$show=home

จุดเริ่มต้นของการศึกษาสามก๊ก !

แหล่งศึกษาเรียนรู้ ทุกเรื่องราวของวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก

สามก๊ก

ซุยเป๋ง : ไทยเฉย Idol

ซุยเป๋ง : ไทยเฉย Idol
เกิดมาเป็นคนทุกวันนี้ก็สุดแต่บุญและกรรม จะหักวาสนานั้นไม่ได้
     “ไทยเฉย” คือคำที่ประดิษฐ์ขึ้นและได้ยินกันบ่อยครั้งในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา คำ ๆ นี้ เกิดขึ้นในการชุมนุมประท้วง ต่อต้านต่าง ๆ โดยใช้เรียกกลุ่มคนที่วางตัวเป็นกลาง ไม่เลือกข้าง หรือไม่สนใจจะเข้าร่วมกลุ่มการชุมนุมนั้น ๆ ก้ำกึ่งระหว่างการเชิญชวนและเหน็บแนมว่า “ไทยเฉย” คือผู้ที่ไม่รู้สึกรู้สา เห็นแก่ตัว และไม่เอาใจใส่ต่อสถานการณ์การเมือง

     ในเรื่องสามก๊กก็มีพวก “ไทยเฉย” หลายคน ซึ่งส่วนมากมักจะเป็นนักปราชญ์กลุ่มของอาจารย์แว่นน้ำสุมาเต็กโช เช่นซุยเป๋ง โจ๊ะก๋งหงวน และเบงคงอุย แต่ไทยเฉยที่โดดเด่นที่สุดคือ “ซุยเป๋ง” เพราะทัศนคติทางการเมืองของเขาโดดเด่น ซื่อตรง และเป็นสัจธรรม จนนักอ่านสามก๊กหลายท่าน พร้อมใจกันยกย่องว่าเป็น “ยุทธศาสตร์ซุยเป๋ง”

     บ้างก็ว่า “ยุทธศาสตร์ซุยเป๋ง” ลึกล้ำและเหนือชั้นกว่า “ยุทธศาสตร์หลงจง” หรือแผนการรวมแผ่นดินของขงเบ้งเสียอีก

ประวัติย่อของซุยเป๋ง

ซุยเป๋ง จากละครโทรทัศน์สามก๊ก 2010
ซุยเป๋ง จากละครโทรทัศน์สามก๊ก 2010

      ซุยเป๋ง (Cui Zhouping, 崔州) เป็นชาวเมืองพักเหลง (Boling) เป็นบุตรของซุยเลี่ย (Cui Lie, ) มีพี่ชายหนึ่งคนชื่อว่าซุยจุ๋น (Cui Jun,) ซุยเลี่ยเป็นขุนนางใหญ่ในสังกัดของตั๋งโต๊ะ ส่วนซุยจุ๋นเป็นนายทหารของอ้วนสุด ซุยเลี่ยกับซุนจุ๋นสองพ่อลูกไม่ค่อยลงรอยกัน เพราะซุยจุ๋นไม่เห็นด้วยที่ซุยเลี่ยใช้เงินซื้อตำแหน่งจากตั๋งโต๊ะ นอกจากนี้ ซุยจุ๋นยังเคยร่วมอยู่ในกลุ่ม 18 หัวเมือง ใต้สังกัดของอ้วนสุด ในการปราบตั๋งโต๊ะ ผู้ที่บิดาของเขารับใช้อยู่

     ซุยเลี่ยตายในปี ค.ศ.192 จากภัยการเมืองหลังปราบตั๋งโต๊ะ ส่วนซุนจุ๋นเงียบหายไปไม่เหลือร่องรอยใด ๆ ให้ติดตาม ซุยเป๋งจึงลี้ภัยมาอาศัยอยู่ในเมืองเกงจิ๋ว และเข้าเรียนในสำนักของสุมาเต๊กโช เป็นลูกศิษย์พร้อม ๆ กันกับ จูกัดเหลียงขงเบ้ง

     ในบรรดาลูกศิษย์ของสุมาเต๊กโช ซุยเป๋งเป็นผู้หนึ่งที่มีสติปัญญาโดดเด่น ซึ่งขงเบ้งก็ยอมรับนับถือในตัวซุยเป๋ง และระลึกถึงอยู่เสมอ แต่กระนั้นประวัติส่วนตัวของเขาก็ยังไม่ชัดเจนนัก เพราะนักประวัติศาสตร์บางท่านก็สันนิษฐานว่า ซุยเป๋งกับซุยจุ๋นพี่ชาย เป็นคน ๆ เดียวกัน

ซุยเป๋ง ไม่เคยมียุทธศาสตร์

ซุยเป๋ง (Cui Zhouping, 崔州平) จากสามก๊ก1994
ซุยเป๋ง (Cui Zhouping, 崔州平) จากละครโทรทัศน์สามก๊ก1994

     ในหนังสือสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ตอนที่ 33 เล่าปี่เดินทางไปเยือนกระท่อมของขงเบ้งครั้งแรกแต่ไม่ได้พบ ระหว่างเดินทางกลับ เล่าปี่จึงได้เจอกับซุยเป๋ง และสนทนากัน ซึ่งในครั้งนั้นซุยเป๋งได้แนะนำเล่าปี่ไว้ว่า

     “ซึ่งแผ่นดินเป็นจลาจลจะมาหาขงเบ้งไปช่วยทำนุบำรุงให้เป็นสุขนั้น ก็เห็นว่าท่านมีน้ำใจสัตย์ซื่อรอบคอบดีแล้ว แต่ว่าประเพณีแผ่นดินนี้ เกิดจลาจลแล้วก็เป็นสุขเล่า เป็นสุขแล้วก็เกิดจลาจลเล่า เป็นธรรมดามาแต่ก่อน แลซึ่งท่านจะคิดอ่านปราบปรามแผ่นดิน อันถึงกำหนดจลาจลแล้วให้กลับเป็นสุขนั้น เกลือกจะไม่สมความปรารถนาก็จะป่วยการเปล่า อันเกิดมาเป็นคนทุกวันนี้ก็สุดแต่บุญแลกรรม จะหักวาสนานั้นไม่ได้”

     ความในตอนนี้จะสั้นกระชับและตัดตอนกว่า หากเทียบกันกับสามก๊กฉบับภาษาอังกฤษ ของบริวิท เทเลอร์ (C. H. Brewitt-Taylor) ซึ่งซุยเป๋งได้เท้าความแต่หนหลังครั้งพระเจ้าเล่าปัง ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮั่น แต่ใจความโดยรวมนั้นไม่แตกต่างกันนัก ดังว่า

     “You, Sir, wish to arrest the present disorder, although you  are  a  kindly  man  and,  from  the  oldest  antiquity,  the correction of disorder has demanded stern measures. On the day that Liu Bang first put his hand to the work and slew the wicked ruler of Qin, order began to replace disorder. Good government began with the Supreme Ancestor (BC 206), and endured two hundred years ---two centuries of tranquility. Then came Wang Mang’s rebellion, and disorder took the place of order. Anon, arose Liu Xiu, who restored the Han Dynasty, and order once more prevailed. We have had two centuries of order and tranquility, and the time of trouble and battles is due. The restoration of peace will take time. It cannot be quickly accomplished. You, Sir, wish to get Zhuge Liang to regulate times and seasons, to repair the cosmos, but I fear the task is indeed difficult, and to attempt it would be a vain expenditure of mental energy. You know well that he who goes with the favor of Heaven travels an easy road; he who goes contrary meets difficulties. One cannot escape one’s lot; one cannot evade fate.”

     แนวความคิดของซุยเป๋งนี้ เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับ “ยุทธศาสตร์หลงจง” ของขงเบ้งแล้ว ความคิดของซุยเป๋งเป็นคำสอน เป็นสัจธรรม และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แต่กระนั้นก็ไม่ควรเรียกว่าเป็น “ยุทธศาสตร์ซุยเป๋ง” เพราะยุทธศาสตร์ คือ “ศาสตร์ในการทำการยุทธ์” เป็นวิธีการที่ใช้ในการต่อสู้ แย่งชิง เอาชนะกัน และเป็นคนละเรื่องกับคำกล่าวของซุยเป๋งเลย

     ดังนั้น เราจึงควรเรียกแนวความคิดของซุยเป๋งนี้ว่า หลักสัจธรรมของซุยเป๋ง , ปรัชญาของซุยเป๋ง , คำสอนของซุยเป๋ง ,   เข็มทิศชีวิตซุยเป๋ง หรืออะไรก็ตามแต่ที่ไม่ใช่ “ยุทธศาสตร์ซุยเป๋ง” ! จะเหมาะสมกว่า

ไทยเฉย คือ สัจธรรม

สุมาเต๊กโชและซุยเป๋ง 2 ไทยเฉยที่ควรนำมาเป็นแบบอย่าง
สุมาเต๊กโชและซุยเป๋ง 2 ไทยเฉยที่ควรนำมาเป็นแบบอย่าง

     เราไม่สามารถเปรียบวัดสติปัญญาความสามารถระหว่างซุยเป๋งและขงเบ้งได้ สิ่งที่ทราบมีเพียงคำบอกเล่าที่ว่าทั้งคู่เป็นศิษย์ของสุมาเต๊กโช มีผลการศึกษาโดดเด่น เป็นเพื่อนสนิท และยอมรับนับถือในความสามารถซึ่งกันและกัน

     ความแตกต่างของทั้งสองคนนี้ก็คือ คนหนึ่งมีอุดมการณ์ ความเสียสละ และอดทนทำในสิ่งที่เป็นไปได้ยาก ส่วนอีกคนหนึ่งชาญฉลาดในการใช้ชีวิต พึงพอใจในความสันโดษและใช้ชีวิตเรียบง่ายตามหลักธรรม

     แนวความคิดของซุยเป๋งเป็นหลักธรรมชั้นสูง “เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป” ซึ่งเป็นแนวคิดที่ถูกต้องที่สุดตามหลักพุทธศาสนา  ทุกสรรพสิ่งมีเกิดมีดับ เวียนว่ายกันไปไม่จบสิ้น อยากมีชื่อเสียง สร้างชื่อลื่อชาก็ต้องลุกขึ้นสู้แบบเล่าปี่ โจโฉ ซุนกวน ขงเบ้ง แต่ก็ต้องระลึกว่ามันคือการเมือง เพราะแต่ละฝ่ายก็อ้างความถูกต้องชอบธรรม ไม่มีฝ่ายไหนผิดหรือถูก เลวหรือดีร้อยเปอร์เซ็นต์      

     ในยามกลียุค บ้านเมืองร้อนแรง แผ่นดินลุกเป็นไฟ เติมคนก็เหมือนเติมฟืนไฟ ยุคสามก๊กคือตัวอย่างที่คน "ไม่เฉย" ในชาติเดียวกันลุกขึ้นรบราฆ่าฟันกันเอง กินระยะเวลายาวนานนับร้อยปี “ไทยเฉย” แบบซุยเป๋งจึงเปรียบเสมือนบึงน้ำ ที่คอยทุเลาไฟ ขวางกั้นไม่ให้ไฟลุกลามไปจนไม่เหลืออะไรไว้บนแผ่นดิน

     เป็นไทยเฉย ต้องเป็นแบบซุยเป๋ง ให้รู้เท่าทัน ใส่ใจเหตุการณ์บ้านเมือง พูดคุย ออกความเห็นตักเตือนผู้ที่เตือนได้อย่างเล่าปี่ แต่เมื่อเตือนแล้ว บอกแล้วไม่ฟัง เขาก็ปล่อยวาง ไม่เลือกข้าง สร้างแรงไฟ แล้วใช้ชีวิตอย่างผู้เข้าใจหลักแห่งธรรมชาติ ตามรอยอาจารย์สุมาเต็กโช

     รักจะเป็น "ไทยเฉย" อย่างน้อย ๆ ก็ต้องรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี รู้ว่าอะไรผิดถูก อะไรคือเกมการเมือง อะไรคือความเป็นความตาย อะไรทำได้ อะไรไม่ควรทำ แล้วสำคัญคือปล่อยวาง

     บ้านเราเวลานี้ "ไทยไม่เฉย" กำลังแบ่งพวกเตรียมรบรากัน เห็นแล้วก็อดสูใจ หวนให้คิดในอีกแง่มุมหนึ่งว่า... บางทีคนแบบ “ไทยเฉย” อาจจะเป็นคุณต่อประเทศชาติมากที่สุดก็เป็นได้ .....

     สวัสดี

ไทยเฉย แบบผิด ๆ - ไทยเฉยที่ดีควรรู้จักแยกแยะ และเลือกที่จะเฉยในบางเรื่อง
ไทยเฉย แบบผิด ๆ - ไทยเฉยที่ดีควรรู้จักแยกแยะ และเลือกที่จะเฉยในบางเรื่อง

"ไทยเฉย" โฆษณาที่คนไทยต้องดู

ความคิดเห็น

ชื่อ

กวนอู,61,การ์ตูน,18,การเมือง,75,กิจกรรม,16,เกม,156,ขงเบ้ง,83,ของสะสม,38,ข่าวสาร,115,คำคมสามก๊ก,75,โจโฉ,60,ซุนกวน,6,เนื้อหาสามก๊ก,5,บทความ,337,แบบเรียน,8,ปรัชญา,19,เพลง,41,ภาพยนตร์,49,รูปภาพ,66,เล่าปี่,15,วิดีโอ,63,เว็บไซต์,14,สถานที่,21,สามก๊ก12,14,สามก๊ก13,32,สามก๊ก14,3,สามก๊ก2010,95,หงสาจอมราชันย์,13,หนังสือ,166,อาวุธ,7,แอป,45,Dynasty Warriors,53,E-book,81,
ltr
item
สามก๊กวิทยา : Three Kingdoms Academy: ซุยเป๋ง : ไทยเฉย Idol
ซุยเป๋ง : ไทยเฉย Idol
“ไทยเฉย” คือคำที่ประดิษฐ์ขึ้นและได้ยินกันบ่อยครั้งในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา คำ ๆ นี้ เกิดขึ้นในการชุมนุมประท้วง ต่อต้านต่าง ๆ โดยใช้เรียกกลุ่มคนที่วางตัวเป็นกลาง ไม่เลือกข้าง หรือไม่สนใจจะเข้าร่วมกลุ่มการชุมนุมนั้น ๆ ก้ำกึ่งระหว่างการเชิญชวนและเหน็บแนมว่า “ไทยเฉย” คือผู้ที่ไม่รู้สึกรู้สา เห็นแก่ตัว และไม่เอาใจใส่ต่อสถานการณ์การเมือง ในเรื่องสามก๊กก็มีพวก “ไทยเฉย” หลายคน ซึ่งส่วนมากมักจะเป็นนักปราชญ์กลุ่มของอาจารย์แว่นน้ำสุมาเต็กโช เช่นซุยเป๋ง โจ๊ะก๋งหงวน และเบงคงอุย แต่ไทยเฉยที่โดดเด่นที่สุดคือ “ซุยเป๋ง” เพราะทัศนคติทางการเมืองของเขาโดดเด่น ซื่อตรง และเป็นสัจธรรม จนนักอ่านสามก๊กหลายท่าน พร้อมใจกันยกย่องว่าเป็น “ยุทธศาสตร์ซุยเป๋ง” บ้างก็ว่า “ยุทธศาสตร์ซุยเป๋ง” ลึกล้ำและเหนือชั้นกว่า “ยุทธศาสตร์หลงจง” หรือแผนการรวมแผ่นดินของขงเบ้งเสียอีก
https://4.bp.blogspot.com/-8ipIcUN3cIQ/UonCLMiYCuI/AAAAAAAAdiw/FtQ43x_h5JM/s640/%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%8B%E0%B8%87-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A2-Idol.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-8ipIcUN3cIQ/UonCLMiYCuI/AAAAAAAAdiw/FtQ43x_h5JM/s72-c/%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%8B%E0%B8%87-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A2-Idol.jpg
สามก๊กวิทยา : Three Kingdoms Academy
https://www.samkok911.com/2013/11/cui-zhouping-idol-for-impassible-thai.html
https://www.samkok911.com/
https://www.samkok911.com/
https://www.samkok911.com/2013/11/cui-zhouping-idol-for-impassible-thai.html
true
4216477688648787518
UTF-8
โหลดเนื้อหาทั้งหมด ไม่พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด อ่านเพิ่ม ตอบ เลิกตอบ ลบ โดย หน้าแรก หน้า บทความ ดูทั้งหมด บทความที่เกี่ยวข้อง LABEL ARCHIVE SEARCH เนื้อหาทั้งหมด ไม่พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ต้องขออภัยด้วยครับ กลับหน้าแรก Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec เมื่อเร็ว ๆ นี้ 1 นาทีก่อน $$1$$ minutes ago 1 ชั่วโมงก่อน $$1$$ hours ago เมื่อวานนี้ $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago มากกว่า 5 สัปดาห์ กำลังติดตาม ติดตาม เนื้อหาพิเศษส่วนนี้ ต้องปลดล้อคโดย STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network คัดลอกทั้งหมด เลือกทั้งหมด คัดลอกไว้ในคลิปบอร์ดแล้ว ไม่สามารถคัดลอกได้ กรุณากดปุ่ม [CTRL]+[C] (CMD+C บนเครื่อง Mac) สารบัญ