทย เล่าเรื่องราวจีน และถ่ายทอดด้วยการแสดงแบบตาโบล์วิวองของฝรั่ง
https://4.bp.blogspot.com/-r2BE9TSrXbU/VBrz6byTMGI/AAAAAAAAg_I/svNuALeZ6PQ/s1600/%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-r2BE9TSrXbU/VBrz6byTMGI/AAAAAAAAg_I/svNuALeZ6PQ/s72-c/%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87.jpg
สามก๊กวิทยา : Three Kingdoms Academy
https://www.samkok911.com/2014/09/Tableau-vivant-Three-Kingdoms.html
https://www.samkok911.com/
https://www.samkok911.com/
https://www.samkok911.com/2014/09/Tableau-vivant-Three-Kingdoms.html
true
4216477688648787518
UTF-8
โหลดเนื้อหาทั้งหมด ไม่พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด อ่านเพิ่ม ตอบ เลิกตอบ ลบ โดย หน้าแรก หน้า บทความ ดูทั้งหมด บทความที่เกี่ยวข้อง หมวด คลังบทความ SEARCH เนื้อหาทั้งหมด ไม่พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ต้องขออภัยด้วยครับ กลับหน้าแรก Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec เมื่อเร็ว ๆ นี้ 1 นาทีก่อน $$1$$ minutes ago 1 ชั่วโมงก่อน $$1$$ hours ago เมื่อวานนี้ $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago มากกว่า 5 สัปดาห์ กำลังติดตาม ติดตาม เนื้อหาพิเศษส่วนนี้ ต้องปลดล้อคโดย ขั้นตอน 1: Share ไปยังโซเชี่ยล ขั้นตอน 2: คลิ้ก link ในโซเชี่ยลนั้น คัดลอกทั้งหมด เลือกทั้งหมด คัดลอกไว้ในคลิปบอร์ดแล้ว ไม่สามารถคัดลอกได้ กรุณากดปุ่ม [CTRL]+[C] (CMD+C บนเครื่อง Mac) สารบัญ