วาทะธรรมสำนวนมังกร สามก๊ก

วาทะธรรมสำนวนมังกร คติธรรม วรรณกรรมอมตะในพงศาวดาร สามก๊ก
 วาทะธรรมสำนวนมังกร  คติธรรม วรรณกรรมอมตะในพงศาวดาร สามก๊ก
     "วาทะธรรมสำนวนมังกร  คติธรรม วรรณกรรมอมตะในพงศาวดาร สามก๊ก" เป็นหนังสือสามก๊กออกใหม่ของเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เป็นหนังสือที่รวบรวมคติธรรมคำสอน ข้อคิดคำคมจากวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก เรียบเรียงและจัดพิมพ์โดย "ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม"

 คำนำ 

     "วาทะธรรมสำนวนมังกร"  เป็นหนังสือที่รวบรวมคติธรรมคำ สอนของนักปราชญ์จีนโบราณ อันเป็นมรดกที่ตกทอดกันมานานนับ 1,000 ปี คำสอนทั้งหลายได้รับการยกย่องและได้นำมาปฏิบัติสืบต่อกันมา ทำให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

     เพื่อให้คำสอน “วาทะธรรมสำนวนมังกร” ได้บังเกิดประโยชน์ แก่สาธุชนคนดี ธรรมสภาจึงได้รวบรวมคติธรรมจากวรรณกรรมใน พงศาวดารสามก๊ก เพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

      “สามก๊ก” เป็นวรรณกรรมอมตะเรื่องหนึ่งในวรรณกรรมหลายเรื่องของจีน ซึ่งแพร่หลายและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ได้มีการ แปลวรรณกรรมเรื่องนี้เป็นภาษาไทย และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเช่นกัน เพราะนอกจากเนื้อเรื่องจะให้ความสนุกสนานแล้ว ยังได้ให้ ข้อคิดคำสอนต่าง ๆ ไว้มากมาย เฉพาะอย่างยิ่งวาทะคำคมที่ปรากฏ อยู่ในวรรณกรรมเรื่องนี้ ก็เป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้อ่านยิ่งนัก ซึ่งนอกจากจะ เกิดความประทับใจแล้ว ยังสามารถนำไปใช้กับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

     ธรรมสภาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะให้ข้อคิดแก่ท่านผู้สนใจ และได้นำข้อคิดคำสอนนั้นไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อประโยชน์อันจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของท่านตลอดไป

  ด้วยความสุจริต  หวังดี              
ธรรมสภา ปรารถนาให้โลกพบกับความสงบสุข

วาทะธรรมสำนวนมังกร คติธรรม วรรณกรรมอมตะในพงศาวดาร สามก๊ก

 สารบัญ 

 • ว่าด้วยเรื่องครอบครัว 
 • ว่าด้วยเรื่องความดีและความชั่ว 
 • ว่าด้วยเรื่องวิถีแห่งชีวิต 
 • ว่าด้วยเรื่องความคิดและการกระทำ 
 • ว่าด้วยเรื่องมนต์มัดใจ 
 • ว่าด้วยเรื่องเมตตาธรรมความซื่อสัตย์
 • ว่าด้วยเรื่องเรื่องของคน 
 • ว่าด้วยเรื่องการแพ้ และชนะ 
 • ว่าด้วยเรื่องความตาย 
 • ว่าด้วยเรื่องปราชญ์ 
 • ว่าด้วยเรื่องบ่าวรับใช้ 
 • ว่าด้วยเรื่องกฎหมายและความยุติธรรม 
 • ว่าด้วยเรื่องการสงคราม 
 • ว่าด้วยเรื่องชีวิตลูกผู้ชาย 
 • ว่าด้วยเรื่องผู้นำ และผู้ปกครอง 
 • ว่าด้วยเรื่องผู้นำที่มีแต่ความพ่ายแพ้ 
 • ว่าด้วยเรื่องผู้นำที่มีแต่ชัยชนะ 
 •  ว่าด้วยเรื่องแผ่นดินและบ้านเมือง

 รายละเอียดหนังสือ 

 • ชื่อหนังสือ : วาทะธรรมสำนวนมังกร คติธรรม วรรณกรรมอมตะในพงศาวดาร สามก๊ก 
 • รหัส ISBN : 9786160306992
 • ขนาด : 15X21.5 cm 
 • ชนิด :ปกแข็ง กระดาษปอนด์ 
 • ราคา : 250 บาท 
 • จำนวน : 260 หน้า
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น